Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Miera nezamestnanosti v % v pomere k práceschopnému obyvateµstvu

Východné Nemecko (bývalá NDR)

1992 15,1

1993 14,9

1994 15,4

1995 14,7

1996 15,4

1997 17,3

1998 21

1999 19

Západné Nemecko

1992 5,4

1993 7,5

1994 9

1995 8

1996 10,1

1997 13,5

1998 10,8

1999 10

Zdroj: Financial Times

Graf: Hd

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.