Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Hory, história a cykloturistika

V roku 2002 sa na celkovom počte prenocovaní turistov na Slovensku - 10,1 milióna - maďarskí turisti podieľali počtom 28 906, čo je nárast o 15 % oproti roku 2001. Podľa štatistík Slovensko navštívilo 72 581 Maďarov (nárast o 21 %). Maďarsku podľa počtu návštevníkov Slovenskej republiky po Česku, Poľsku a Nemecku patrí štvrtá priečka. Pekná pozícia, avšak potenciál cestovného ruchu je oveľa väčší a mnoho možností zostáva stále

Na medzinárodnej výstave cestovného ruchu Utazás 2003 v Budapešti, ktorý sa konal koncom marca tohto roka a na ktorom sa predstavilo rekordných 845 vystavujúcich subjektov z 33 krajín, boli prítomní aj slovenskí vystavovatelia. Rok 2003 v cestovnom ruchu vyhlásili v Maďarsku za rok kúpeľného turizmu. Je to sektor s veľkým potenciálom rastu. Už aj preto, že v poslednom čase sa kúpeľníctvo uberá smerom k prevencii, k predchádzaniu civilizačných chorôb. Podľa slovenských expertov z tejto oblasti slovenské kúpele môže konkurovať maďarským kúpeľom v oblasti lekárskej starostlivosti, hoci za Maďarskom zaostávame, keďže zatiaľ sa slovenské kúpeľníctvo nepreorientovalo na fitness, krásu alebo redukčné procedúry. Ťažisko u nás je stále v kvalitnom liečení kúpeľného hosťa. V Maďarsku však myslia perspektívne a strategicky. Najväčšia maďarská hotelová sieť Danubius už v roku 2000 prejavila záujem o akvizície v Chorvátsku, skúma lukratívne akvizičné možnosti v Českej republike, Rumunsku a pravdaže aj na Slovensku, najmä v kľúčovom segmente - kúpeľnej turistike. Stačí spomenúť, že hotelová sieť Danubius pred troma rokmi získala väčšinový podiel v českej sieti kúpeľných hotelov Léčebné lázně Mariánské

Podľa údajov cestovných kancelárií a agentúr pre rozvoj cestovného ruchu maďarská verejnosť prejavuje veľký záujem o Slovensko, pričom v rebríčku záujmu prím hrajú hory (lyžovačka), nasledujú historické mestá a z foriem rekreácií sa Maďari u nás zaujímajú najmä o cyklistické túry a pobyt v prírode.

Obojstranne výhodné z hľadiska cestovného ruchu je podporovanie cezhraničnej spolupráce. Svetlým príkladom je mesto Komárno, kde sa zemepisná hranica takmer stiera a dobré turistické väzby vznikli v Euroregióne Váh - Dunaj - Ipeľ, kde sa záujem maďarských hostí orientuje hlavne na geotermálne pramene, gastronómiu, agroturistiku a cykloturistiku.

-raster-

Najviac vycestovaní v roku 2002 v SR pripadlo na hraničné priechody s ČR (takmer 52 %), nasledovali hraničné priechody s Maďarskom (20,7 %) a Rakúskom (16,4 %).

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.