Hospodársky denník
USD49,754 Sk
EUR42,729 Sk
CHF27,972 Sk
CZK1,232 Sk
  Piatok  17.Novembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Prijať pravidlá korektnej hry

Automobil nie je luxus, stal sa každodennou nevyhnutnosťou

Divízia dovozcov automobilov Združenia automobilového priemyslu SR je dobrovoľné združenie firiem, ktoré sa zaoberajú dovozom automobilov na slovenský trh. V súčasnosti má divízia 35 členov, ktorí reprezentujú 41 značiek a prakticky zastrešujú celý oficiálny dovoz vozidiel na Slovensko. Predsedom dovozcov v rámci združenia a zároveň riaditeľom divízie SEAT - import Škoda Auto Slovensko je Ing. Ľudovít Ujhelyi ktorý je doslova zrastený s automobilmi. Nielen fundovaný odborník a kvalitný obchodník, ale aj člen rôznych spolkov, v ktorých sa angažuje.

Čo vás priviedlo k automobilom a konkrétne k značke SEAT?

- Určite je snom vari každého chlapca a mladého muža pohybovať sa blízko automobilov, a ak mám byť úprimný, tak musím povedať, že ma ovplyvnila i manželka, pretože po vysokej škole, kde som študoval odbor konštrukcia strojov, som sa oženil a nasledoval manželku do Zvolena. Zamestnal som sa vtedy v prosperujúcej fabrike LIAZ Zvolen, kde sa finalizovali nákladné automobily. Práca vo fabrike ma veľmi zaujala a dalo sa tam skutočne veľa naučiť. Ako inžinier som začínal od piky, na robotníckom mieste a neskoršie som sa prepracoval na rôzne posty, na záver som pracoval ako obchodný námestník.

Ťažko to vtedy bolo nazvať obchodom v pravom slove zmysle, pretože ste zrejme len rozdeľovali to, čo nejakej fabrike pridelila plánovacia komisia.

- Určite, avšak veľa som sa naučil najmä pri riešení problémov v tzv. dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Do zvolenského Liazu sa totiž

zbiehali nitky

subdodávateľov z celej, vtedy Československej republiky. Sám odbyt automobilov - to bolo skutočne odovzdanie vozidiel podľa bilancií. Tvrdým obchodom sa stalo zháňanie, nakupovanie a harmonizovanie dodávok rôznych komponentov tak, aby boli vo fabrike v potrebný čas a v potrebnom množstve, aby sa mohlo vyrobiť v podniku ročne vyše 3000 nákladných automobilov. Bola to pre mňa ohromná škola.

Zrejme bola, pretože v tom čase ste dostali veľmi lukratívnu ponuku, ktorú ste nemohli odmietnuť a dnes, po niekoľkých rokoch, možno povedať, že ste na novom poste perfektne uspeli.

- Ponuka od zahraničnej firmy ma mimoriadne oslovila. Presadiť na území bývalého Československa a na Slovensku dovtedy neznámu značku SEAT, to bola pre mňa skutočne veľká výzva napriek tomu, že som sa chcel pomaly vo Zvolene usadiť, jednoznačne som sa rozhodol a išiel som za prácou až do Prahy. Hoci to bolo ťažké, bolo to zároveň krásne obdobie. Vtedy, začiatkom deväťdesiatych rokov, sa stretli dve ekonomické školy, dva životy, Začali sme kreovať predajnú sieť pre SEAT a zároveň sme sa učili od našich partnerov z Barcelony kultúre obchodovania, pretože táto oblasť bola u nás nesmierne zdevastovaná a zanedbaná. Boli to doslova obchodnícke pionierske roky, ktoré boli veľmi náročné a prácne.

Váš pracovný životný trojuholník tvorí Horehronie - Praha - Bratislava. Tu aj pracovne skončíte?

- Bratislava je určite tretím bodom trojuholníka, avšak možno sa raz vrátim opäť na rodné Horehronie, ale to má ešte čas. V Prahe som sa dosť naučil, ale aj v Bratislave to v začiatkoch nebolo o nič ľahšie. Osobne som presvedčený, že kvalitní slovenskí manažéri dokážu veľmi dobre viesť aj zahraničné firmy na Slovensku, pretože poznajú

mentalitu našich

ľudí. Totiž na Slovensku sa biznis robí stále v deformovanom prostredí, a tí ľudia, ktorí pracujú v obchodných sieťach v regiónoch, ešte stále len hľadajú svoje miesto a vôbec názor na to, ako sa obchod má robiť. Nevedia presne definovať určité veci a konkurenčný boj si niektorí skutočne predstavujú ako boj, spôsob, ako tú druhú značku znevážiť či poškodiť jej meno. Neuvedomujú si, že je to korektný zápas, ktorý má jasné pravidlá hry. Navzájom by sme sa mali vážiť, pretože aj konkurencia nás motivuje a učíme sa často aj od nej. Navyše, z tohto konkurenčného zápasu by nemala vychádzať víťazne tá alebo oná spoločnosť, ale spotrebiteľ, teda klient.

