Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Rozbor Triedy 1 - Zásoby

Inventarizácia n oceňovacie metódy

1. Zabezpečenie kompletnej inventarizácie zásob v členení materiál, tovar a zásoby vlastnej výroby (nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá), pričom za nedokončenú výrobu sa považujú tiež nedokončené výkony tých činností, kde nevznikajú hmotné produkty (napr. služby projektovania, reklamy a pod.).

2. Inventarizáciu účtov 111-Obstaranie materiálu a 131-Obstaranie tovaru vykonáme ku dňu 31. decembra 2000 s tým, že tieto účty nesmú mať konečné zostatky.

3. Inventarizácia účtov 119-Materiál na ceste a 139-Tovar na ceste sa vykonáva dokladovou inventúrou. Položky konečných zostatkov na týchto účtoch je vhodné odsúhlasiť s dodávateľom.

4. Najneskôr k 31. decembra 2000 je potrebné zaúčtovať prípady trvalého zníženia cien zásob (zistených pri inventarizácii) na ťarchu príslušných účtov nákladov. Prechodný pokles cien zásob zaúčtovať podľa rozhodnutia o tvorbe opravných položiek na účtoch účtovej skupiny 19-Opravné položky k zásobám.

5. Posúdenie ocenenia zásob podľa § 25 zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

Pri uzávierkových činnostiach je potrebné preveriť:

- dodržanie stálosti oceňovacích metód v priebehu účtovného obdobia;

- skontrolovať, či zmena úrovne oceňovania (rozlišovať od zmeny oceňovacích metód) v dôsledku zmeny noriem na sledovanie zásob vlastnej výroby bola správne zúčtovaná;

- skontrolovať, či sú v cene zásob zaúčtované aj náklady súvisiace s obstaraním zásob, napr. doprava alebo clo a dovozná prirážka pri zásobách z dovozu.

6. Zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok zásob, materiálu a tovaru na ceste.

7. Oceňovanie zásob z dovozu podľa cien uvádzaných na JCD neslúži pre oceňovanie zásob v účtovníctve. Oceňovanie obstaraných zásob sa účtuje podľa údajov faktúry a kurzom dňa vzniku účtovného prípadu.

8. V prípade presunov zásob medzi skladmi v podniku, musí byť preverená vyrovnanosť predmetných presunov.

9. V prípade renovácie náhradných dielcov a úprav zásob vykonávaných vo vlastnej réžii tieto musia byť zaúčtované ako aktivácia zásob.

10. Pri účtovaní zásob podľa spôsobu B sa účtuje na základe inventarizácie začiatočný a konečný stav zásob tak, aby trieda 5 bola zaťažená len skutočne spotrebovanými zásobami. Podobne sa postupuje aj v prípade, ak účtovná jednotka účtuje spôsobom A a podľa vlastnej internej smernice účtovala niektoré druhy materiálu priamo do spotreby bez zaúčtovania na sklad. Spotreba materiálu, vykázaná v účtovnej závierke, musí zodpovedať skutočnej spotrebe materiálu.

11. Preverenie (prípadne aktualizácia) noriem prirodzených úbytkov zásob pre bežné účtovné obdobie. Úbytky do normy účtovať ako bežnú spotrebu zásob (daňový náklad) a manká nad normu účtovať na ťarchu účtu 582-Manká a škody. Normu prirodzených úbytkov si stanovuje účtovná jednotka samostatne internou smernicou vždy pre príslušné účtovné obdobie. Prirodzeným úbytkom sú technologické a technické straty vznikajúce napr. rozprášením, vyschnutím a pod. v rámci technologických úbytkov vo výrobnom, zásobovacom a odbytovom procese.

Najčastejšie chyby

- Nie sú spracované vnútropodnikové smernice pre riadenie a účtovanie zásob, alebo sa podľa nich nepostupuje.

