Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Práškova metalurgia

Nová technológia prispeje k zlacneniu výroby

Prášková metalurgia je spôsob výroby strojových súčiastok lisovaním a spekaním kovových práškov nahotovo, teda bez trieskového obrábania. Ide neraz o súčiastky zložitých tvarov, ako sú napríklad ozubené kolesá pre automobilový priemysel. V každom osobnom automobile je minimálne 5 kg spekaných súčiastok, pričéom v nákladných je to ešte viac. Prášková metalurgia tým nahradzuje klasický spôsob výroby vysoko namáhaných súčiastok sústružením, frézovaním, vŕtaním a pod., ktoré produkovali až 50 % odpadu, čiže nepoužiteľných kovových triesok.

Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach rieši v súčasnosti v spolupráci s ďalšími našimi a zahraničnými organizáciami v rámci projektu aliancie NATO Veda pre mier, vývoj mangánových ocelí pre konštrukčné súčiastky práškovou metalurgiou. Cieľom riešenia, na ktorom sa o. i. podieľa aj a. s. Metalsint Dolný Kubín, je nahradiť v práškovej metalurgii ako legúru bežne používaný, ale drahý a karcinogénny nikel, lacným a dostupným mangánom. Mangán je bežným legujúcim prvkom v klasických oceliach, ale v práškovej metalurgii nebol doteraz používaný. Má totiž jednu fyzikálnu vlastnosť - vysokú afinitu ku kyslíku, ktorá znemožňovala jeho aplikáciu v prevádzkových podmienkach. A práve tento problém má za úlohu Ústav materiálového výskumu SAV prekonať. Výsledky riešenia sa majú realizovať vo výrobe spekaných súčiastok práve v Dolnom Kubíne. Náhradou niklu a čiastočne medi a molybdénu mangánom, má sa dosiahnuť úspora materiálových nákladov asi 20 Sk na kilograme spekaných súčiastok.

Vladimír Turanský

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.