Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Programy pre export a spoluprácu

Proexportné programy: Podporu švédskeho exportu inštitucionálne zabezpečuje Exporkreditnämden (Švédsky exportno-kreditný výbor - EKN). Ten založili v roku 1933 v čase vysokej nezamestnanosti a exportnej neschopnosti švédskych podnikov. Cieľom EKN je podpora švédskeho exportu formou garancií exportných úverov. EKN ponúka švédskym exportným firmám podporu, ktorá je v súlade s pravidlami exportnej podpory v tretích krajinách. Garancie poskytuje EKN vtedy, keď existujú isté riziká pre švédsku vládu, napr. pri neschopnosti partnerov platiť záväzky. Zákazníkmi pre EKN sú švédske exportné firmy a banky. EKN podporuje formou svojich záruk export švédskych výrobkov, služieb a stavebných prác. EKN nezahŕňa Slovensko do rizikových krajín a v rámci krajín V4 je hodnotené pred ČR. EKN má sídlo v Štokholme a zamestnáva asi 100 pracovníkov. Generálnym riaditeľom je Olof Rydh.

Programy technickej a finančnej pomoci a spolupráce: Realizáciou pomoci pre zahraničie sa vo Švédsku zaoberá SIDA (Swedish International Development Agency). Je to centrálna inštitúcia pre bilaterálnu rozvojovú spoluprácu predovšetkým s rozvojovými krajinami. Okrem toho disponuje prostredníctvom mimovládnych organizácií osobitnými fondmi pre humanitárnu pomoc. V roku 2000 bolo vynaložené na rôzne projekty humanitárnej, zdravotníckej, školskej a inej podpory celkovo 11,5 mld. SEK a v roku 2001 okolo 13,0 mld. SEK. Pre SR nebol v dvoch predchádzajúcich rokoch stanovený žiadny podiel, ale možnosť participovať na tejto pomoci nie je v zásade vylúčená. Musia však tomu predchádzať politické dohody a následne odôvodnené a kvalitne spracované konkrétne projekty.

(OBEO Štokholm)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.