Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Za korunu čoraz menej

Núdza nasťahovaná v našich príbytkoch

Negatívny vývoj sociálnej situácie na Slovensku sa prejavuje najmä v prehĺbení disproporcií životnej úrovne obyvateľov. Kvantitatívnym vyjadrením uvedeného vývoja bol enormný nárast počtu nezamestnaných, ktorých bolo v prvom polroku 540-tisíc, z toho počet evidovaných dlhšie ako rok dosiahol 270-tisíc. Skutočnosť, že vysoký podiel obyvateľov, v mnohých prípadoch živiteľov rodín, ostal bez príjmov z pracovnej činnosti, mala značný vplyv na hospodárenie domácností, ktoré sa ocitli v stave hmotnej núdze. Miera inflácie, meraná rastom spotrebiteľských cien, dosiahla v júni 15,4 percenta a bola o 8,3 bodu vyššia ako pred rokom. Jej úroveň ovplyvnil najmä rast regulovaných cien. Priemerná nominálna mzda za prvý polrok 2000 dosiahla 10 863 Sk, reálna mzda však klesla nadväzne na nárast životných nákladov o 7,2 percenta. Podľa výsledkov výberového zisťovania pracovných síl v prvom polroku pracovalo 2,9 milióna osôb a zamestnanosť sa medziročne znížila o 2,5 percenta. Zvýšil sa priemerný čas evidovaných nezamestnaných na 16,1 mesiaca (nárast o 2,5 mesiaca). Pokračoval nárast medziregionálnych diferencií v priemernej miere evidovanej nezamestnanosti. V rámci regiónov bola najnižšia nezamestnanosť v Bratislavskom kraji (6,91 percenta) a v Trenčianskom kraji (13,8 percenta). Najvyššiu nezamestnanosť zaznamenali v Košickom kraji (22,88 percenta) a v Prešovskom kraji (24,6 percenta).

Robert Róm

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.