Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Etický kódex činnosti členov Asociácie organizácií splátkového predaja SR

Splátkový predaj je v SR vykonávaný v neoddeliteľnej súvislosti s rozvojom trhového hospodárstva. Pôsobí pri postupnej modernizácii a rekonštrukcii vybavenia domácností v SR, ale aj pri raste kapitalizácie domácej ekonomiky. Má nezanedbateľné vplyvy na úverovú sféru.

S rastom významu splátkového predaja rastie popri nevyhnutnom dodržiavaní všeobecne záväzných predpisov aj nevyhnutnosť presadzovania obchodnej etiky v praxi jednotlivých členov asociácie, a to tak v obchodných stykoch so zákazníkmi a dodávateľmi, ako aj vo vzťahoch so štátnymi orgánmi. Na týchto základoch musia byť postavené aj vzájomné styky a spolupráca členov asociácie. Na zabezpečovanie žiaduceho správania svojich členov prijala Asociácia organizácií splátkového predaja SR tento Etický kódex.

1. Ekonomické a spoločenské dosahy obchodných aktivít členov asociácie

Spoločnosti združené v Asociácii organizácií splátkového predaja SR patria medzi významných účastníkov obchodných vzťahov. Podporujú a presadzujú zásady parlamentnej demokracie, právneho štátu a trhovej ekonomiky. Hlásia sa k spoluzodpovednosti za zvyšovanie výkonnosti ekonomiky SR, založenej na rozvoji hospodárskej súťaže.

Vo svojej činnosti rešpektujú členovia Asociácie organizácii splátkového predaja SR právny poriadok. Riadia sa zásadami obchodnej etiky. Vychádzajú z podmienenosti dlhodobej prosperity dodržiavaním zásad obchodnej etiky a riadia sa dôsledne ich postulátmi. Prevádzajú splátkový predaj poctivo a zodpovedne. Dbajú na vysokú profesionalitu poskytovaných služieb.

2. Vzťahy organizácií splátkového predaja so zákazníkmi a dodávateľmi

Členovia asociácie uvádzajú vo svojich informačných, propagačných a reklamných materiáloch výlučne overené a pravdivé údaje, ktoré neuvedú zákazníka do omylu. O ponúkaných a poskytovaných službách podávajú úplné, aktuálne a zrozumiteľné informácie. Zabezpečia rovnaký postup aj v prípadoch, keď so zákazníkom rokujú ich menom v súvislosti s uzatvorením alebo plnením nájomných zmlúv obchodní zástupcovia alebo predávajúci (díleri). Dodržiavajú požiadavky vecnosti a serióznosti reklamy. V odbytových praktikách rešpektujú pravidlá hospodárskej súťaže.

Postupujú dôsledne pri zisťovaní identity a dôveryhodnosti záujemcov o ponúkané služby, ako aj pri overovaní ich pripravenosti a schopnosti plniť povinnosti podľa nájomných zmlúv. Odovzdávajú si poznatky zo styku s nepoctivými a inak problematickými zákazníkmi. Chránia dôsledne iné dôležité informácie zistené v styku so zákazníkmi.

Členovia asociácie predkladajú zákazníkom návrhy nájomných zmlúv (vrátane obecných obchodných podmienok) vyhovujúce požiadavkám na úplnosť, jasnosť a zrozumiteľnosť celkového textu i jednotlivých formulácií. Oznamujú včas zmeny podmienok nájomných zmlúv, pokiaľ je organizácia na ne oprávnená podľa príslušných ustanovení nájomných zmlúv. Pri mimoriadnom skončení nájomných zmlúv postupujú dôsledne v súlade s právom a so zmluvnými podmienkami.

V súvislosti s nájomnými zmluvami poskytujú zákazníkovi podľa svojich možností právne, daňové, účtovnícke, poisťovacie a iné informácie a ďalšie sprievodné služby.

Členovia asociácie pôsobia na dodávateľa, resp. výrobcu predmetu splátkového predaja, aby títo dodržiavali dohodnutú kvalitu dodávaných výrobkov a služieb, záručnú lehotu, servisné a reklamačné podmienky a celkovú bezpečnosť týchto predmetov.

V záujme ochrany klientov udržujú členovia asociácie svoju kapitálovú vybavenosť na žiaducej úrovni.

