Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Informačný systém pre lesy

Softip významný partner Microsoftu v SR

Softip Banská Bystrica odovzdal štátnemu podniku Lesy SR v rámci projektu zavedenia komplexného informačného systému licencie softvérových produktov Microsoft. V tomto prípade ide o dodávku na základe zmluvy najvyššieho typu Select na viacročné obdobie. Podpisom zmluvy sa Softip stal jedným z najvýznamnejších partnerov Microsoftu v SR. Zmluvu o dodávke a implementácii komplexného informačného systému Prometeus uzatvorili s podnikom Lesy SR v tomto roku. Je určený pre spracovanie informácií v oblasti riadenia ekonomických, logistických, personálnych, mzdových a podsystému lesnej výroby. Okrem generálneho riaditeľstva v Banskej Bystrici bude nasadený aj v 28 odštepných závodoch a približne 300 lesných správach na celom Slovensku. Stane sa zjednocujúcim prvkom nového štátneho podniku. Vybraný okruh pracovníkov získa po absolvovaní testov osvedčenia, pričom celkove zaškolia viac ako tritisíc zamestnancov. Prevádzku vo všetkých organizačných jednotkách podniku začnú v januári 2001.

Vincent Kňazovický

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.