Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Líder v bankových čípových kartách EMV

Bull Slovakia, spol. s r. o., je registrovaná od 1. 10. 1993 so sídlom v Bratislave ako 100-percentná pobočka materskej francúzskej medzinárodnej spoločnosti Bull S.A, existujúcej od roku 1933. Groupe Bull predstavuje už mnoho desaťročí významného svetového dodávateľa informačných technológií a príslušných služieb. Hlavné sídlo má v Paríži a v súčasnosti zamestnáva viac než 20 000 pracovníkov vo viac ako 85 krajinách sveta. Ponuka spoločnosti Bull neobsahuje len produkty a služby, ale zahŕňa tiež zodpovednosť za komplexné zákaznícke projekty v súlade s naplnením individuálneho očakávania zákazníka. Aktivity spoločnosti smerujú do všetkých segmentov trhu informačných technológií, ako sú oblasti verejných služieb, bankovníctva a poisťovníctva, telekomunikácií, výrobných podnikov, štátnej správy a pod.

Spoločnosť Bull ponúka široké spektrum systémov, infraštruktúry a služieb informačných technológií, v spojení s najlepšími celosvetovými aj lokálnymi partnermi využíva aj vlastné odborné znalosti z oblasti systémovej integrácie. V tejto oblasti je spoločnosť Bull známa najmä svojimi inovačnými produktmi a know-how, ktoré zahŕňajú unixové servery produktovej rodiny Escala, servery typu Intel rady EXPRESS 5800; softvérový komplex OpenMaster, zabezpečujúci bezpečnú správu heterogénnych systémov a komunikačných sietí a čipové karty CP8. Nemenej dôležitou oblasťou sú komplexné bankové a poisťovacie informačné systémy, riadiace informačné systémy ERP typu BAAN a SAP, komplexné riešenia bezhotovostného platobného styku, EFT POS terminály, samoobslužné terminály (bankomaty a informačné kiosky), komplexné pokladničné systémy a informačné systémy obchodných domov, laserové, atramentové a ihličkové tlačiarne typu Compuprint, vysokovýkonné tlačiarenské systémy Nipson - Xeikon (s rýchlosťou digitálnej tlače až do 700 strán formátu A4 za minútu), v oblasti osobných počítačov vlastnú značku Zenith Data System postupne v ponuke nahrádzajú počítače značky NEC, a to aj v oblasti notebookov. K tomu všetkému patria, samozrejme, príslušné služby, zahrňujúce poradenstvo, analýzy, implementáciu, školenia, optimalizáciu, servis, údržbu a pod. No a v poslednom období sa do popredia dostáva oblasť bezpečnosti v komunikačných systémoch s nástupom fenoménu zvaného internet. Aj tu má spoločnosť Bull širokú škálu vlastných osvedčených produktov a príslušných služieb, ktoré zabezpečia to, čo každý používateľ v podvedomí očakáva: jednoduchosť, transparentnosť, ovládateľnosť, modifikovateľnosť, otvorenosť a predovšetkým bezpečnosť.

Groupe Bull sa celosvetovo radí k najväčším systémovým integrátorom. Znalosti a skúsenosti spoločnosti umožňujú realizovať veľmi rozsiahle projekty vďaka dôslednému uplatňovaniu vlastnej metodiky riadenia projektov „MOSIC”, ktorá redukuje riziká každého takto riadeného projektu na akceptovateľnú a predovšetkým kontrolovateľnú úroveň.

Na Slovensku sa spoločnosť Bull, napriek len niečo vyše sedemročnej histórii radí medzi popredné spoločnosti v príslušnej oblasti podnikania. Napr. v poslednom roku sa tu stala spoločnosť Bull Slovakia najväčším dodávateľom platobných terminálov, slovenské prvenstvo jej patrí aj v oblasti bankových čipových kariet typu EMV, jej zákazníkmi sa stali zástupcovia štátneho sektora a ministerstiev ako ministerstvo hospodárstva, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo vnútra, ministerstvo školstva, ale aj Železničná polícia, zákazníkmi spoločnosti Bull sú prakticky všetky komerčné banky pôsobiace na Slovensku, pre významné výrobné spoločnosti, ako sú Palma Tumys, a. s., Izomat Nová Baňa, a. s., Skloobal Nemšová, a. s. a Essel Slovenská Ľupča, a. s., boli spoločnosťou Bull dodané komplexné riadiace informačné systémy. Telefónne účty Slovenských telekomunikácií, a. s., sú tlačené na vysokovýkonných tlačiarňach spoločnosti Bull a zoznam referencií zahŕňa mnoho ďalších príkladov, čo je však nemenej dôležité, počet spokojných zákazníkov sa stále rozširuje ….

Bull Slovakia, spol. s r. o., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, tel.: 07 / 555 748 57,

fax: 07/ 555 748 87, www.bull.sk, E-mail: bull@bull.sk

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.