Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Aj Toyota pocítila pokles

M. Šulek: prečo vláda nechce spolupracovať?

Recesia predaja automobilov postihla najmenej predajcov českých automobilov a najviac dovozcov zo západoeurópskych a ázijských krajín. Medzi nich patrí aj TOYOTA Motor Slovakia, s. r. o. Pri hodnotení výsledkov predaja automobilov v tomto roku riaditeľ spoločnosti Ing. Marcel Šulek okrem iného zdôraznil: „Toyota ako tretí najväčší výrobca automobilov na svete prináša na trh stále nové technológie a dokonalejšie automobily. Bohužiaľ, na Slovensku sa stále stretávame s nízkou kúpyschopnosťou občanov a navyše trh obmedzujú rôzne administratívne opatrenia. Je samozrejmé, že každá vláda si chráni svoju ekonomiku, ale myslíme, že tie opatrenia mali byť oveľa premyslenejšie. Tiež si viem predstaviť účinnú spoluprácu Združenia automobilového priemyslu SR s odborníkmi ministerstiev a orgánov, ktoré sú zodpovedné za to, aby bol štátny rozpočet naplnený tak, ako je potrebné. Čudujem sa, že na ministerstve financií už zabudli, že na Ekonomickej univerzite sa vychovávajú dobrí odborníci so zameraním na matematicko-ekonomické výpočty. Takíto odborníci priamo skúmajú efekty, ktoré prinesú opatrenia, ak ich chceme aplikovať v praxi. Nechce sa mi veriť, že ten, kto určuje kurz ekonomiky, teda aj ministerka financií, nemá k dispozícii štáb odborníkov, ktorí by mu dopredu spočítali, aký efekt prinesie to alebo ono opatrenie. Ponúkame perfektné podklady, a ak by si ministerskí úradníci zrátali efekt svojich nepremyslených opatrení, museli by vedieť už dopredu, že reštrikcia, ktorá spôsobila pokles predaja automobilov nie že neušetrí prostriedky, ale naopak, štátny rozpočet takto prišiel len doteraz o vyše 2 mld. Sk.“

(jk)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.