Hospodársky denník
USD49,754 Sk
EUR42,729 Sk
CHF27,972 Sk
CZK1,232 Sk
  Piatok  17.Novembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Ako možno úspešne podnikať

Zámery I. D. C. Holding, a. s., na rok 2000 - 2001

I. D. C. Holding, a. s., je dnes už rozvetvená, nadnárodná korporácia holdingového typu. V jej organizme fungujú odštepné závody Pečivárne Sereď, Pečivárne Holíč, Figaro Trnava a ďalšie dcérske firmy alebo firmy s kapitálovou účasťou doma alebo v zahraničí.

Celosvetový prieskum potvrdil obrovskú konkurenciu najmä v odvetví trvanlivého pečiva a cukroviniek. Napriek tomu v rebríčku TOP 200 podnikov pôsobiacich v SR vrátane zahraničných v tvorbe zisku naša firma postúpila zo 77 miesta na 25 miesto. Tieto výsledky sú podložené výrobou v objeme 24 646 ton. Obrat je približne 2 mld. Sk a hrubý zisk 200 mil. Sk. V ostatnom čase sme dosiahli medziročný nárast aktív nášho zoskupenia o 10,9 percenta. Pritom v čase ekonomickej recesie sa považuje za úspech aj udržanie sa na trhu.

Vízia a stratégia

Sme možno netypická firma. Okrem každodenných problémov akcentujeme pohľad do budúcnosti. Za najefektívnejší zdroj napredovania považujeme informačné zabezpečenie a rast vedomostí jednotlivcov i celej firmy. Ide nám o tzv. učiacu sa organizáciu. Nie je to módna fráza. Ak ľudia vedia, čo a kedy majú urobiť, spravidla to urobia. Ak vedia ako to urobiť, urobia to najčastejšie dobre. Tomu však musí predchádzať vodcovská vízia a premyslená stratégia pri zreteľne a adresne formulovaných cieľoch na jednotlivé obdobia. Nadväzne na doterajšiu stratégiu I. D. C. Holding, a. s., pôjde o skvalitnenie výrobných procesov, výraznejšie inovácie a rozšírenie portfólia výrobkov. Vyplýva to z nevyhnutnosti udržať si strategickú trhovú pozíciu na slovenskom trhu, rozšíriť predaj na doterajších trhoch a preniknúť na nové zahraničné trhy. Základnými cieľmi sú zvyšovanie výkonnosti, upevnenie finančnej disciplíny, tvorba primeraných finančných rezerv, ponúknuť sortiment, ktorý na trhu chýba.

Procesný manažment

K úspechu určite prispela flexibilnosť manažérov, ale aj vhodná organizačná forma, holding. Ten zastrešuje všetky naše firmy, rovnako firmy v zahraničí a rozhoduje o finančných prostriedkoch a o ich prerozdelení. Jednotlivé firmy však pritom majú pomerne veľké rozhodovacie právomoci. Ťažisko úsilia je v budovaní obchodných a marketingových zložiek, z veľkej miery aplikujeme metódy priemyselného inžinierstva. V súčasnosti prechádzame obdobím reinžinieringu výrobných a obchodných zložiek. Robíme vlastne to, čomu sa v odborných kruhoch hovorí reinžiniering podnikateľských procesov (BPR - Business Process Reengineering). Koncentrujeme sa na možnosti procesného manažmentu. Vytvárame dočasné tímy. Sme možno prvá veľká privatizovaná firma na Slovensku, ktorá na úrovni vrcholného manažmentu buduje oddelenie priemyselného inžinierstva. Našim ľuďom nie sú cudzie pojmy ako TQM (Total Quality Management), JIT (Just in Time), vizuálny manažment a ďalšie. Žiada si to však aj zanietenie a vytrvalosť. Treba povedať hlavne to, že máme vynikajúcich manažérov, ktorí majú chuť niečo dokázať!

