Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Výstavisko TMM, pevné miesto na mape výstav

Na otázky odpovedá Ing. Emil Dobiáš, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Výstaviska TMM, a. s.

• Výstavisko TMM získalo meno podľa svojej najstaršej výstavnej akcie, tá už však vôbec nie je jedinou. Stavať len na tradícii už nestačí. Vystavovatelia opakovane prichádzajú len tam, kde vidia pre seba prínos. Za svoje peniaze žiadajú aj adekvátne služby. Čo im ponúkate?

- Výstavisko TMM, a. s., Trenčín, tretí najväčší výstavný subjekt na Slovensku, ponúka vo svojom komornom areáli takmer 30 výstavných akcií, ktoré zahrňujú širokú škálu tovarovej nomenklatúry. Individuálny prístup k vystavovateľovi, zaujímavé sprievodné podujatia, priaznivá cena za kvalitné služby sú základné devízy trenčianskej akciovej spoločnosti.

• Každé výstavisko musí poskytovať niečo neopakovateľné, čo nie je schopné alebo nevie poskytnúť iné. Čo je to v prípade TMM? Čím ste schopní prilákať vystavovateľov a čím návštevníkov? Budete ešte rozširovať kalendár o ďalšie podujatia - ak áno, ako - alebo sa sústredíte na zlepšovanie jestvujúcich?

- Slovo „musí“ je dosť silné, neopakovateľné sú veľtrhy a výstavy, ktoré majú svoju tradíciu, svoje pevné miesto v kalendári výstavných podujatí, záruku v podobe renomovaných garantov. To, čo poskytujeme, bolo naznačené v predchádzajúcej odpovedi, vystavovateľ si vyberá na základe skúseností zo svojej predchádzajúcej účasti. Návštevník, tým je myslené hlavne odborný návštevník, sa tiež riadi svojou spokojnosťou s našimi veľtrhmi a výstavami. Navyše geografická poloha Trenčína sprístupňuje výstavný areál nielen pre slovenských návštevníkov, ale aj odborníkov z Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska.

• Niektoré podujatia z vášho výstavného kalendára sa vyprofilovali ako kontraktačné, iné ako predajné, ďalšie sú ich kombináciou. Na ktorú stránku kladiete v súčasnosti dôraz?

- Vhodná skladba výsostne odborných výstav, výstav pre širokú verejnosť a podujatí obojakého charakteru je náročná úloha pre každého organizátora. My sa snažíme nájsť vhodný kompromis. Nosnými podujatiami sa jednoznačne stávajú odborné, to znamená automaticky kontraktačné podujatia (Trenčín mesto módy, AQUA, ELOSYS, FIRECO, IDEE). Tie sú vhodne doplnené návštevnícky atraktívnymi výstavami (Záhradkár, Učeň, Burza starožitností). Medzi nimi sa pohybuje Beauty Slovakia, Expodrogéria-Clean, Vercajch, Woodtech). Najtradičnejší veľtrh módy a odievania Trenčín mesto módy na žiadosť vystavujúcich firiem stal postupne kontraktačným.

• Na veľtrhu módy v Trenčíne sa čoraz viac prezentujú nie výrobcovia, ale distributéri. To je zaujímavé pre malých obchodníkov, nie však pre veľkých odberateľov. Máte záujem zvrátiť nejako tento vývoj alebo ho považujete za normálny?

- Rozhodujúci slovenskí výrobcovia sa zúčastňujú na veľtrhu aspoň jedenkrát ročne (OZETA, ZORNICA, MERINA, SLOVENA) zahraničné firmy sa prezentujú prostredníctvom slovenských zastúpení. Snažíme sa prilákať ďalších výrobcov zabezpečením obchodníkov z cudziny (Rakúsko, Škandinávia...). V tomto prípade využívame kontakty spriaznených organizácií (SOPK, ATOP).

• Ste podnikateľským subjektom, čo vás nepochybne núti efektívne hospodáriť. Myslíte si, že ešte máte rezervy?

- Hovoriť o rezervách je iste veľmi problematická téma. Tohtoročné výsledky, ktoré zaznamenali nárast predanej výstavnej plochy (25 %), počtu vystavovateľov (11 %) i návštevníkov (20 %), svedčia o správnej analýze našej činnosti a jej aplikácii do života. Samozrejme, v budúcnosti nechceme zaspať na vavrínoch, radi akceptujeme pripomienky, požiadavky a kritiku našich zákazníkov a návštevníkov.

• Vo vašej brandži je na Slovensku pomerne silná konkurencia, no konkurenciou sú pre vás aj niektoré zahraničné veľtrhy, ktoré časť slovenských výrobcov preferuje. Niekedy by sa vystavovatelia rozhodli aj pre dva podobné veľtrhy, ale ich dátumy sa nezriedka prekrývajú. Nie je možná užšia koordinácia termínov?

- Významné veľtrhy majú u nás i v okolitých krajinách už niekoľko rokov pevný dátum, v tom problém nevidíme. Samozrejme, zdravá konkurencia prospieva aj nám, núti firmu zvyšovať úroveň na všetkých postoch. Môžem sa pochváliť dobrou spoluprácou najmä s českými organizátormi (BVV, TERINVEST).

• Ak hovoríme o konkurencii medzi jednotlivými výstavnými centrami v SR, isto máte aj veľa spoločných problémov. Postupujete pri ich riešení spoločne? Alebo: Mohli by ste pri ich riešení postupovať spoločne?

- Spoločné problémy výstavných organizácii by mohli riešiť ich združenia, čo, bohužiaľ, v súčasnosti pokrivkáva. Existuje skôr, nazval by som to „tichá dohoda“ medzi rozhodujúcimi subjektmi v zmysle rozdelenia výstavných komodít. Bohužiaľ, v poslednom čase i tento status je narušený snahami niektorých výstavných firiem. Tieto tendencie sú na úkor kvality slovenského výstavníctva a hlavne vystavujúcich firiem, ktoré často nevedia, kde ísť vystavovať, miesto toho, aby sa sústredili na kvalitu svojej prezentácie.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.