Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Slovenské aerolínie, a. s. - ďalší krok vpred

V čase prebiehajúcej turistickej sezóny spoločnosť Slovenské aerolínie, a. s., obohatila svoj lietadlový park o ďalšie lietadlo, Boeing 737-300 od lízingovej spoločnosti Ansett.

Týmto krokom sa začal napĺňať zámer spoločnosti inovovať lietadlový park a ponúknuť obchodným partnerom vyššiu kvalitu poskytovaných služieb. Úloha tupolevov tak, ako bola stanovená pri rozbehu spoločnosti, sa naplnila a prišiel čas k ich postupnej obmene. Nový boeing patrí medzi moderné, veľmi rozšírené a obľúbené lietadlá, ktoré sú prevádzkované po celom svete. V tejto verzii B737-300 je to prvé lietadlo, ktoré bude prevádzkované na Slovensku. Jeho certifikácia Leteckým úradom SR prebieha už podľa západoeurópskeho predpisu JAR-OPS 1, ktorý u nás začne platiť až od 1. 1. 2003.

Operačné nasadenie lietadla je plánované okamžite po ukončení certifikačného procesu na charterové lety a po sezóne bude lietadlo prevádzkované na pripravovaných nových linkách do Londýna a Dubaja.

Prevádzkovaním tohto lietadla spoločnosť očakáva výrazné zníženie prevádzkových nákladov, lepšie uplatnenie na trhu leteckej dopravy a priaznivejšiu akceptáciu časti cestujúcej verejnosti a obchodných partnerov, hlavne v zahraničí.

Prílet lietadla dáva jasný signál, že spoločnosť ide do ďalšieho rozvoja, má perspektívu a upevňuje svoje postavenie dominantného leteckého dopravcu na Slovensku, keď priamo prevádzkuje štyri lietadlá (3x TU-154M, 1x B737-300) a piate si prenajíma na vykonávanie vnútroštátnej linky Bratislava - Košice v. v. (JAK-40). Vytvoria sa nové pracovné miesta, rozširuje sa odbornosť zamestnancov o získanie nových technológií, vytvárajú sa nové perspektívy na ďalší rozvoj.

V rámci slovenského civilného letectva je to výrazný posun vpred, pretože je to prvé lietadlo záp. proveniencie na takej vysokej technickej úrovni, ktorá je požadovaná v zahraničí a ktorá nás začlenila do „rodiny“ štátov, používajúcich kvalitné, moderné a spoľahlivé lietadlá, vekovo akceptovateľné.

Týmto krokom, ktorý je významným medzníkom v živote spoločnosti Slovenské aerolínie, a. s., sa naštartovala nová etapa jej života a pri priaznivých vonkajších vplyvoch je spoločnosť pripravená na svoj ďalší intenzívny rozvoj.

Ing. Miloslav Mészáros

generálny riaditeľ

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.