Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Pivovar CODECON

Kláštorný ležiak - naše domáce pivo

Súkromná spoločnosť - pivovar CODECON sídli v priestoroch kláštora rehole piaristov v Svätom Jure. Rehoľa rádu piaristov uzavrela zmluvnú spoluprácu so spoločnosťou CODECON, v rámci ktorej boli bývalé hospodárske budovy kláštora rekonštruované na kláštorný pivovar. Výťažok z pivovaru sa využíva aj na financovanie opráv celého kláštora.

Pivovarská technológia je vyhotovená v reprezentačnej forme - s medenými 20 hl varnicami s parným ohrevom, s modernou automatizovanou obsluhou a s klasickou ležiackou klenbovou kopanou pivnicou. Pivovar vyrába výčapné svetlé ležiacke pivo rôznej stupňovitosti.

Pivovar CODECON získal certifikát ISO 9002, ktorý potvrdzuje súlad riadenia kvality s európskymi štandardmi. Certifikát udelila renomovaná bavorská spoločnosť LGA v Norimbergu, ktorá má na túto činnosť príslušné oprávnenia.

Súčasťou pivovaru je aj reštaurácia umiestnená v pôvodnom refektári kláštora a slúži pre 50 návštevníkov. Moderná kuchyňa a hygienické zariadenia umožnia podávanie plného obedného i večerného menu.

Na stretnutie s vami sa teší pivovar CODECON a Kláštorný ležiak.

CODECON, s. r. o.

Kláštor piaristov

Prostredná ul. č. 1

900 21 Svätý Jur

Tel./fax: 07/4497 19 11

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.