Hospodársky denník
USD41,208 Sk
EUR43,225 Sk
CHF26,99 Sk
CZK1,203 Sk
  Pondelok  27.Septembra 1999
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Zdroje výroby

Podpredseda vlády pre európsku integráciu P. Hamžík je presvedčený o potrebe hľadať alternatívne zdroje výroby energie a využívať pri nich expertízy mimovládnych organizácií. Skonštatov. . .

Aktívne saldo

Za 7 mesiacov t. r. dosiahli devízové príjmy Slovenska z aktívneho zahraničného cestovného ruchu 11,431 mld. Sk a medziročne sa tak zvýšili o 47,9 %. Devízové výdavky na pasívny zahrani. . .

Nová forma

S cieľom zabrániť opakovaniu finančných kolapsov, akým nepochybne bola ázijská kríza v rokoch 1997 a 1998, rozhodli predstavitelia najbohatších krajín sveta na sobotňajšom stretnutí o vzn. . .

Hrozí izolácia

Únik kapitálu (od roku 1993 asi 230 mld. mariek), politická nestabilita a korupcia sú podľa agentúry Fetch IBCA príznakmi problémov vedenia v Rusku. Tie môžu ohroziť finančnú podpo. . .

Úsporný rozpočet

Podľa návrhu úsporného štátneho rozpočtu na budúci rok ráta španielska vláda s ekonomickým rastom o 3,7 %, keď v tomto roku sa ráta s 3,7-percentným zvýšením HDP. Inflácia by sa mal. . .

Výroba vyššia, export klesol

Japonská automobilová výroba vzrástla v auguste o medziročných 5,9 % na 649 612 vozidiel, pričom výroba osobných automobilov sa zvýšila o 9,4 %. Najlepšie sa viedlo spolo. . .

Rezervy SR

Devízové rezervy SR sa v uplynulom týždni zvýšili o 88,2 mil. na 4 126,5 mil. USD, avšak v porovnaní s koncom uplynulého roka sú o 1 928,6 mil. nižšie. Rezervy centrálnej banky dosiahli (. . .

Voda ničila

Pri rozsiahlych povodniach v Hondurase prišlo o život už 11 ľudí. V dôsledku prudkých zrážok museli evakuovať takmer 10 000 osôb. V prírodnými katastrofami zmietanom Hondurase prišlo. . .

Prvý priamy úder

Bývalý predseda SPD a niekdajší nemecký minister financií Oskar Lafontaine v najnovšom čísle Welt am Sonntag prvýkrát priamo napadol úradujúceho kancelára a šéfa SPD Gerharda Schröde. . .

Protest či nábor?

Keď odborári politizujú
Hoci predstavitelia odborov ešte niekoľko dní pred uskutočnením sobotňajšej celoslovenskej protestnej akcie upozorňovali, že míting nebude mať politický. . .

Pokles deficitu

Deficit zahraničného obchodu SR dosiahol za osem mesiacov, podľa ING Barings približne 30,6 mld. Sk, čo predstavuje 5,9 % HDP. Jeho podiel tak medzimesačne klesol o 0,6 %. K ultimu . . .

Krok, ktorý treba urobiť

Zákon o malom podnikaní v parlamente
Dlhoočakávaný zákon o malom podnikaní podal do Národnej rady SR ako poslanecký návrh predseda Únie živnostníkov, podnikateľov a roľ. . .

Chaos v bani

Okolo stovky baníkov z 1460 zamestnancov spoločnosti bane Slovmag, a. s., Lubeník, ktorí nevyfárali v piatok z podzemia, žiada splniť 8 požiadaviek. Vedenie firmy ich označuje za neopr. . .

Ložiskový reduktor bodoval

Zaujali návštevníkov, oslovia aj investorov?
Na prvej národnej výstave vynálezov, úžitkových a priemyselných vzorov a know-how, ktorej usporiadateľom je Úrad priemysel. . .

