Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Malé firmy v kurze

Všetky významné investičné spoločnosti dnes hovoria o investovaní do malých a stredných podnikov. Pokúsme sa nájsť odpoveď, prečo kladú dôraz práve na tieto spoločnosti. Prudký vzostup globálneho hospodárstva, ktorý sa začal v deväťdesiatych rokoch, stratil v polovici minulého roka svoju silu. Spomalenie tempa rastu by malo pokračovať aj v tomto roku. Obávaný pád do hlbokej recesie však podľa mnohých odborníkov nehrozí. História nás už poučila, že po období poklesu prichádza vzostupná fáza, pričom z novej konjunktúry vždy najviac profitujú práve malé firmy. Zníženie úrokových sadzieb začiatkom januára prinieslo svoje ovocie v okamžitom 15-percentnom náraste cien akcií malých firiem. Mohutný, približne 70-percentný vzostup v priebehu niekoľkých dní zaznamenali spoločnosti XO Communications a Winstar Communications.

Investovanie do cenných papierov malých a stredných firiem v porovnaní s ich „veľkými bratmi“ prináša sľubnejší priaznivý výsledok. Medzi horúce typy tohto roka sa zaraďuje napríklad spoločnosť Basin Exploration, zaoberajúca sa skúmaním nálezísk ropy a zemného plynu. Od začiatku minulého roka cena jednej jej akcie rovnomerne stúpala. Od februára, keď dosahovala približne 9 USD, vyletela vyššie o 280 % a na koni decembra dosahovala úroveň 26 USD. Ďalším dobrým investičným typom sú odevné firmy Christopher&Banks a Chico's FAS, ktoré sa svojou výrobou zameriavajú na oblečenie s väčším konfekčným číslom. Na konci minulého roka, keď väčšina textilných firiem trpela následkami ochladenia ekonomiky, dosahovali obe spoločnosti dvojciferný nárast ziskovosti. Kurz cenných papierov oboch firiem sa vďaka výborným hospodárskym výsledkom v predchádzajúcom roku zvýšil na trojnásobok. Aj v tomto roku očakávajú 20- až 30-percentný nárast obratu.

(do)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.