Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Užitočné adresy a informácie

Veľvyslanectvo SR v Belgicku

Avenue Moliere 195

1050 Bruxelles

Tel.: 0032-2-346 4045

Fax: 0032-2-346 6385

E-mail: ambassade.slovaque@euronet.be

Veľvyslanec

PhDr. František LIPKA

OBEO SR

Avenue Moliere 195

1050 Bruxelles

Tel.: 0032-2-346 7876

Fax: 0032-2-346 8703

Obchodný radca

Peter Lukáč

Veľvyslanectvo Belgicka v SR

Fraňa Kráľa 5

811 05 Bratislava

Tel.: 02-5710 1211

Fax: 02-5249 4296

Veľvyslanec

Francois del Marmol

Obchodné zastúpenie Valónskeho regiónu v SR

Fraňa Kráľa 5

811 05 Bratislava

Tel.: 02-5262 2435

Vedúca Obch. zastúpenia Valónskeho regiónu

Isabella Profeta

Obchodné zastúpenie Flámskeho regiónu

Valštejnská 6

11001 Praha 1, ČR

Tel.: 00420-2-5753 3799

Vedúci Obch. zastúpenia Flámskeho regiónu

Wily Robijn

Colné predpisy

Podmienky na dovoz a vývoz sú rovnaké ako v ostatných štátoch EÚ. Limit pre osobnú potrebu turistov z nečlenských štátov EÚ je nasledujúci: 200 ks cigariet alebo 100 ks cigár alebo 250 g tabaku, 2 litre vína a 1 liter liehovín nad 22 % alkoholu, 2 litre liehovín s obsahom alkoholu do 22 %, šumivé vína, likéry, 50 g voňavky, 0,250 l toaletnej vody, 500 g kávy 100 g čaju alebo 40 g extraktu a čajovej esencie, iný tovar do celkovej hodnoty max. 7300 BEF. Oslobodené od cla a dane z pridanej hodnoty sú ďalej osobné veci cestujúcich a veci dovážané na športové účely, napríklad prenosné farebné televízory, prenosné osobné počítače, invalidné vozíky, kanoe, kajaky, surfová výbava a ďalšie veci osobného charakteru. Limit na dovoz devízových prostriedkov nie je stanovený.

Podmienky pobytu

Do 8 dní platí prihlasovacia povinnosť na úrade pre cudzincov v mieste pobytu, na pobyt dlhší ako 3 mesiace sa vyžaduje súhlas udelený ministerstvom vnútra alebo jeho splnomocnencom, cudzineckým úradom. Žiadosť sa podáva na belgickej diplomatickej alebo konzulárnej misii podľa miesta bydliska alebo pobytu žiadateľa v zahraničí.

Náklady na pobyt

Diaľničné poplatky nie sú zavedené, max. povolená rýchlosť na diaľnici je 120 km/h, cesty I. tr. 90 km/h, mesto 50 km/h. Povolený je dovoz pohonných látok v množstve 10 l v kanistri. Ceny základných potravín: chlieb do 1,75 eura, mlieko do 30,86 eura, maslo až 1,24 eura, nealkoholické nápoje do 1,25 eura. Cena za dvojposteľovú izbu v priemernom hoteli sa pohybuje od 25 do 125 eur za noc. Na vidieckej farme je možné sa ubytovať za cenu od 250 eur/týždeň, v turistickej ubytovni od 125 eur/osobu/deň, na súkromí od 12,5 eura/osoba/deň, v kempingu od 7,45 eura/deň/vozidlo/stan.

Núdzové telefónne čísla

Zdravotná pomoc a požiarnici 100

Polícia 101

Belgický Červený kríž 105

Servis SOS. - havarijná služba 02-2870900

Zdravotná starostlivosť

Za všetky lekárske úkony sa platí. Odporúča sa uzavrieť kompletné poistenie pre zahraničné cesty vrátane poistenia liečebných nákladov. Ceny za lekárske konzultácie sa pohybujú v rozpätí: u všeobecného lekára od 80 do 200 eur, u zubného lekára za ošetrenie zubu vrátane plomby od 100 eur. Väčšinu liekov si možno kúpiť bežne v lekárni.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.