Keď sa neodvádza poistné

S plným mešcom nerátajú, ale čo s prázdnym?
Podľa ministra zdravotníctva Tibora Šagáta, aktuálna situácia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti je poznačená predovšetk. . .

Autobusy na plyn

SPP uzatvoril dohodu so Slovbusom Nové Mesto nad Váhom o začatí sériovej výroby medzimestského autobusu SB 134.00 NG s pohonom na zemný plyn v roku 2000. Odborníci SPP poskytnú výr. . .

Tehelne menej

Pezinské tehelne dosiahli v prvom polroku hospodársky výsledok pred zdanením 15,327 mil. Sk, tržby v objeme 45,211 mil. Sk, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuj. . .

Ponuka bude kompletná

Napriek stagnácii modernizujú závod
Wienerberger Slovenské tehelne Zlaté Moravce otvorili v Bolerázi nový závod na výrobu kompletného systému Porotherm. Náklady na rekonšt. . .

Štát zadával, no neplatil

Dostali sa z platobnej neschopnosti?
Hospodárenie Slovenskej správy ciest (SSC) je transparentné a jej predstavitelia nemajú vedomosti o tom, že akúkoľvek činnosť SSC. . .

Nevedia sa pohnúť z miesta

Stavbárske SOU = stavbárske profesie
Tripartitná Rada Ministerstva výstavby a verejných prác SR (MVVP SR), OZ Stavba, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a. . .

Využiť ponúkané možnosti

Kontakty prihraničných regiónov
Analýzami trhu práce a stavom zamestnanosti v prihraničných regiónoch Slovenska a Maďarskej republiky sa bude zaoberať dvojdňový seminár. . .

Všetko sa odvíja od financií

Brzdou sú vysoké úväzky, nízke platy
Banskobystrická Univerzita Mateja Bela a známa Rooseveltova nemocnica predstavujú v meste dva subjekty s najvyššou zamestnanosťo. . .

Rozpad SNS?

Po štyroch hodinách rokovania delegátov 9. snemu SNS v Žiline sa podarilo zvoliť komisie snemu, pracovné predsedníctvo a odsúhlasiť program rokovania. Po ohlásení výsledkov tajného hlas. . .

Nielen vláda

Podľa zástupcov NBS by sa snaha o dodržanie kritéria trojpercentného fiškálneho deficitu HDP mala stať podstatným zámerom vlády v najbližších rokoch. Tým by sa vytvoril prístup k disp. . .

strany

DÚ - Republiková rada odporučila svojim poslancom nehlasovať za odvolanie ministra hospodárstva Ľ. Černáka. V tomto prípade chce počkať na výsledky šetrenia komisie vlády v kauze Priemyselne. . .

Pozor na zdravie

Až 99 % škodlivých elektromagnetických vĺn je schopný pohltiť ochranný filter na mobilné telefóny a bezdrôtové telefónne prístroje, ktorý pod názvom Eversafe na slovenský trh distr. . .

Rast mzdy

Zhodu vo všetkých prerokovaných bodoch s výnimkou miery znižovania daní fyzických osôb dosiahli na piatkovom zasadaní Rady hospodárskej a sociálnej dohody zástupcovia troch sociálnych pa. . .

Nárast obratu

Obrat vyše 300 mil. Sk plánuje Drevona Bratislava. V porovnaní s vlaňajškom predstavuje nárast obratu 40 mil. Sk. Je to vďaka zvyšovaniu počtu pracovísk, každoročným investíciám v roz. . .

Pre Eximbanku

Možnosti poskytnutia strednodobej pôžičky Eximbanke SR v rámci programu Japonskej exportno-importnej banky United Loan Program budú pravdepodobne už v októbri tohto roka predmetom ro. . .

Klady Slovnaftu

Petrochemický kombinát Slovnaft v súčasnosti zamestnáva 4130 pracovníkov, systematicky zvyšuje podiel pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Priemerná mzda k 30. júnu tohto roka b. . .

