Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Harmonizácia nebude lacná

Kroky, bez ktorých by bol náš agrokomplex vyšachovaný

Pravidelná správa, hodnotiaca aj slovenský agrokomplex z hľadiska pripravenosti na vstup do EÚ, konštatuje, že „d poslednej pravidelnej správy, s výnimkou veterinárneho sektora, Slovensko dosiahlo malý pokrok v oblasti transpozície a implementácie relevantného acquis“. Dosiahnutie pokroku v oblasti implementácie acquis však závisí najmä od zabezpečenia dostatočných finančných prostriedkov napríklad na dobudovanie hraničných priechodov, na zabezpečenie prekladov dokumentov acquis, na vybudovanie integrovaného informačného systému, ale aj urýchlenia legislatívneho procesu. Pracovná skupina MP SR prehodnotila našu negociačnú požiadavku na ochrannú dovoznú klauzulu a po schválení vládou SR od nej odstúpi. Táto požiadavka bola zameraná na odstránenie potenciálneho nebezpečenstva narušenia trhu v dôsledku rozdielnych podmienok na obchodovanie pred vstupom a po vstupe SR do EÚ. Išlo o možné nebezpečenstvo strát v dôsledku nadmerného alebo lacného dovozu niektorých poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.

Značný pokrok sa s podporou twinningového projektu PHARE dosiahol v oblasti označovania a v tvorbe registra hovädzieho dobytka, ktorý by mal byť v zásade ukončený do konca prvého polroku 2002. Registre ostatných druhov hospodárskych zvierat sa začnú budovať v budúcom roku. V oblasti registra poľnohospodárskych pozemkov bola zvolená kombinovaná metóda, ktorá pre identifikáciu využíva katastrálne údaje a digitálne ortofotomapy. Pri tvorbe ortofotomáp sa použijú letecké snímky, ktoré boli spracované v rokoch 1998 - 2000 na Úrade geodézie, kartografie a katastra SR, ako aj ďalšie podkladové materiály, ktoré vlastnia iné rezorty (MO SR, MV SR). Chýbajúce letecké snímky (asi 45 % územia SR) sa zabezpečia vo vegetačnom období roku 2002.

Od januára 2002 nadobudne účinnosť nový zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami. Konštatovanie v správe, že „Slovensko prijalo vládne nariadenie, týkajúce sa požiadaviek označovania a kvality pre lieh a liehoviny“, možno chápať ako

pozitívnu reakciu,

pričom harmonizácia s EÚ bola dosiahnutá prostredníctvom Potravinového kódexu SR. Účinnosťou Potravinového kódexu SR, hlavy 30 - Lieh a liehoviny od prvého júna 2001 bola dosiahnutá plná harmonizácia SR s acquis pre označovanie a kvalitatívne parametre pre lieh a liehoviny, ako aj harmonizované podmienky pre geografické označovanie liehovín. V tejto oblasti SR uskutočňuje ďalšie negociačné kroky v súvislosti so zaradením slovenských liehovín do zoznamu liehovín EÚ, ktoré majú chránené geografické názvy, čím sa dosiahne vzájomná reciprocita pre uznávanie národných liehovín. Ide napr. o liehoviny ako Demänovka bylinná horká, Demänovka bylinný likér, Karpatské brandy špeciál, Slovenská borovička, Bošácka slivovica atď.

V súlade so zákonom o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami dôjde k sfunkčneniu Slovenskej agrárnej marketingovej organizácie v rámci novozriadenej Intervenčnej poľnohospodárskej agentúry SR k dátumu účinnosti zákona, t. j. k januáru 2002. Povinnosť založiť centrálne laboratórium na inšpekciu mlieka a mliečnych výrobkov sa rieši twinningovým projektom s Nemeckom. Laboratórium je už vytvorené, a práve získalo akreditáciu, ale ešte nie je vybavené laboratórnou technikou, ktorá bude financovaná z prostriedkov EÚ v rámci projektu PHARE.

Intervenčná poľnohospodárska agentúra SR vzniká od januára 2002. Jej účelom je

stabilizácia trhu

s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a potravinami, s cieľom podporovať ich výrobu, nákup a predaj a minimalizovať negatívne dôsledky zmien na trhu. Štátny intervenčný nákup výrobkov možno uskutočniť v prípade, ak v určenom období cena výrobku, zistená ustanoveným spôsobom a dosahovaná na vymedzenom trhu, klesne pod vopred určenú cenovú úroveň. Podrobnosti upravuje zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami. Je tiež pripravený nový zákon o veterinárnej starostlivosti, pričom úplná kompatibilita s acquis je závislá od jeho čo najskoršieho presadenia v NR SR. Zároveň však treba prijať návrh zákona o aproximačných nariadeniach, ktorý

umožní zrýchliť

legislatívny proces a úplne preberať právne predpisy EÚ v prípade viac ako 60 vykonávacích právnych predpisov k tomuto zákonu.