Vývoj a inovácie

Základom všetkého je trh, želanie zákazníkov. Naplniť tieto želania však môže iba dobre organizovaná, flexibilná výroba. Predajné a výrobné zložky firmy musia úzko spolupracovať. Obchodníci, ktorí sú v dennom kontakte so zákazníkom, veľmi dobre vedia, čo by sa dobre predávalo, čo si trh žiada. Preto mimoriadnu pozornosť venujeme vývoju a inováciám. Výzvou je rastúci záujem zákazníkov o tzv. funkčné potraviny, čiže potraviny charakteristické pre zdravé stravovanie. Sú to produkty s nižším obsahom tukov a cukru. V každom odštepnom závode máme samostatné vývojové pracoviská. Aj v tomto roku prichádzame na trh s tridsiatimi novými výrobkami. Že sa to vypláca, ukazuje samotný predaj. Len za prvý štvrťrok sme vyprodukovali o 505 ton výrobkov viac ako v porovnateľnom období v lanskom roku. Už je známy aj náš nový výrobok bylinkové cukríky Verbena, obohatené o vitamín „C“ v troch príchutiach, ktoré získali ocenenie Slovak Gold. Rozširujeme spektrum funkčných potravín. Sú to úspešné výrobky pre diabetikov a tyčinky Dr. Ebi s probiotickou kultúrou. Aplikujeme zdraviu prospešné komponenty. Sortiment doplňujeme cukríkmi s výťažkami z liečivých rastlín, obohatené aj inými vitamínmi a ich kombináciami.

Export a predaj

Naša exportná schopnosť sa opiera o stratégiu predaja a komunikáciu so zákazníkom. Aktívna obchodná politika spočíva v podpore predaja a budovaní nových obchodných značiek. Chceme dosiahnuť vernosť zákazníka našej značke. A to aj v zahraničí. Na porovnanie - v prípade Slovenska pokrývame približne 34 percent trhu. Máme však ambície v tomto náročnom odvetví dostať sa na špičku stredoeurópskeho rebríčka. Už dnes vývoz reprezentuje 452 mil. Sk. Z toho export do Česka predstavuje 26 percent. Rátame s nárastom až o 32 percent. Pre každú krajinu volíme špecifický postup. Plány sú veľké a sú obsiahnuté v našej vízii. Sme pripravení „na štart“ nových európskych značiek, ktorými zastrešíme produkciu pre „Vyšehrad“. Expandujeme nielen do Maďarska, Poľska, ale i Rakúska či Nemecka nielen prostredníctvom „dcér“ či „vnukov“, ktorí sa rozvetvujú cez silné distribučné reťazce, ale aj chystanými novými pobočkami a afiláciami na Ukrajine, v USA a v ďalších regiónoch. Je to dôležité pre náš ďalší rozvoj a udržanie sa v silnej svetovej konkurencii. Sústreďujeme sa na spoluprácu s medzinárodnými obchodnými sieťami, pričom svoju veľkú rolu plnia aj naše medzinárodné obchodné značky. Máme stanovenú stratégiu expanzie. Predpokladáme založenie aj samostatnej firmy, ktorá by koordinovala zabezpečenie predaja v rámci Európskej únie. Podľa nášho projektu pôjde o bezbariérový predaj vo všetkých štátoch EÚ, samozrejmosťou je orientácia na tzv. svetové a európske „megareťazce“. Ponúkame aj výrobu pod tzv. privat label. Máme strategický plán rozvoja na niekoľko rokov dopredu! V súčasnosti reprezentujeme najväčšieho výrobcu „sladkého tovaru“ na Slovensku. Zapájame sa do medzinárodného a nadnárodného podnikania. Vlastne s Európou spolupracujeme už dávno. Čo nás čaká v rámci EÚ, na to sa intenzívne pripravujeme.

Premyslené investície

Veľká korporácia nemôže bez investícií dlhodobo prosperovať a rozvíjať sa. Avšak ako efektívne investovať, to je často veľmi zložitý problém. Od začiatku privatizácie sme investovali do rozvoja asi 450 mil. Sk. Tempá investícií nie sú rovnaké, vždy musia rozhodnúť priority. V uplynulom roku sme investovali 33 mil. Sk. Investície sú zamerané zväčša na inovácie, budovanie distribučných ciest a marketingovej komunikácie. Podčiarkuje to aj skutočnosť, že v tomto roku sme na marketing a reklamu naplánovali 95 mil. Sk. Má to svoje pozitívne dosahy. Investície vychádzajú z premyslenej finančnej politiky. Našim cieľom je trvalo zabezpečiť likviditu a finančnú stabilitu I. D. C., pri optimálnej štruktúre zdrojov, pričom prevažuje vlastný kapitál.

