Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Krátko zo sveta bankovníctva

Poštová banka zaznamenala v I. polroku 2000 stratu 228,1 mil. Sk. Dôvodom záporného výsledku bola realizácia jednorazového odpisu nevymožiteľných pohľadávok v objeme 201,2 mil. Sk a dotvorenie opravných položiek ku klasifikovaným aktívam v objeme 94,05 mil. Sk. Celková bilančná suma banky k 30. júnu vzrástla o 8,2 % na 18,4 mld. Sk. Objem cudzích zdrojov presiahol 14 mld. Sk, z čoho vklady klientov predstavujú až 95,8 %. Banka zároveň znížila objem úverov a zmeniek o viac ako štvrtinu a ich stav v závere júna dosiahol 7,7 mld. Sk. V prvej polovici tohto roka zvýšila svoje základné imanie o 2,4 mld. Sk na 3,6 mld. Sk.

Výroba hotovosti spoločnej európskej meny prebieha už od júla 1999. Do 1. januára 2002 by malo byť vyrobených 14,5 mld. eurobankoviek a 50 mld. euromincí. Dňa 1. septembra 2001 sa spustí vydávanie eurobankoviek a euromincí obchodníkom a automatovému priemyslu. Od polovičky decembra 2001 budú môcť spotrebitelia v bankách dostať tzv. „štartovací balíček“, ktorý predstavuje zmes euromincí v hodnote 20 DEM. Euro sa stane zákonným platidlom od 1. januára 2002. Platnosť starej aj novej meny zároveň bude dva mesiace. Obchodníci však budú môcť vydávať už len v euro. Prvého marca 2002 stratí nemecká marka svoju platnosť, bude však neobmedzene vymeniteľná za euro v pobočkách Bundesbanky.

Nemecká banka Dresdner Bank, ktorá utrpela porážku pri fuzionálnych rozhovoroch s Deutsche Bank a Commerzbank, plánuje v súčasnosti fúziu s americkou investičnou bankou Wasserstein Perella. Spoločné partnerstvo by malo pomôcť nemeckej banke presadiť sa na americkom kontinente. Záujem Dresdner Bank o americkú banku však mnohých prekvapil. Predstavitelia nemeckej banky totiž ešte nedávno jasne deklarovali svoj záujem koncentrovať svoje pôsobenie na európskom trhu. Nedávno stroskotaná fúzia s Deutsche Bank spôsobila Dresdner Bank náklady vo výške približne 1 mld. DEM. Fuzionálne rozhovory s Commerzbank sa na výsledku banky nepodpísali.

Maďarská komerčná banka OTP plánuje rozšíriť svoje operácie do zahraničia a za svoje primárne ciele považuje Chorvátsko a Slovenskú republiku. Banka sa cíti dostatočne silná na to, aby si mohla dovoliť expanziu, ktorá by sa mohla začať už pravdepodobne v roku 2001. V jednej z týchto krajín by chcela založiť novú banku s obmedzeným počtom pobočiek, s veľmi vysokou úrovňou elektronických bankových služieb a s nízkymi cenami, ktoré dokážu konkurovať. S najväčšou pravdepodobnosťou si OTP na uskutočnenie svojich plánov vyberie práve Slovensko.

Československá obchodná banka (ČSOB) začala proti japonskej investičnej banke Nomura Securities právne kroky vo veci okolností získania pivovarov Plzeňský Prazdroj a Radegast od Investičnej a Poštovej banky (IPB). Nomura získala kontrolu nad pivovarmi ich kúpou od IPB a jej firiem za približne 9 mld. Kč a minulý rok ich predala juhoafrickej spoločnosti South African Breweries za 22 mld. Kč. ČSOB však tvrdí, že Nomura nezaplatila IPB za pivovary v hotovosti, ale prostredníctvom transakcií, krytých akciami IPB, ktoré sú teraz bezcenné. Nomura kategoricky poprela, že by jednala v rozpore so zákonom a trvá na tom, že za akcie pivovarov zaplatila, aj keď k spôsobu platby sa vyjadriť odmieta.

Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) chce kúpiť späť akcie, ktoré sa nachádzajú v súkromných rukách. Akcie by mali byť v budúcnosti výlučne vo vlastníctve centrálnych bánk, ktoré už teraz disponujú stopercentným hlasovacím právom. Základným cieľom BIS je podporovať vzájomnú spoluprácu centrálnych bánk a celosvetovo prispievať k finančnej stabilite. Jej úlohy spočívajú vo verejnom záujme, zatiaľ čo záujem súkromných akcionárov má finančnú povahu. Približne 5000 akcionárov, ktorí spolu vlastnia 13,7 % akcií, dostane odškodné vo výške 16 000 švajčiarskych frankov za akciu, čo zodpovedá prirážke až 155 %. Banka na vykúpenie akcií vyčlenila 1,2 mld. frankov.

(sd)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.