Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Podľa akých noriem postupujeme

Základné všeobecne záväzné právne predpisy

Prehľad je spracovaný z predpisov uverejňovaných v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (po čiastku 160/2000) a vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií Slovenskej republiky (po číslo 14/2000), a to tých, ktoré sa podľa nášho názoru vzťahujú k účtovnej závierke podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva; neuvádzame predpisy pre osobitné formy podnikania a subjekty (napr. banky, poisťovne, obce, občianske združenia, neziskové organizácie).

- Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona č. 272/1996 Z. z., zákona č. 173/1998 Z. z. a zákona č. 336/1999 Z. z.

- Opatrenie MF SR č.3177/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov (FS č.13/1998) v znení opatrenia MF SR č. 21891/1999-92 (FS č.1/2000).

- Opatrenie FMF č. V/1-31 388/1992, ktorým sa ustanovuje usporiadanie položiek súvahy a výkazu ziskov a strát a ich obsahové vymedzenie pre podnikateľov (FS č. 13/1992) v znení opatrenia MF SR č. 65/502/1994 (FS č. 15/1994) a oznámenia MF SR č. 65/2/1996 (FS č. 1/1996).

- Opatrenie MF SR č. 65/277/1993, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov (FS č. 12/1993) v znení opatrenia MF SR č.3098/1998-KM (FS č. 13/1998).

- Opatrenie MF SR č. 65/393/1993, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky pre podnikateľov (FS č. 2/1994, FS č. 3/1994, FS č. 7/1994, FS č. 8/1994 a FS č. 5/1995).

- Opatrenie MF SR č. 65/599/1995, ktorým sa ustanovuje postup účtovania odpustenia časti kúpnej ceny FNM SR (FS č. 1/1996) v znení opatrenia MF SR č. 3966/1999-KM (FS č. 15/1999).

- Opatrenie MF SR č. 1604/1999-KM, ktorým sa ustanovuje vykazovanie zostatkov účtov v súvahe pri obchodovaní s cennými papiermi (FS č. 14/1999).

- Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 180/1995 Z. z. colný zákon v znení neskorších predpisov.

- Zákon č.366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č.358/2000 Z. z.

- Zákon č. 368/1999 Z. z. o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov.

- Zákon č. 202/1996 Z. z. devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.

- Nariadenie vlády SR č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.

- Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

Metodické pokyny a oznámenia

- Metodický pokyn MF SR č. 65/518/1995 na uzavieranie účtovných kníh a zostavenie účtovej závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva od roku 1995 (FS č. 10/1995).

- Oznámenie MF SR o tlači a distribúcii všetkých účtovných výkazov pre podnikateľské subjekty, fyzické osoby, rozpočtové a príspevkové organizácie (FS č. 7/1993).

- Metodický pokyn MF SR č. 5006/1999-92 k postupu účtovania o zákazkovej výrobe u dodávateľa (FS č. 4/1999 a FS č. 22/1999).

- Metodický pokyn MF SR č. 5007/1999-92 k zostaveniu prehľadu peňažných tokov (FS č. 4/1999).

- Metodický pokyn MF SR č. 5008/1999-92 k postupu účtovania cenných papierov klientov u obchodníkov s cennými papiermi (FS č. 14/1999).

- Usmernenie MF SR č. 23211/1999-92 na predkladanie Prílohy č. 3 – Prehľad peňažných tokov, tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov za rok 1999 (FS č. 22/1999).

- Oznámenie MF SR č.12815/2000-92 o vecnom vymedzení a postupe účtovania zabezpečovacích operácií a repo operácií (FS č.11/2000).

- Opatrenie MF SR č. 22008/1999-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania v konkurze a vyrovnaní (FS č.1/2000).

- Oznámenie MF SR č. 8488/2000-92 o účtovaní príspevku do garančného fondu v zmysle zákona o zamestnanosti (FS č. 8/2000).

Počasie

Dnes bude polojasno až oblačno a ojedinele slabé zrážky. Ráno a predpoludním početné hmly alebo nízka oblačnosť, ktorá sa lokálne udrží po celý deň. Najvyššia denná teplota 10 až 15, pri celodennej hmle okolo 7, na juhozápade pri slnečnom počasí okolo 17 a na horách vo výške 1500 m okolo 7 stupňov. Juhovýchodný až južný vietor 3 až 6, na juhozápade 8 až 12 m/s, na horách 15 až 20 m/s.V utorok a stredu bude prevažne polojasno, v nižších polohách miestami zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto. Najnižšia nočná teplota 6 až 2, na juhu okolo 8 stupňov. Najvyššia denná teplota 12 až 17, na miestach s dlhšie trvajúcou hmlou alebo nízkou oblačnosťou len okolo 8 stupňov. Na juhu pri slnečnom počasí bude mimoriadne teplo - maximálna teplota sa v tejto časti územia bude pohybovať okolo 20 stupňov.Slnko vyjde zajtra o 6.59 a zapadne o 16.13 hod.

Amsterdamprehánky9
Atényjasno22
Belehradoblačno17
Berlíndážď12
Bratislavapolooblačno18
Bruseldážď9
Budapešťpolooblačno14
Bukurešťjasno12
Frankfurtdážď11
Helsinkidážď5
Istanbuljasno18
Kodaňdážď9
Kyjevzamračené5
Lisabonprehánky15
Londýnoblačno8
Madridprehánky10
Milánoprehánky15
Moskvazamračené0
Oslodážď6
Paríždážď9
Prahazamračené12
Rímbúrky22
Sofiahmlisto9
Štokholmdážď7
Varšavazamračené8
Viedeňpolooblačno18
Záhrebpolooblačno20
Ženevazamračené14

Odber plynu

Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3 a vykurovacia krivka č. 1.Tlak

Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 9. 11. 2000: Bratislava 99, 51, Sliač 97,65, Košice 98,65, Poprad 93,06, za 10. 11. 2000: Bratislava 100,37, Sliač 98,21, Košice 99,16, Poprad 93,61, za 11. 11. 2000: Bratislava 101,00, Sliač 98,94, Košice 99,90, Poprad 94,18.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.