Spolupráca s univerzitami

Priamo vo výrobných podmienkach firmy sme aplikovali metódy modelovania a simulácie v systéme Witness. V spolupráci s Katedrou priemyslového inžinierstva SjF ŽU v Žiline zavádzame projekt fraktálovej firmy. V súčasnosti realizujeme reinžiniering podnikateľských procesov (Business Process Reengineering). Týmito metódami a systematickou riadiacou prácou aj v rámci riešení v dcérskej firme Medzinárodnej korporácii podpory podnikania, a. s., sa nám podarilo v našich výrobných závodoch podstatne zvýšiť produktivitu práce a podnikovú kultúru. Na jedného pracovníka pripadá 15,9 tony výrobkov ročne, v tržbách je to vyše 1 mil. Sk. Produktivitu však nemožno podstatne zvýšiť bez moderných technológií. Preto v pláne investícií je rezervovaných ďalších 200 mil. Sk na modernizáciu výroby.

Ustavičná zmena

Podnik je živý organizmus. Nič neplatí večne. Jediná istota je v nevyhnutnosti zmien. Pritom každý podnik je iný, má svoju genetiku, svoju tradíciu, kultúru. Preto čo platí v jednom podniku, nemusí platiť v inom. Neexistuje žiadny „zaručený recept“. Podľa toho sme sa zariadili. Vieme, že „zaručená je iba zmena“. Ale pozor, tá môže byť aj proti nám. Manažéri sú manažérmi preto, aby potláčali entropiu a viedli podnik k takej zmene, ktorá zaručuje prosperitu a spokojnosť ľudí. Vieme i to, že moderná technológia neznamená nič bez ľudí. Hýbadlom pokroku je človek. Preto musí byť v podniku práve človek tou najzávažnejšou a najcitlivejšou „investíciou“. Ale iba spokojný, motivovaný a cieľavedomý človek vybavený potrebnými nástrojmi a technológiou dokáže pracovať s nasadením síl. Tak sa dá dosiahnuť vysoká produktivita práce a efektívnosť podniku. Zmyslom každej práce je užitočnosť, ale aj radosť a spokojnosť pre toho, kto prácu vykonáva, i komu sú výsledky práce užitočné. Taká práca má zmysel a pozdvihuje celú našu spoločnosť. Toto sa usilujeme presadiť v podnikateľskej praxi našej firmy.

Doc. PhDr. Ing. Štefan Kassay, CSc.

počasie

n Dnes bude prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď, cez deň oblačno až polooblačno a zrážky len ojedinele. Najvyššia denná teplota 12 až 16, na juhu miestami aj vyššia, na horách vo výške 1500 m 9 stupňov. Juhovýchodný až južný vietor 3 až 6 m/s. V sobotu bude veľká oblačnosť a na viacerých miestach občasný dážď alebo prehánky, na horách snehové. V nedeľu bude polooblačno, na východe až oblačno a ojedinele prehánky. Najnižšia nočná teplota 8 až 4, v nedeľu 6 až 2, najvyššia denná 8 až 12, na severozápade okolo 6 stupňov. n Slnko vyjde zajtra o 7.05 a zapadne o 16.08 hod.

Amsterdamprehánky8
Atényslnečno21
Belehradslnečno20
Berlínprehánky10
Bratislavadážď10
Bruseloblačno8
Budapešťoblačno12
Bukurešťpolooblačno18
Frankfurtprehánky10
Helsinkipolooblačno7
Istanbulpolooblačno19
Kodaňdážď7
Kyjevhmla8
Lisabonslnečno16
Londýnprehánky7
Madridpolooblačno14
Milánodážď10
Moskvahmla6
Oslo dážď6
Parížpolooblačno10
Prahadážď10
Rímprehánky18
Sofiapolooblačno18
Štokholmoblačno4
Varšavaoblačno10
Viedeňdážď10
Záhreboblačno17
Ženevapolooblačno10

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.