Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Chce sa liečiť až 50-tisíc

V Piešťanoch pribúda zahraničných pacientov

Napriek tomu, že priemerná obsadenosť Slovenských liečebných kúpeľov v porovnaní s rokom 1999, keď dosiahla 69,3 %, klesla na 67,2 %, zvýšil sa počet zahraničných pacientov, ktorí priniesli najväčší ekonomický efekt, necelých 708 mil. Sk. Za deväť mesiacov to predstavuje cez 302-tisíc ošetrovacích dní pri počte 16 751 pacientov. Z krajín v poradí podľa počtu klientov sa na prvom mieste nachádza Nemecko, potom nasleduje Rakúsko, USA a Kanada, arabské štáty a Česko. Domáci pacienti sa v kúpeľoch liečili prostredníctvom poisťovní takmer 173-tisíc ošetrovacích dní, priniesli tržby vo výške vyše 107 mil. Sk. Domáci samoplatitelia, ktorých počet dosiahol 1647, priniesli za 14-tisíc ošetrovacích dní tržby vo výške 16,3 mil. Sk. Podiel pacientov - zahraniční 61,8 %, domáci 38,2 % znamená, že v porovnaní so skutočnosťou minulého roka je pokles domácich pacientov až o 19,3 %, čo sa prejavilo poklesom počtu ošetrovacích dní takmer o 45-tisíc, naproti tomu vzrástol počet zahraničných pacientov o takmer 10 %. SLK Piešťany predpokladajú, že bude pokračovať znižovanie počtu pacientov vysielaných Sociálnou poisťovňou napriek tomu, že ku koncu septembra eviduje viac ako 50-tisíc nevybavených žiadostí o kúpeľnú liečbu.

Zora Petrášová

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.