Strata trhu

Jacobs Suchard Figaro Bratislava dosiahol za prvý polrok hrubý zisk 35,7 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka je kladný hospodársky výsledok o 60,7 mil. Sk niž. . .

Zhoršujúci sa chrup detí

Chýbajú nám preventívne prehliadky
Za posledných päť rokov klesol počet detí vo veku 5 a 12 rokov, ktoré majú celkom zdravé zuby, o viac ako tretinu. Príčin môže byť n. . .

Pružne reagovať na potreby

Zákonom riešiť transparentné fungovanie
Podpora malých a stredných podnikateľov je jednou z hlavných priorít Programového vyhlásenia súčasnej vlády, kde sa zaviazala, . . .

Život firmy nie je ako život človeka

Prvých desať rokov v živote človeka znamená predovšetkým veľa smiechu, radosti, ale aj pády a plač. Na začiatku života firmy je menej úsmevu, menej radosti, a. . .

Vyčerpané extenzívne zdroje

Komentuje Peter Farárik
Malé a stredné podnikanie sa na zamestnanosti Slovenska podieľa 58,5 % a približne rovnakým dielom sa zúčastňuje na tvorbe pridanej hodnot. . .

Cena dodávok tepla

Výrobca dodáva teplo z viacerých tepelno-technických zdrojov. Maximálna výrobná cena sa pre neho stanovila vo výške 310 Sk/GJ. Dodávateľ predpokladá, že táto cena sa vzťahuje jed. . .

Radšej budú bez práce, ako by šili

Vzor môže slúžiť ako vzor pre naše družstvá
Keď je reč o družstvách, zväčša máme na mysli poľnohospodárske družstevníctvo. Existujú však aj vynikajúce spotrebn. . .

PVC ekologickou hrozbou

Masové dožívanie plastov nastoľuje otázniky
Jedným z najstaršie vyrábaných a najviac používaných plastov je polyvinylchlorid (PVC). Vzhľadom na rozsah jeho spotreby sa z. . .

Služby poškodenej pleti

Zdravotný deficit a estetický vzhľad
V Piešťanoch pôsobila dlhé roky pobočka Ústavu lekárskej kozmetiky. Po roku 1989 sa však podmienky jej existencie zmenili a piešťansk. . .

Medzinárodné sympózium

Už tradične patria tvorivé ateliéry kaštieľa v Moravanoch nad Váhom v jesenných mesiacoch umelcom, ktorí sem prichádzajú na medzinárodné maliarske sympóziá. To tohtoročné pr. . .

Užitočný aj pre podnikateľov

Ponuka nakladateľstva Reader´s Digest Výber je bohatšia o reprezentačnú publikáciu Ilustrovaný atlas sveta pre budúce storočie. V množstve informácií, ktoré o nadchádza. . .

Britské oslavné známky

Posledná séria známok britskej Kráľovskej pošty bola vydaná pri príležitosti konca tisícročia. Témami jednotlivých kusov je rovnoprávnosť žien, právo na zdravie, na vzdelanie. . .

Ochotníci a deti

Čadca žije v týchto dňoch ôsmou celoštátnou súťažnou prehliadkou ochotníckeho divadla pre deti Divadlo a deti. Predstavuje sa divadelný súbor „MY“ z Liptovského Mikuláša, divadlo S. . .

Plenér

Výstava študentských prác Kremnický plenér '99 v galérii Artotéka Mestskej knižnice v Bratislave prostredníctvom kresieb, perokresieb a akvarelov predstavuje mesto a jeho okolie, ako a. . .

Výtvarné spektrum

Dôstojným pokračovateľom Výtvarnej Dubnice je celoštátna súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Jej 36. ročník zorganizovalo Národné osvetové centrum v spolupr. . .

Vybrali sme pre vás

Boj matky o syna je príbehom, ktorý spracoval nemecký režisér M. Kreuz vo filme Osudová materská láska. Vzťah slobodnej matky k synovi vedie až k snahe za každú cenu získať pros. . .