3. Vzťahy členov asociácie

Členovia asociácie dodržiavajú vo vzájomných stykoch pravidlá hospodárskej súťaže. Napĺňajú dôsledne opatrenia dohodnuté v záujme prevencie a postihu neserióznych a inak problematických nájomcov a dodávateľov. Podporujú vzájomnú výmenu skúseností a poznatkov zo splátkového predaja, pokiaľ tým nie je dotknuté obchodné tajomstvo a obchodná politika jednotlivých členov.

Členovia asociácie vystupujú vo vzájomných vzťahoch korektne. Vzájomné rozpory riešia dohodou.

4. Úlohy Asociácie organizácií splátkového predaja SR

Asociácia podporuje dostupnými prostriedkami vysokú kvalitu poskytovaných služieb a pomáha tomu informačnými analytickými, vzdelávacími a inými akciami.

Asociácia zabezpečuje distribúciu tohto Etického kódexu partnerským subjektom a ďalším záujemcom. Objasňuje poslanie a obsah Etického kódexu vo svojej informačnej a vzdelávacej činnosti.

Na pravidelných členských schôdzach (valných zhromaždeniach) asociácia posudzuje súlad činnosti svojich členov s obsahom Etického kódexu. Prijíma opatrenia k postupnému naplňovaniu týchto zásad v činnosti asociácie a všetkých ich členov.

Asociácia zabezpečuje a koordinuje kontakty so štátnymi orgánmi pri sledovaní účinnosti legislatívnych noriem, realizovaných ekonomických aktivít a pri príprave nových právnych predpisov týkajúcich sa splátkového predaja. Spolupôsobí pri zhromažďovaní a vyhodnocovaní štatistických dát o splátkovom predaji v SR.

Asociácia svojim členom poskytuje zmierovacie služby, pokiaľ o ne požiadajú.

Používanie loga asociácie a uvádzanie údajov o členstve v asociácii v obchodnej, informačnej, propagačnej a reklamnej činnosti členských organizácií asociácie sú vyjadrením ich stotožnenia so stanovami asociácie, s obsahom tohto Etického kódexu, ako aj podpory prijatých uznesení v orgánoch asociácie.

Členovia Asociácie organizácií splátkového predaja SR vyzývajú aj ostatné organizácie splátkového predaja pôsobiace v SR na dodržiavanie zásad tohto Etického kódexu.

Počasie

Dnes bude polojasno až oblačno a ojedinele slabé zrážky. Ráno a predpoludním početné hmly alebo nízka oblačnosť, ktorá sa lokálne udrží po celý deň. Najvyššia denná teplota 10 až 15, pri celodennej hmle okolo 7, na juhozápade pri slnečnom počasí okolo 17 a na horách vo výške 1500 m okolo 7 stupňov. Juhovýchodný až južný vietor 3 až 6, na juhozápade 8 až 12 m/s, na horách 15 až 20 m/s.V utorok a stredu bude prevažne polojasno, v nižších polohách miestami zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto. Najnižšia nočná teplota 6 až 2, na juhu okolo 8 stupňov. Najvyššia denná teplota 12 až 17, na miestach s dlhšie trvajúcou hmlou alebo nízkou oblačnosťou len okolo 8 stupňov. Na juhu pri slnečnom počasí bude mimoriadne teplo - maximálna teplota sa v tejto časti územia bude pohybovať okolo 20 stupňov.Slnko vyjde zajtra o 6.59 a zapadne o 16.13 hod.

Amsterdamprehánky9
Atényjasno22
Belehradoblačno17
Berlíndážď12
Bratislavapolooblačno18
Bruseldážď9
Budapešťpolooblačno14
Bukurešťjasno12
Frankfurtdážď11
Helsinkidážď5
Istanbuljasno18
Kodaňdážď9
Kyjevzamračené5
Lisabonprehánky15
Londýnoblačno8
Madridprehánky10
Milánoprehánky15
Moskvazamračené0
Oslodážď6
Paríždážď9
Prahazamračené12
Rímbúrky22
Sofiahmlisto9
Štokholmdážď7
Varšavazamračené8
Viedeňpolooblačno18
Záhrebpolooblačno20
Ženevazamračené14

Odber plynu

Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3 a vykurovacia krivka č. 1.Tlak

Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 9. 11. 2000: Bratislava 99, 51, Sliač 97,65, Košice 98,65, Poprad 93,06, za 10. 11. 2000: Bratislava 100,37, Sliač 98,21, Košice 99,16, Poprad 93,61, za 11. 11. 2000: Bratislava 101,00, Sliač 98,94, Košice 99,90, Poprad 94,18.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.