Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Komoditná štruktúra

Najvýznamnejšou skupinou švédskeho dovozu zo zahraničia sú jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje a ich časti s podielom 17 % na celkovom dovoze. O niečo nižší podiel (16 %) tvorí skupina elektrických strojov, prístrojov a zariadení. Treťou najvýznamnejšou dovozovou skupinou s podielom 11 % sú vozidlá iné ako koľajové, ich časti a súčasti. Päťpercentnú hranicu dovozu dosahujú nerastné palivá, minerálne oleje a výrobky ich destilácie. Výraznejšie pohyby v tejto štruktúre sa v najbližšom období nepredpokladajú. V oblasti švédskeho vývozu sú dominujúcou skupinou strojárske produkty s podielom 35 %. Nasledujú motorové vozidlá, mäso, drevo, produkty zo železa a ocele a chemikálie.

(do)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.