Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Podnikateľská legislatíva

Právne formy podnikov v Belgicku

- akciová spoločnosť (SA - franc., NV - fl.) musí byť založená minimálne 2 akcionármi s kapitálom 2,5 mil. BEF

- spoločnosť s ručením obmedzeným (SPRL - franc., BVBA - fl.) zakladajú dvaja partneri, pričom jeden je zodpovedný za vedenie spoločnosti a jeden je spoločník. Minimálny kapitál 750 tis. BEF

- družstvo s ručením obmedzeným (SCRL - franc., CVBA - fl.) musí mať min. 3 členov s minimálnym kapitálom 750 tis. BEF

Zastupiteľské zmluvy

Belgicko právne chráni zástupcu proti predčasnému alebo neoprávnenému vypovedaniu zastupiteľskej zmluvy. Táto ochrana je zakomponovaná v ustanoveniach o výpovednej lehote a kompenzácii ušlých príjmov. Pred uzatvorením zastupiteľskej zmluvy odporúčame jej konzultáciu s právnym poradcom. Objednávatelia zastupiteľskej zmluvy by mali do zmluvy zakomponovať obmedzenie na dobu určitú, ustanovenie o minimálnom období zástupcu (napr. min. ročný predaj) a príslušnosť práva.

Pokiaľ ide o zákony na ochranu životného prostredia platí, že federálna vláda je zodpovedná za aplikáciu rozhodnutí prijatých na úrovni EÚ. Rozsiahle právomoci v oblasti životného prostredia sú však v Belgicku delegované na regióny a obecné zastupiteľstvá, ktoré môžu napr. „zablokovať“ vydanie stavebného povolenia.

(do)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.