Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

OTP Banka boduje aj u firemných klientov

K. Hodossy: Kvalitné produkty a rýchly servis je to, čo podnikatelia potrebujú

Od 1. augusta je na slovenskom bankovom trhu nový bankový subjekt OTP Banka Slovensko, a.s. Vznikol vstupom najväčšej maďarskej banky OTP Bank Rt. do IRB, a.s. Silu majoritného akcionára s 96, 85 % podielom na základnom imaní OTP Banky Slovensko dokumentuje aj fakt, že táto banka je zahraničnými analytikmi považovaná za jednu z najúspešnejších bánk v strednej Európe. O víziách a plánoch v oblasti korporátneho bankovníctva OTP Banky Slovensko sme sa pozhovárali s jej prezidentom Károlym Hodossym.

* Aké sú ambície OTP Banky Slovensko v strednodobom horizonte?

- Ambície sú vysoké, ale reálne... Realisticky musím priznať, že naša výhoda nespočíva iba v sile nášho strategického partnera, ale aj v tom, že dobre pozná ľudí, ich problémy, nároky, jednoducho celé podnikateľské prostredie na Slovensku je veľmi podobné tomu maďarskému. Navyše sa snažíme využiť synergický efekt s našou materskou spoločnosťou a ponúknuť slovenským podnikateľom, ktorí majú obchodné vzťahy s Maďarskom, to, čo iné banky neponúkajú - zúčtovanie platieb do Maďarska a späť v priebehu niekoľkých hodín a k tomu perfektný servis.

* To znamená, že platba do zahraničia, v tomto prípade do Maďarska, netrvá niekoľko dní, ako sme na to zvyknutí?

- Spolu s materskou OTP Bank Rt. sme už minulý rok priniesli na trh OTP Express hladké platby. To znamená, že ak podnikateľ predloží v našej banke prevodný príkaz do Maďarska do 11. 00 h., na účet jeho obchodného partnera sú peniaze pripísané v ten istý deň. Samozrejme, uvedená lehota platí aj pre prevodný príkaz predložený prostredníctvom elektronického platobného prostriedku Homebanking.

* Môžu podnikatelia posielať cez OTP Banku Slovensko platbu do ktorejkoľvek banky v Maďarsku za rovnakých podmienok?

- V maďarských forintoch do ktorejkoľvek banky v Maďarsku, v slovenských korunách, v eurách a amerických dolároch do našej materskej OTP Bank Rt. Čo je však mimoriadne zaujímavé, OTP Express je v súčasnosti rýchlejší ako štandardný tuzemský medzibankový platobný styk.

* A cena?

- To je ďalšia zaujímavosť tohto produktu, pretože OTP Banka si účtuje iba 1 % (min. 100 SKK a max. 1200 SKK), čo je bezkonkurenčná cena v cezhraničnom platobnom styku, a to ako urgentná platba bez urgentného poplatku (1000 SKK).

* Aké sú reakcie podnikateľských subjektov na Vašu ponuku?

- Od 1. augusta 2002, kedy OTP Banka Slovensko vstúpila na trh, sme urobili obrovský kvantitatívny a kvalitatívny krok vpred. Cez transfer know-how z našej materskej banky rozširujeme svoje portfólio produktov a služieb aj pre podnikateľské subjekty. Nie sú to iba spomínané OTP Express hladké platby, ale aj OTP Biznis konto s dvoma platobnými kartami zadarmo a ďalšími výhodami, prehľadné a veľmi jednoduché spojenie klienta s bankou cez Homebanking, ktorý dodávame na kľúč, ale aj rôzne druhy podnikateľských úverov, kontokorentných úverov a bankových záruk. V tomto roku chceme začať poskytovať hypotekárne úvery aj pre právnické osoby a komunálnu sféru. Čo sa týka reakcie klientov na pozitívne zmeny v banke, stačí spomenúť jediný argument: od augusta až dodnes sme zaznamenali takmer 40 tisíc nových klientov, medzi ktorými je aj množstvo firemných klientov.

* Aké podnikateľské subjekty využívajú služby OTP Banky?

- Na našu inovovanú ponuku zareagovalo množstvo firiem. V súčasnosti poskytujeme bankové zázemie širokému spektru spoločností - od tých najmenších až po najväčšie. V médiách ste už prezentovali postoj banky, že by ste chceli osloviť ako úverujúca banka najmä malé a stredné podniky.

V oblasti firemných klientov máme veľmi jasnú predstavu najmä v orientácii na malých a stredných klientov. Ja som presvedčený o tom, že tieto subjekty si zaslúžia kvalitné bankové produkty a služby, vrátane úverov za prijateľných podmienok, pretože by mali byť kostrou každej ekonomiky. V minulosti sa im nedostávalo toľko pozornosti, mám na mysli práve úverovú oblasť, v ktorej boli preferované väčšie podniky.

V súčasnosti máme dostatočné množstvo zdrojov na prefinancovanie aj väčších projektov prostredníctvom krátkodobých, strednodobých i dlhodobých úverov. Takisto poskytujeme zmenkové úvery, ale aj výhodné úvery prostredníctvom úverových programov Podpora a Rozvoj II.

* Podnikatelia hľadajú aj možnosti ukladania voľných zdrojov, žiadajú však od bánk možnosť väčšej flexibility pri narábaní s peniazmi. Ako im Vaša banka môže pomôcť?

- V súčasnosti máme v ponuke okrem terminovaných vkladov v korunách a v cudzej mene i depozitné certifikáty, ale aj možnosť vkladov cez dealing. Zaručuje to klientovi maximálnu flexibilitu a pohodlie v riadení voľnej likvidity. Prostredníctvom tejto služby si môžu u nás podnikatelia ukladať vyššie sumy prostredníctvom telefónu, pričom výnos je odvodený od aktuálnych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu.

* Aké sú plánované kroky OTP Banky Slovensko v rámci pobočkovej siete?

- Rok 2003 bude rokom expanzie našej banky. Plánujeme otvoriť niekoľko nových pobočiek vo významných regiónoch, napr. v Bratislave a v Košiciach. Celkovo by sme chceli do roku 2005 otvoriť 25 nových pobočiek po celom Slovensku.

* Koncom februára ste založili spolu s OTP Garancia dve nové dcérske spoločnosti - poisťovne. Buduje OTP Banka Slovensko finančnú skupinu?

- Najvážnejším zámerom našej banky v strednodobom horizonte je snaha vybudovať na Slovensku silnú finančnú skupinu, ktorá by svojim zameraním dopĺňala bankové služby. Aj v tomto smere máme dobrý príklad v našej materskej banke, ktorá úspešne vybudovala jednu z najsilnejších finančných skupín v Maďarsku. Jej dcérske spoločnosti sa zaoberajú od realitných obchodov a poisťovníctva cez lízing až po turistický ruch.

Koncom minulého roka sme založili dcérsku spoločnosť OTP Leasing. Okrem tohto funguje OTP Faktoring. Založili sme dve spomínané poisťovne - jednu pre životné a druhú pre neživotné poistenie. V súčasnosti už len čakáme na licenciu od ÚFT. Intenzívne uvažujeme aj o ďalších dcérskych

spoločnostiach.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.