Ako by ste priblížili podnikateľa - importéra osobných automobilov. Ako úspešného mladého muža voziaceho sa v najnovšom modeli nejakého západného auta alebo ako unaveného obchodníka?

- Aj importér osobných automobilov zo zahraničia je predovšetkým podnikateľom, ktorý musí dodržiavať prísne legislatívne predpisy, ktorými ho štát zaväzuje plniť prísne podmienky, či už pri dovoze a predaji osobných automobilov, alebo pri ďalších popredajných službách zákazníkom. Čiže, nepovedal by som, že importér je napomádovaný playboy, ale že v súčasnosti je skôr unaveným, stresovaným obchodníkom. Vezmime si konkrétne slovenský automobilový trh. Systematická činnosť legislatívnych pracovníkov sa u nás už desať rokov nahrádza dočasnými či trvalými, ale stále iba čiastkovými opatreniami. To dovozcom znemožňuje vykonávať normálnu marketingovú činnosť, na akú sú partnerské a materské firmy v zahraničí zvyknuté. Mnohé z prijatých opatrení sú nekvalifikované, chýbajú im vzájomné väzby a analýzy toho, čo môžu takto „zlepšené“ opatrenia spôsobiť. Vlády v poslednom období vedú na automobilový trh doslova

sústredený útok.

Naznačujú to aj jednotlivé kroky, ktoré prijala súčasná vláda. Po prvé, zvýšila cestnú daň, zdvojnásobila ceny diaľničných známok, neúmerne podnikateľom limitovala odpisy osobných automobilov do nákladov. Ministerskí úradníci dokonca neumožňujú podnikateľom ani si účtovať celé náklady na pohonné látky, ale iba do výšky 85 %. Svoje negatívum urobilo aj plošné uplatňovanie dovoznej prirážky, a tak napríklad v minulom roku sa v dôsledku týchto opatrení predalo na Slovensku o 18,26 % osobných automobilov menej než v predchádzajúcom roku, o 24,1 % menej malých nákladných automobilov, o 45,2 % menej nákladných automobilov a až o 42 % menej autobusov.

Spomínali ste nekvalitnú legislatívu a nadväzné opatrenia. Ministerka financií by predsa mala mať skupinu odborníkov, ktorí by dokázali vyrátať, čo také alebo onaké opatrenie prinesie, ak sa začne aplikovať v praxi.

- To je po prvé a po druhé možno svojim pracovníkom určuje za daného stupňa informovanosti nesplniteľné úlohy. V každom prípade

ide o nesystémové

veci. Napríklad obmedzovaním predaja automobilov, pod rúškom snahy ušetriť výdavky zo štátneho rozpočtu riadne klesli aj príjmy štátneho rozpočtu, nehovoriac o nadväzných oblastiach, akými sú znížené výkony obchodu, servisnej činnosti, obslužných činností vrátane zamestnanosti. Strata pre štátnu pokladnicu z týchto tvrdých reštrikčných opatrení dosiahla za minulý rok vyše 2 mld. Sk. Čiže, žiadne úspory. A to je len čistá strata z medziročného poklesu predaja automobilov. Ďalšie straty sa dajú ťažko vyrátať, pretože sú v oblasti dodávok príslušenstva pre dodávateľské siete jednotlivých značiek. Trend poklesu alebo stagnácia predaja pokračuje aj v tomto roku a dá sa predpokladať, že v prípade predaja osobných automobilov sa dostaneme na úroveň 52-tisíc kusov, čo bude najhorší výsledok od roku 1995.

V súčasnosti skutočne prežívajú importéri aj predajcovia automobilov stresové obdobie, pretože okrem spomínaných nešťastných vládnych opatrení majú naši občania riadne hlboko do peňaženiek.

