Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Účtovná závierka za rok 2000

Účtovná závierka 2000 je tradične vydávaná praktická pomôcka určená právnickým a fyzickým osobám účtujúcim v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov. Vydávaním tejto pomôcky, tak ako každý rok, vychádzame v ústrety pracovníkom podnikateľských subjektov, ktorí sa zúčastňujú na procese zostavovania účtovnej závierky. Naším cieľom je poskytnúť praktickú pomôcku všetkým pracovníkom, ktorí budú účtovnú závierku zostavovať, prípadne sa budú podieľať na uzávierkových prácach. Pomôcka je len manuálom pri uzávierkových prácach a nenahrádza všeobecne platné zákonné normy, preto je pri tejto činnosti nevyhnutné vychádzať z úplného znenia príslušných predpisov. Pri zostavovaní riadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2000 upozorňujeme na zvýšené požiadavky čo sa týka obsahu prílohy k účtovnej závierke. Platné požiadavky na obsah prílohy vychádzajú z Medzinárodných účtovných štandardov (IAS 1, IAS 7), čím sa zostavovanie a zverejňovanie účtovnej závierky v slovenských národných štandardoch priblížilo medzinárodným zvyklostiam. Pomôcku spracovali odborní pracovníci audítorskej spoločnosti, aby sa podľa nej dali organizovať a vykonať uzávierkové práce za účtovné obdobie roku 2000, aby tiež upozornila na najdôležitejšie účtovné, ale aj daňové súvislosti, týkajúce sa tohto obdobia.

Materiál je spracovaný po aktuálny právny stav všeobecne záväzných právnych predpisov uverejnených v Zbierke zákonov Slovenskej republiky po čiastku 160/2000 a vo Finančnom spravodajcovi po číslo 14/2000.

Zostavenie účtovnej závierky vyžaduje značné pracovné úsilie a nasadenie, ktoré bez patričnej vecnej a časovej koordinácie nemusí viesť k očakávanému a požadovanému výsledku. Metodická pomôcka je spracovaná s cieľom jednoduchou formou usmerniť uzávierkové práce a pripomenúť z nášho hľadiska najdôležitejšie body, na ktoré by sa nemalo zabudnúť. Privítame vaše pripomienky a odporúčania k obsahu a forme pomôcky. V rámci našich možností vám tiež odpovieme na prípadne otázky či nejasnosti.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.