Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Budú v európskej desiatke?

Zlatá pečať Printingu patrí víťazovi Neografii Martin

V piatok sa v Bratislave skončil jubilejný desiaty ročník výstavy Printing 2000, na ktorej si návštevníci mohli prezrieť mnohé exponáty z oblasti polygrafie, papiera, obalov, baliacej techniky a všetko, čo s tým súvisí. Na Slovensku je to najväčšia a najucelenejšia výstava týchto odborov. Počas výstavy sa uskutočnili viaceré odborné akcie. Jednou z nich bol aj 8. ročník prestížnej súťaže o najlepší polygrafický výrobok a počin roka. Mimoriadne úspešne v tejto súťaži obstála Neografia Martin, ktorá získala štyri ocenenia vrátane najcennejšej - Zlatej pečati. Spokojný generálny riaditeľ Neografie Ing. Karol Lilge nám povedal: „Odvtedy, ako sme v slovenskej polygrafii ako prvý získali certifikát kvality ISO 9002, prešlo niekoľko rokov a ukázalo sa, že to bola dobrá cesta. Niet inej možnosti než permanentne zvyšovať kvalitu, pretože sa menia aj technológie, prichádzajú nové výrobky, jedným slovom mení sa aj život. Stálo nás to nemálo peňazí na kúpu nových technológií, ale myslím si, že rozhodujúci je vždy človek. Vy môžete mať novú technológiu, ale ak zlyhá človek a nezvládne ju, nemožno hovoriť o pokroku.“ Vedenie martinskej Neografie však nehľadá maximum latky kvality iba v našich podmienkach, ich cieľom je pre prvý rok druhého tisícročia účasť v TOP rebríčku prvých desať firiem v Európe. Nemôžu zaspať na vavrínoch slovenského trhu. Veď svoje výrobky vyvážajú do celej Európy vrátane tých najnáročnejších krajín. Podľa generálneho riaditeľa „už viac rokov vyše 50 % svojej produkcie Neografia exportuje a je to pre nás stále úloha číslo jeden. Náš majiteľ si to našťastie uvedomil a ťneberieŤ od nás všetky prostriedky, ale adekvátnu časť pravidelne venujeme nákupu najprogresívnejšie technológie“. Pokiaľ začiatkom 90. rokov objem produkcie dosahoval 50 mil. Sk, v súčasnosti je to 138 mil. Sk. Medziročne dosahujú nárast až 25 %.

Jozef Kunik

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.