- Trh s automobilmi sa nachádza v ťažkej recesii. Po minuloročnej kríze, keď sa nám podarilo predať na Slovensku iba 56 437 automobilov, v tomto roku predpokladáme ešte nižší predaj. Na porovnanie, v roku 1998 sme predali na Slovensku 69 041 automobilov. Pritom doslova katastrofálna situácia je už vo všetkých kategóriách vozidlového parku. Priemerný vek osobných automobilov dosahuje 13,3 roka, v nákladných automobiloch je to 13,09 roka, autobusy majú priemerný vek 13,6 a motocykle až 15,8 roka. Len na udržanie tohto nelichotivého stavu potrebujeme ročne predať 73-tisíc osobných automobilov, 7000 kusov nákladných automobilov a 500 autobusov. Realita je, žiaľ, úplne iná a i v tomto roku sa situácia ešte ďalej zhorší.

Nemožno v takejto situácii radšej spolupracovať s ministerstvom financií a s ďalšími centrálnymi orgánmi a spoločne sa dopracovať k pozitívnym výsledkom?

- Nám importérom i predstaviteľom Združenia automobilového priemyslu na Slovensku, neprináleží robiť

audit dôsledkov

rozhodnutí štátnej správy. Je nám jasné, že konečné rozhodnutie o prijímaných opatreniach je v kompetencii štátnych orgánov. Chceme však prispieť už v prípravnej fáze vecnou argumentáciou, predkladaním odborných rozborov a informácií, ktoré by mali slúžiť ako podklady na vypracovanie potrebných analýz. Sme presvedčení, že konštruktívna diskusia s kompetentnými pracovníkmi štátnej správy je nielen možná, ale aj nevyhnutná. Dôkazom toho sú pozitívne kontakty s predstaviteľmi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ale aj iných rezortov pri riešení problematiky individuálnych dovozov. To je myslím cesta, ako začať riešiť súčasné problémy a my sme pripravení podieľať sa na ich riešení.

Spomínate snahu riešiť problémy. Ako ste dokázali vyriešiť vari tisíc problémov s etablovaním sa značky SEAT na slovenskom trhu?

- Po rozdelení republiky a po založení stopercentnej dcéry Škoda Auto Mladá Boleslav na Slovensku sme mali určitú výhodu. V tom čase sme už totiž boli ďalej než naši konkurenti, ktorí vtedy len začínali. My sme mali šancu prevziať od kolegov z koncernu VW know-how a obchodnú sieť, ktorú sme začali budovať, už sme kreovali na základe poznatkov, ktoré sme získali od západných partnerov. Tým, že sme poznali slovenské prostredie, tak sme z toho profitovali. Dá sa povedať, že náš nástup na Slovensko bol impozantný a v rokoch 1994 -1995 mal SEAT u nás vyše 6-percentný trhový podiel, čo bolo skutočne nadštandardné. Už vedy sme vraveli, že to nie je ani tak naša zásluha, ako skôr dôsledok toho, že vtedy sa naša konkurencia na Slovensku ešte len formovala. Začali vznikať zastúpenia ďalších značiek a postupne sa situácia sprehľadňovala. Dnes máme na slovenskom automobilovom trhu viac než 3-percentný podiel, čo je stále nad štandardom, pretože celosvetovo majú automobily SEAT približne 2,7-percentný podiel v trhovom priestore.

Dobré výsledky vašej divízie zrejme umožňujú aj na Slovensku veľmi potrebnú podporu rôznych spoločenských či športových udalostí.

- Novodobá filozofia SEAT-u je jednoznačná, chceme vyrábať a predávať iba výrobky s vysokou kvalitou. Pritom vyznávame nielen klasiku, ale aj športovo ladené tvary. Aj

škála motorov

SEAT je veľmi široká a uspokojíme aj najnáročnejších zákazníkov. Napríklad Ibiza sa stala v uplynulých rokoch trikrát víťazom súťaže Rallye F-2 vo svojej triede. Tým dávame najavo našu orientáciu na mladých ľudí, a najmä na mlado mysliacich, dynamických a športovo založených. To nás predurčuje, aby sme sa aj na Slovensku venovali podpore motoristického športu. Zároveň už štvrtý rok sponzorujeme Slovenskú novinársku ligu. Nevedeli by sme si totiž ani predstaviť, aby sme neboli pri tom, keď na automobiloch zápolia motoristickí novinári.

Spomínate, že ste nemohli chýbať pri tom, keď závodia novinári. Dokonca na tieto akcie nechodíte sám, ale vašu rodinu zastupujú už dvaja chlapi.

