Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Členovia chcú viac, ako len klubové výhody

Tibor Lazarovič: Musíme napraviť chyby z niekdajšieho zlyhania politického marketingu

Zmiešaná Francúzsko-slovenská obchodná komora tu na Slovensku je jednou z 84 oficiálne registrovaných francúzskych obchodných komôr v cudzine. Je špecifická tým, že zastupuje záujmy predovšetkým malých a stredných podnikov v oboch smeroch - vo francúzskom a v slovenskom. O službách, ako aj najčastejších pripomienkach podnikateľov z hľadiska komory sme sa pozhovárali s jej prezidentom Tiborom Lazarovičom.

Akým smerom z hľadiska služieb je komora orientovaná?

- V zásade na rozvíjanie hospodárskych vzťahov najmä malých a stredných podnikmi medzi Francúzskom a Slovenskom. Avšak v konkrétnych prípadoch sa nebránime asistovať aj podnikom z iných - resp. v prípade slovenských do iných - krajín, ako tieto dve spomenuté. Keďže veľké podniky, hoci sú mnohé rovnako aj našimi členmi, si zväčša vedia pomôcť pri prerážaní na trhy sami, našou úlohou je pomôcť najmä malým a stredným podnikom. Fungujeme už šesť rokov a sme jednou z 84 komôr, ktoré vytvorilo Francúzsko na rozvoj obchodných vzťahov Francúzska s danými krajinami. Špeciálni sme tým, že z dvesto členov je 60 % slovenských a 40 % francúzskych členov. Aj preto máme dvoch spolupredsedov - za francúzsku stranu je to pán Bruno DUTHOIT, bývalý riaditeľ Globtelu, a za slovenskú stranu som po V. Valachovi, ktorý je dnes veľvyslancom SR vo Francúzsku prevzal predsedníctvo ja.

Sú záujmy oboch skupín členstva rovnaké?

- Nie. Napr. vo Francúzsku je dosť pragmatický prístup k tomu, že francúzska firma vyžaduje protihodnotu za vstup do komory, vyžaduje určité služby, ktoré sa aj preto v oboch prípadoch snažíme poskytnúť. Napríklad v súčasnosti sa na nás obrátila jedna francúzska automobilka, ktorej hľadáme kontakt na slovenských subdodávateľov. Mnohí slovenskí členovia však do komory, ktorá je zároveň určitým klubom, vstúpili s prestížnych dôvodov. Teda najmä pre nami organizované stretnutia s významnými predstaviteľmi politického a ekonomického života. Napríklad v blízkej budúcnosti chystáme raňajky s I. Miklošom. Postupne však aj slovenskí podnikatelia, resp. členovia zisťujú výhody členstva a využívajú naše sprostredkovanie a získavanie potrebných informácií pri ich podnikaní. Cez medzinárodnú sieť komôr vo Francúzsku sa totiž môžme napojiť na ich lokálne komory, ktorých je asi 190 a vyhľadať požadovaného partnera, získať prvý kontakt, zorganizovať výstavy, misie a pod. Samozrejme, ide o platené služby, ale pre členov sú nepomerne výhodnejšie.

To znamená, že zároveň vašich členov zastupujete aj vo vzťahu k vláde, resp. príslušnému ministerstvu v prípade ich pripomienok napr. k legislatíve?

- Áno, aj to je jedna z úloh komôr. Dávame však aj stanoviská k určitým veciam, ktoré by všeobecne mohli narušiť hospodársky chod štátu, pomáhame pri problémoch francúzskych firiem na Slovensku, najčastejšie pri legislatíve týkajúcej sa nadobudnutia pozemkov, sprostredkovania kontaktu na vyššej úrovni štátnej správy, ak niečo brzdí investovanie tu a pod. Zároveň však úzko spolupracujeme s francúzskym obchodným oddelením v Bratislave, s naším veľvyslanectvom vo Francúzsku a, samozrejme, s našimi ministerstvami hospodárstva a zahraničných vecí.

Ako francúzski investori hodnotia investičné prostredie na Slovensku?

- Podľa nich je najdôležitejšia určitá stabilita, hlavne politická. Dnes už je, samozrejme, Slovensko vo Francúzsku úplne inak hodnotené ako pred pár rokmi. Pozitívny posun teda nastal. Treba si však uvedomiť, keďže zastupujeme stredných a malých podnikateľov, že každý veľký investor zároveň priťahuje menších. Zástupca Carrefouru napríklad nedávno na nami organizovaných pracovných raňajkách vystúpil s tým, že majú problémy zohnať pozemky v Košiciach. Je zrejmé, že chce čo najrýchlejšie odpovedať na konkurenčný boj siete super- a hypermarketov Tesco. Ak sa mu však nijako nevyjde v ústrety v krátkom časovom horizonte, takpovediac to zabalí a ide do druhej krajiny.

Ako prezident zmiešanej komory vidíte aj rozdiel medzi francúzskym a slovenským štýlom podnikania.

- Konkrétne ja robím vo francúzskej firme, a to 9 rokov. Myslím, že naši ľudia sú univerzálnejší, majú širší záber, avšak na druhej strane sú Francúzi systematickejší a užšie špecializovaní. Aj pokiaľ ide napríklad o ich inžinierske školy. V praxi vidím rozdiely už len pri spolupráci s mojimi kolegami vo Francúzsku. Často sa spoliehame, že si podrobnosti zapamätáme, oni si zo všetkého robia zápis. Chcem však podotknúť aj to, že všeobecné a v minulosti skutočne obrovské rozdiely vychádzajúce z určitej naivity v ponímaní nového ekonomického systému u slovenských podnikateľov už nenájdete. Pochopili sme, že ide o ekonomický boj. Treba si však uvedomiť, že sme na Slovensku v našom politickom marketingu určitým spôsobom mnohokrát zlyhali. V minulosti sme krajinu zle navonok “predali”, a to spôsobilo, že sme získali zlé renomé. Hoci sa to už čiastočne napravilo, chvíľu potrvá, kým to prinesie veľké investície.

Slávka Blazseková

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.