Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Uľitočné adresy

Generálny konzulát ©védska

Lermontovova 15

811 05 Bratislava

Ruben Kemény

honorárny generálny konzul

Tel.: 544 33 900, 5720 2777

Fax: 544 15 462, 5244 4242

e-mail: swedcons@swedcons.sk

©védske obchodné zastupiteµstvo

Lermontovova 15

811 05 Bratislava

Ruben Kemény

vedúci ©védskeho obchodného zastupiteµstva

Tel.: 544 33 949, 544 33 534, 5720 2788

Fax: 544 15 462

e-mail: slovakien@swedishtrade.se

©védska obchodná komora v Slovenskej republike

Lermontovova 15

811 05 Bratislava

Thomas Velinder

President

Tel.: 544 33 949, 544 33 534, 5720 2788

Fax: 544 15 462

e-mail: slovakien@swedishtrade.se

Veµvyslanectvo ©védskeho kráµovstva

Úvoz 13

P.O. Box 35

160 12 Praha

Česká republika

J.E. pán Harald Fälth

mimoriadny a splnomocnený veµvyslanec

Tel.: 00420-2-2031 3200

Fax: 00420-2-2031 3240

e-mail: ambassaden.prag@foreign.ministry.se

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.