Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Po domácej méte sa upriamujú na európsku

Kvalita produkcie to je aj kvalita vzťahov a schopnosť ľudí

„Vyrobiť kvalitný produkt je dnes nevyhnutnosťou. Ale ak okrem dobrého výrobku nejaká firma neposkytuje aj kvalitné služby, tak ťažko sa dnes v konkurenčnom prostredí uplatní. Ide o to, že kvalita sa dnes už hodnotí aj cez ľudí, cez ich schopnosti a vzťahy. To je pohľad oveľa širší a objektívnejší, ktorý poskytuje informácie o procesoch prebiehajúcich na pracovisku, v podniku, ale aj v rámci širších kontaktov firmy.“ Takto v kocke vyjadril riaditeľ pre vonkajšie vzťahy s. r. o. Coca-Cola Beverages Slovakia Radovan Pekník svoj názor na fenomén kvality. Vláda SR, ministerstvo hospodárstva, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu, udelili Národnú cenu SR za kvalitu za tento rok v kategórii veľké organizácie práve Coca-Cole. Národná cena je vyjadrením a ocenením podnikateľskej výnimočnosti v zmysle kritérií vychádzajúcich z európskeho modelu výnimočnosti. Preto sme sa s R. Pekníkom porozprávali o kvalite ako kategórii, ktorá im

je známa,

vo firme dominantná a majú s ňou jasné zámery. „To, že sme získali prvé miesto v kategórii firiem nad 250 zamestnancov, je ocenením všetkých pracovníkov. Audítori strávili u nás dlhší čas, a to nie iba v centrále firmy, ale aj priamo vo výrobe. Udelenie ceny je však zároveň aj ocenením celého prostredia, v ktorom sa Coca-Cola na Slovensku pohybuje. Lebo suroviny a ďalšie vstupy do výroby dodávajú predovšetkým domáce firmy,“ pokračuje R. Pekník. Pozitívny výsledok hodnotenia prostredníctvom auditu umožňuje Coca-Cole aj sebareflexiu, ktorej sa táto vyspelá firma nebráni. „Je zaujímavé sledovať, ako vás odrazu hodnotí niekto iný a neposudzuje vás len cez kvalitu vašich produktov, ale používa pritom aj netradičné spôsoby. Hodnotí sa napríklad aj úroveň komunikácie s verejnosťou alebo sa audítor zaujíma o environmentálny dosah výroby, či o to, ako je riešená čistiareň odpadových vôd.“ Udelenie Národnej ceny SR za kvalitu je pre vedenie Coca-Coly výzvou. Preto sa

ako prví

na Slovensku rozhodli uchádzať aj o vyššiu métu, Európsku cenu kvality. Na našu otázku, či má Coca-Cola Beverages Slovakia ešte čo zlepšovať, R. Pekník hovorí, že nepochybne áno. Napríklad rozširovať portfólio svojich výrobkov. Lebo tak, ako sa rozrastá trh a očakávania spotrebiteľov, tak treba k vyrábanému sortimentu pridávať stále nové značky a prichádzať s novinkami a prekvapeniami. Vo firme rozmýšľajú napríklad nad zatraktívnením ponuky stolových vôd, najmä čo sa týka príťažlivosti ich balenia, ale aj ovocných štiav a nektárov Cappy. „Ak by sme povedali, že robíme všetko absolútne stopercentne, tak to by som asi nehovoril pravdu. Myslím, že isté rezervy máme v službách, aby spotrebiteľ a zákazník boli vždy absolútne spokojní. Záleží nám napríklad aj na takých detailoch, ako sa správajú naši vodiči, či sú čisto oblečení, ako komunikujú s odberateľmi pri dovezení tovaru a podobne,“ vysvetľuje predstaviteľ Coca-Coly. Zdôrazňuje, že výhoda väčších firiem či korporácií spočíva aj v tom, že sa dá porovnávať. Coca-Cola je, samozrejme, etablovaná vo vyspelých štátoch a trhoch, ale už aj v rozvíjajúcich sa oblastiach, ktoré sú na vzostupe. A v tomto systéme

možno porovnávať.

Napríklad efektívnosť výroby, kvalita a podobne. „Môžem povedať, že v niektorých parametroch je naša firma na tom lepšie ako spoločnosť vo vyspelejších štátoch. Pritom technológia je v zásade všade rovnaká. Čo robí rozdiely, to sú ľudia. Je to teda otázka ľudského faktora, ako sa darí a aké kvalitatívne parametre sa dosahujú.“ R. Pekník hovorí, že slovenskej Coca-Cole sa podarilo veľmi dobre zvládnuť distribúciu svojich produktov. Nie je totiž bežné, a to ani vo vyspelých krajinách, že od prijatia objednávky sú schopní do 24 hodín zásobiť ktorékoľvek miesto na Slovensku. „Otázka kvality, to je aj problém kvality vzťahov,“ rozpráva ďalej tento manažér. „Nielen medzi zamestnancami, ale v širšom zmysle slova. Napríklad sme oslovili Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave a po dohode s jej dekanom naši pracovníci, ktorí však nie sú profesionálni učitelia, no majú bohaté praktické skúsenosti, chodia prednášať študentom piateho ročníka. Zápočtový jednosemestrový predmet, či možno voľnejšie povedané kurz, sme pomenovali Nadnárodná spoločnosť v podmienkach slovenskej ekonomiky.“ Coca-Cola Beverages Slovakia

prevzala patronát

nad detským domovom v Modre - Harmónii. Aj uvedené dve aktivity sú o vzťahoch. O vzťahoch medzi ľuďmi. Aj podľa toho sú firmy posudzované a aj podľa toho sa k nim verejnosť správa. Coca-Cola môže byť príkladom aj pre iných.

Vladimír Turanský

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.