Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Významné veµtrhy a výstavy

©tokholm:

Medzinárodný veµtrh nábytku a osvetlenia: 6. - 10. 2. 2002

Connect - výstava počítačovej techniky: apríl 2002

Networks Telecom: 25. - 27. 9. 2002

Medzinárodní technický veµtrh (strojárstvo): 8. - 11. 10. 2002

Göteborg:

TUR (cestovný ruch): 21. - 24. 3. 2002

Scanplast (plastový a gumárenský priemysel): apríl 2003

VISE&VIBEX (automobilový priemysel): máj 2002

Jönköping:

Elmia Subcontractor (subdodávky pre strojárstvo): 12. - 15. 11. 2002

Medzi hlavných organizátorov mezinárodných veµtrhov a výstav vo ©védsku patrí:

- ©tokholmské medzinárodné veµtrhy (Stockholm International Fairs -

Stockholmsmässan) - Mässvägen 1, Älvsjö, S-125 80 Stockholm, tel: 0046-8 -

749 41 00, fax: 0046-8 - 99 20 44

E-mail : staff@stofair.se, Internet: http://www.stofair.se

- Sollentunské centrum veµtrhov a výstav (Sollentuna Fair and

Exhibition - Sollentunamässan) - Malmvägen 2, Box 174, S-191 23 Sollentuna,

tel: 0046-8 - 92 59 00, fax: 0046-8 - 92 97 74, E-mail: info@sollfair.se,

Internet: http://www.sollfair.se.

Ide o druhého organizátora veµtrhov a výstav v ©tokholme.

(Sollentuna je jednou z okrajových ątvrtí hlavného mesta.)

- ©védske výstavné a kongresové centrum, Göteborg (The Swedish

Exhibition and Congress Centre, Gothenburg - Svenska Mässan), Mässans

Gata/Korsvägen, Box 5222, S-402 24 Göteborg, tel: 0046-31 - 708 80 00, fax:

0046-31 - 16 03 30, Internet: http://www.swefair.se.

©védske výstavné a kongresové centrum Göteborg je druhým nejväčąąím

organizátorom veµtrhov a výstav v krajine.

- Veµtrhy Elmia (Elmia Fairs), Jönköping, Elmiavägen, Box 6066,

S-550 06 Jönköping, tel: 0046-36 - 15 20 00, fax: 0046-36 - 16 46 96,

E-mail: mail@elmia.se, Internet: http://www.elmia.se.

- Veµtrrhy a výstavy, Malmö (Malmömässan), Box 468, S-201 24 Malmö,

tel: 0046-40 - 690 85 00, fax: 0046-40 - 690 85 01, Internet:

http://www.millerfreeman.se

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.