Označovanie hovädzieho dobytka, teda označenie 100 % populácie hovädzieho dobytka vrátane zvierat malých farmárov, bude ukončené do polovice roku 2002. Na označovanie sa používajú dve ušné značky (kovová a plastová), na ktorých sú identické čísla. Pasy pre hovädzí dobytok sa začnú vydávať od 15. decembra 2001 spolu s registrom na farme a ostatnými potrebnými tlačivami, ktoré umožnia monitorovanie pohybu zvierat. Centrálna evidencia hovädzieho dobytka bude funkčná od prvého apríla budúceho roka. V jeho priebehu sa bude databáza a jej fungovanie dolaďovať a budú sa eliminovať prípadné problémy. Databáza bude plne funkčná a použiteľná do konca roku 2002. Úplná harmonizácia v oblasti veterinárneho acquis sa dosiahne schválením nového zákona o veterinárnej starostlivosti a následným prijatím vykonávacích právnych predpisov. Návrh zákona

je pripravený

s navrhovanou platnosťou od januára 2002 a účinnosťou od januára 2003. Pravidelná správa EK uvádza, že „nemôžeme konštatovať pokrok vo vzťahu k ukončeniu dostavby zariadení na hraničných priechodoch na budúcich externých hraniciach Eړ. Na potenciálnej vonkajšej hranici EÚ sa uvažuje s fungovaním troch hraničných veterinárnych a fytosanitárnych staníc. Ide o Vyšné Nemecké - cestný priechod na hranici s Ukrajinou, Čierna nad Tisou - železničný priechod na hranici s Ukrajinou a Bratislava - letisko. Na ich dostavbu boli vyčíslené finančné požiadavky vo výške 72 mil. Sk.

Časový harmonogram pre úplnú transpozíciu acquis vo fytosanitárnej oblasti bol už predložený EK. Úplná kompatibilita sa dosiahne k prvému januáru 2003. Potraviny okrem kapitoly Poľnohospodárstvo zásadne patria pod kapitolu Voľný pohyb tovaru. V správe EK konštatuje, že v SR bol zjednodušený proces predtrhovej kontroly formou zjednodušenia posudzovania zhody. Toto zjednodušenie spočíva v redukcii počtu potravín a ich skupín, ktoré podliehajú posudzovaniu zhody, ako aj v zjednodušení procedúr pred uvedením výrobku do obehu oproti povinnej certifikácii. Napriek týmto krokom EK v správe požaduje ďalšie kroky na zrušenie

predtrhovej kontroly.

Tieto kroky by mala zabezpečiť navrhovaná novela zákona o potravinách.

Ako sa uvádza v správe, v roku 2001 bola v SR prijatá tzv. vertikálna legislatíva, čo sa prejavilo ustanovením požiadaviek na niektoré špecifické komodity ako káva, kávoviny (cigória), spracované ovocie a zelenina (vrátane džemov, marmelád a pyré), nápoje, med, kakao atď., pričom plná transpozícia legislatívy bude v súlade s negociačnou pozíciou dosiahnutá do konca roku 2002. V súčasnosti sa pripravuje legislatíva pre ostatné špecifické komodity vyplývajúce z acquis, ako napr. čokoláda, cukor, rýchlo mrazené potraviny atď. Legislatíva horizontálna - označovanie potravín, úradná kontrola potravín, hygiena potravín, cudzorodé látky v potravinách, nové potraviny, materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, potraviny, ošetrené ionizujúcim žiarením, potraviny pre špecifické výživové účely, bude novelizovaná do konca roku 2002. Pritom táto legislatíva už

bola zapracovaná

do Potravinového kódexu SR a na budúci rok sa bude meniť v súlade s novelizovanou acquis. Predtrhová kontrola pri kozmetických výrobkoch bola v SR zrušená, čím bola požiadavka EÚ splnená. Realizovalo sa to prostredníctvom vyhlášky č. 27/2001 o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu, účinnosť 1. 2. 2001. Kapitoly Voľný pohyb tovaru - Potraviny a Poľnohospodárstvo tvoria základ pre bezpečnosť potravín, ktorá je v EÚ citlivou oblasťou.

Počasie

Dnes bude polojasno až oblačno a ojedinele slabé zrážky. Ráno a predpoludním početné hmly alebo nízka oblačnosť, ktorá sa lokálne udrží po celý deň. Najvyššia denná teplota 10 až 15, pri celodennej hmle okolo 7, na juhozápade pri slnečnom počasí okolo 17 a na horách vo výške 1500 m okolo 7 stupňov. Juhovýchodný až južný vietor 3 až 6, na juhozápade 8 až 12 m/s, na horách 15 až 20 m/s.V utorok a stredu bude prevažne polojasno, v nižších polohách miestami zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto. Najnižšia nočná teplota 6 až 2, na juhu okolo 8 stupňov. Najvyššia denná teplota 12 až 17, na miestach s dlhšie trvajúcou hmlou alebo nízkou oblačnosťou len okolo 8 stupňov. Na juhu pri slnečnom počasí bude mimoriadne teplo - maximálna teplota sa v tejto časti územia bude pohybovať okolo 20 stupňov.Slnko vyjde zajtra o 6.59 a zapadne o 16.13 hod.

Amsterdamprehánky9
Atényjasno22
Belehradoblačno17
Berlíndážď12
Bratislavapolooblačno18
Bruseldážď9
Budapešťpolooblačno14
Bukurešťjasno12
Frankfurtdážď11
Helsinkidážď5
Istanbuljasno18
Kodaňdážď9
Kyjevzamračené5
Lisabonprehánky15
Londýnoblačno8
Madridprehánky10
Milánoprehánky15
Moskvazamračené0
Oslodážď6
Paríždážď9
Prahazamračené12
Rímbúrky22
Sofiahmlisto9
Štokholmdážď7
Varšavazamračené8
Viedeňpolooblačno18
Záhrebpolooblačno20
Ženevazamračené14

Odber plynu

Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3 a vykurovacia krivka č. 1.Tlak

Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 9. 11. 2000: Bratislava 99, 51, Sliač 97,65, Košice 98,65, Poprad 93,06, za 10. 11. 2000: Bratislava 100,37, Sliač 98,21, Košice 99,16, Poprad 93,61, za 11. 11. 2000: Bratislava 101,00, Sliač 98,94, Košice 99,90, Poprad 94,18.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.