- Nesprávne ocenenie zásob z dôvodu nezahrnutia všetkých nákladov súvisiacich z obstaraním zásob, ktoré do ich ocenenia správne patria (napr. doprava).

- Nedostatočná kontrola pri preberaní zásob (napr. nekontrolujú sa dodacie listy s došlými faktúrami).

- Zvyškový materiál z výroby alebo vyraďovania majetku nie je preberaný príjemkou na sklad.

- Inventúra sa nevykonáva v zákonom stanovených termínoch a nie u všetkých druhov zásob. Neúplne či nekvalitne vykonaná inventúra (vykonaná len formálne).

- Nie sú vyčíslené inventarizačné rozdiely, alebo sú vyčíslené chybne. Nesprávne, alebo úplné nezaúčtovanie inventarizačných rozdielov. Inventúrne rozdiely nie sú zaúčtované do obdobia, ku ktorému patria.

- Pri inventúre nie je posudzovaná perspektívna využiteľnosť zásob a nie je zaúčtovaná korekcia ocenenia v podobe opravných položiek.

- Zásoby odovzdané k spracovaniu, alebo na komisionálny predaj, nie sú v registri zásob (skladovej evidencii) označené miestom uloženia. Opačne, keď účtovná jednotka prevezme takéto zásoby zaúčtuje ich do majetku (súvahy) namiesto do podsúvahovej evidencie.

- V priebehu roku dochádza k zmene spôsobu účtovania (napr. zo spôsobu A na spôsob B a naopak).

- Nezúčtované preddavky na zásoby, príp. nesprávne vykázanie týchto preddavkov v súvahe.

- Mínusové zostatky na syntetických účtoch zásob.

Počasie

Dnes bude polojasno až oblačno a ojedinele slabé zrážky. Ráno a predpoludním početné hmly alebo nízka oblačnosť, ktorá sa lokálne udrží po celý deň. Najvyššia denná teplota 10 až 15, pri celodennej hmle okolo 7, na juhozápade pri slnečnom počasí okolo 17 a na horách vo výške 1500 m okolo 7 stupňov. Juhovýchodný až južný vietor 3 až 6, na juhozápade 8 až 12 m/s, na horách 15 až 20 m/s.V utorok a stredu bude prevažne polojasno, v nižších polohách miestami zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto. Najnižšia nočná teplota 6 až 2, na juhu okolo 8 stupňov. Najvyššia denná teplota 12 až 17, na miestach s dlhšie trvajúcou hmlou alebo nízkou oblačnosťou len okolo 8 stupňov. Na juhu pri slnečnom počasí bude mimoriadne teplo - maximálna teplota sa v tejto časti územia bude pohybovať okolo 20 stupňov.Slnko vyjde zajtra o 6.59 a zapadne o 16.13 hod.

Amsterdamprehánky9
Atényjasno22
Belehradoblačno17
Berlíndážď12
Bratislavapolooblačno18
Bruseldážď9
Budapešťpolooblačno14
Bukurešťjasno12
Frankfurtdážď11
Helsinkidážď5
Istanbuljasno18
Kodaňdážď9
Kyjevzamračené5
Lisabonprehánky15
Londýnoblačno8
Madridprehánky10
Milánoprehánky15
Moskvazamračené0
Oslodážď6
Paríždážď9
Prahazamračené12
Rímbúrky22
Sofiahmlisto9
Štokholmdážď7
Varšavazamračené8
Viedeňpolooblačno18
Záhrebpolooblačno20
Ženevazamračené14

Odber plynu

Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3 a vykurovacia krivka č. 1.Tlak

Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 9. 11. 2000: Bratislava 99, 51, Sliač 97,65, Košice 98,65, Poprad 93,06, za 10. 11. 2000: Bratislava 100,37, Sliač 98,21, Košice 99,16, Poprad 93,61, za 11. 11. 2000: Bratislava 101,00, Sliač 98,94, Košice 99,90, Poprad 94,18.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.