Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Základné údaje

Oficiálny názov: Talianska republika

Počet obyvateľov: 57 564 000

Rozloha: 301 277 km2

Prezident: Carlo Azeglio Ciampi

Predseda vlády: Silvio Berlusconi

Štátne zriadenie: parlamentná republika (od r. 1948)

Najvyšší orgán: dvojkomorový parlament (Senát + poslanecká snemovňa)

Úradný jazyk: taliančina

Národnostné zloženie: Taliani (94 %), Sardínčania (2,7 %)

Mena: 1 talianska líra (ITL) = 100 centesimov

Hlavné mesto: Rím (2 816 000 obyv.)

Náboženstvo: kresťania (83 %)

Členstvo v medzinárodných organizáciách: OSN, EÚ, NATO, ZEÚ, OBSE, OECD, WTO, G8 a iné.

Ekonomické ukazovatele (r. 2000):

HDP: 1,15 mld. USD

HDP na osobu: 20 620 USD

Reálny rast HDP: 2,9 %

Inflácia: 2,6 %

Nezamestnanosť: 10,0 %

Najrozvinutejší priemysel: strojársky, hydroenergetický, ťažobný, elektrometalurgický, elektrotechnický, elektronický, chemický, petrochemický, textilný, obuvnícky, kožiarsky, papiernický, potravinársky a stavebný priemysel.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.