Bola jedna rozprávka

Pre nás, ktorí sme sa narodili v druhej polovici 20. storočia, sa televízia a rádio stali nevyhnutnosťou. Ale kedysi, pred mnohými a mnohými rokmi, sa správy šírili iba ústnym . . .

Odber plynu

Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3.Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 23. 9. 1999: Bratislava 99,92, Sliač 98,09, Košice 99,03, Pop. . .

Zo Zbierky zákonov SR

Uverejňujeme prehľad právnych predpisov, ktoré boli vyhlásené v Zbierke zákonov SR. Ide o všeobecné záväzné právne predpisy, ktorých obsah, účinnosť a zmeny by mal poznať každ. . .

Daň z darovania

Daroval som nehnuteľné veci rozpočtovej organizácii. Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, daňovník. . .

Podnikatelia, pozor!

Termínovník povinností na tento týždeň
Do výplatného termínu úhrada poistného (zdravotného, nemocenského a dôchodkového) a príspevkov na poistenie v nezamestnanosti zrazené. . .

Meniny

dnes Cyprián
v utorok Václav
dnes Jonáš
v utorok Václav. . .

Rádio Twist na 27. 9. 1999

Pondelok
5.00 RANNÝ KOLOTOČ
6.30 Prehľad tlače I.
7.00 Žurnál Rádia Twist, Šport
8.00 KALEIDOSKOP, prehľad tlače II.
8.45 Trendy v ekonomike
9.15 . . .

Počasie

Na východnom Slovensku predpokladáme ešte pretrvávanie nepriaznivých účinkov počasia. Zvýšená môže byť záťaž srdcovo-cievneho, dýchacieho, prípadne zažívacieho systému. Znížená je telesná a duševná výkonnosť a koncentrácia, častejšie sa môžu vyskytovať nervozita, podráždenosť, únava. Pozor na úrazy a nehody! Na ostatnom území očakávame ústup niektorých ťažkostí podmienených počasím, výraznejší u pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami. Pretrváva vyššia náchylnosť k depresii a pri ochoreniach krčnej chrbtice a k bolestiam hlavy. Intenzívnejšie sú ťažkosti pri ochoreniach pohybového systému, najmä reumatické bolesti.Zajtra predpokladáme od západu postupne ústup nepriaznivých vplyvov počasia. Na celom území však ešte môžu pretrvávať intenzívnejšie reumatické ťažkosti, sklon k depresii a k bolestiam hlavy. (zč)

Dnes bude veľká oblačnosť až zamračené. Hmlisto, na väčšine územia občasný dážď. Ojedinele búrky. Popoludní ustávanie zrážok a ubúdanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 18 až 22, na horách vo výške 1500 m 12 stupňov. Slabý vietor.V utorok a stredu bude veľká, na juhu časom zmenšená oblačnosť. Miestami prehánky, najmä na severe územia. Najnižšia nočná teplota 12 až 8, najvyššia denná 20 a ž24, na severe okolo 18 stupňov. Slnko vyjde zajtra o 6,47 a zapadne o 18,37 hod.

Amsterdampolojasno19
Atényjasno30
Belehradbúrky28
Berlínprehánky21
Bratislavapolojasno24
Bruselprehánky21
Budapešťoblačno23
Bukurešťoblačno27
Frankfurtoblačno20
Helsinkidážď14
Istanbulslnečno28
Kodaňprehánky17
Kyjevprehánky23
Lisabonoblačno23
Londýnprehánky19
Madridprehánky23
Milánopolooblačno24
Moskvaoblačno16
Osloprehánky13
Parížoblačno19
Prahaoblačno20
Rímbúrky23
Sofiamalá oblačnosť28
Štokholmdážď14
Varšavaoblačno18
Viedeňpolojasno21
Záhreboblačno23
Ženevaoblačno20

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.