Hospodársky denník
USD49,754 Sk
EUR42,729 Sk
CHF27,972 Sk
CZK1,232 Sk
  Piatok  17.Novembra 2000

Curriculum vitae

JUDr. Ján Roland Burger: predseda predstavenstva PSS, a. s. a generálny riaditeľ PSS, a. s.

Miesto a dátum narodenia: Spišská Belá, 8. november 1941

Vzdelanie: 1977 - Univerzita Komenského v Bratislave, finančné právo

Stav: ženatý, dve dcéry (1963, 1964)

Doterajšia prax: od roku 1959 Slovenská štátna sporiteľňa (teraz Slovenská sporiteľňa, a. s.)

- likvidátor-kontista

- kontrolór

- nám. riaditeľa pobočky

- od roku 1984 riaditeľ mestskej pobočky v Poprade

- od roku 1992 predseda predstavenstva PSS, a. s. a generálny riaditeľ PSS, a. s.

Štud. pobyty: 1989 - Union Bank Swiss

1990 - Národná banka Rakúska

1991 - Landersparkasse ,,Z” (Zentralsparkasse und Kommertionsbank)

Získané ocenenia: Vzorný pracovník sporiteľne 1984

Vzorný pracovník Slovenskej sporiteľne 1989 (za 30 rokov práce v Slovenskej sporiteľni)

Prestížna cena Belgickej kráľovskej akadémie za najlepší výsledok práce v roku 1993 v rámci vybratých podnikov a organizácií sveta

Prestížna cena Zlatý podnikateľský BIATEC 1997

Diplom za 2. miesto - Banka roka 1998 a 1999, ktorú PSS, a. s., udelil TREND, týždenník o hospodárstve a podnikaní

Dielo: Stavebné sporenie na Slovensku a aplikácie na právne normy Rakúska a Nemecka, 1993

Činnosť: Riadny člen Európskeho združenia stavebných sporiteľní so sídlom

v Bruseli

Člen Hospodárskeho klubu

Člen Prezídia Asociácie bánk SR (od decembra 1998)

Člen Medzinárodného klubu a

Člen Centra pre hospodársky rozvoj

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.