Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Napriek nárastu objemu stagnácia

Vývoj lízingu na Slovensku nie je optimistický

Medziročný nárast o 13,4 % dosiahol za 1. polrok tohto roku v bežných cenách objem lízingu na Slovensku. Za uvedené obdobie uzavreli lízingové spoločnosti obchody v hodnote takmer 9,5 mld. Sk. Po zohľadnení inflácie je však možné konštatovať, že slovenský lízingový trh momentálne stagnuje. V najbližších rokoch však Asociácia lízingových spoločností (ALS) očakáva mierny nárast, ktorý by mal byť spojený s potrebou investovania a tiež rozvojom malého a stredného podnikania. Objem lízingu za posledné dva roky vykazoval významný pokles. Tento trend sa v priebehu 1. polroka tohto roku zastavil na úrovni roku 1998, keď dosiahol na Slovensku historické maximum v objeme 9,8 mld. Sk. Významný, až tretinový nárast podielu v štruktúre objemu uzavretých zmlúv v priebehu 1. polroka 2000 zaznamenali osobné a malé úžitkové vozidlá. Spolu s nákladnými automobilmi tak dopravná technika predstavuje približne 80-percentný podiel na lízingových obchodoch. Rastúci trend zaznamenáva ALS aj v prípade lízingu ojazdených vozidiel. Tie sa na celkovom objeme lízingu v obstarávacích cenách podieľali 7,7 %. Podiel počítačov a kancelárskej techniky je napriek medziročnému nárastu na nízkej úrovni.

Najväčšími lízingovými spoločnosťami na Slovensku sa za prvých šesť mesiacov tohto roku stali podľa objemu uzavretých lízingových obchodov v obstarávacích cenách bez dane z pridanej hodnoty ŠkoFIN, s. r. o., CAC Leasing, s. r. o., a OB Leasing Slovakia, a. s., pričom následne došlo k reštrukturalizácii niektorých lízingových spoločnosti zmenila.

(tu)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.