- Iste a som rád, že syn pokračuje v otcových šľapajach, a tak, ako sa postupne kreovali moje predstavy o tom, čo by som chcel v živote robiť, čomu by som sa chcel venovať, to isté sa myslím udialo aj v jeho duši a dnes už pracuje v automobilovom biznise. Nepochybujem, že raz prídu aj chvíle radosti a oddychu a nielen čas súčasnej, neraz aj 24-hodinovej driny.

Nedávno ste v spolupráci s Hospodárskym klubom - Nezávislým ekonomickým fórom diskutovali o problémoch automobilizmu na Slovensku. Odborníci zo Združenia automobilového priemyslu presviedčali profesionalitou. V diskusiách ste vyvážene kritizovali negatívne javy, ale vzápätí ste navrhovali konkrétne riešenia.

- Táto robota sa nedá robiť iba ako tvrdý biznis, treba k nej aj srdce. Skutočne sa treba na nás pozerať nie ako na ľudí, ktorí sa potrebujú predvádzať v nových autách a ukazovať, že na to majú. Je to naozaj veľmi tvrdá robota a ak človek nedáva do nej celé srdce, tak sa nedá úspešne robiť. Samozrejme, aj my robíme biznis, ktorého výsledkom je zisk, inak by sme skrachovali. Na druhej strane obchod sa musí robiť pri dodržiavaní určitých pravidiel a zásad. K tomu vedieme aj našich partnerov obchodníkov, prostredníctvom ktorých my, importéri, realizujeme predaj automobilov zákazníkom. Žiaľ, zatiaľ nie každý, kto v tejto oblasti pôsobí, je ochotný prijať pravidlá korektnej hry. Nechcú si uvedomiť, že pre nás je zákazník doslova pán.

Spomínate zásady práce manažéra, ktoré sa snažíte dodržiavať na vysokej úrovni. Neraz mám však dojem, akoby štát vôbec nevedel oceniť prácu manažérov, akoby manažéri zdiskreditovali svoj stav v uplynulých rokoch.

- Je mi to ťažko hodnotiť, ale jedno je isté, že ten pohľad na nás by mal byť úplne iný. Napríklad importéri automobilov zamestnávajú na Slovensku desaťtisíc ľudí, to je desaťtisíc rodín a navyše prostredníctvom odvodov pomáhame

živiť aj štát.

Po druhé, v tejto brandži už nemôžu robiť amatéri, musia to byť odborníci na úrovni, ktorí ovládajú aspoň jeden svetový jazyk. Pravidelne vzdelávame všetkých zamestnancov priamo v obchodných sieťach. Automobilizmus udáva vo svete trend moderného vývoja a aj to sa prejavuje na ľuďoch v tejto oblasti. Nakoniec, určite nerobia za malé platy, preto musíme mať na nich aj maximalistické nároky, musia byť špičkou vo svojom odbore.

Spomínate maximalizmus a špičku profesionality. Kam sa teda chce v budúcnosti uberať SEAT, konkrétne jeho zastúpenie na Slovensku, ktorého ste riaditeľom?

- Celý predaj automobilov, to je všetko o zákazníkoch, preto by sme im mali čo najlepšie slúžiť. Musíme si všetci v celej reťazi, importér - predajcovia - servis uvedomiť, kto je to zákazník a čo pre nás znamená. Nezakrývame, že nás v súvislosti s klientom zaujíma aj jeho vrecko, a najmä to, čo v ňom má. Veď v zisku z predaja automobilu sú zahrnuté aj naše mzdy, vzdelávanie a ďalšie výdavky. Je to kolobeh a my musíme posúvať naše služby zákazníkom stále na vyššiu úroveň. Auto je skutočne pre občanov nevyhnutnosťou, pre rodinu i pre podnikateľa a nie ako to niektorí nerealistickí úradníci hodnotia,

nie je to luxus.

To odmietam, automobil musí byť aj u nás vecou dennej potreby. Žiaľ, zatiaľ zarábame málo, pretože napríklad v Nemecku dá občan za automobil tri platy a u nás za ten istý model 28 - 30 mesačných platov. Pritom mať automobil, to nie je iba kúpa a predaj. Po vzrušujúcom akte kúpy prichádza realita, kde sa začíname stretávať aj so službami s cieľom, aby automobil bol stále pojazdný. A práve to je náš cieľ do budúcna: zabezpečiť pre našich klientov tie najlepšie služby, ktoré uspokoja všetky jeho potreby. Dosiahnuť tento cieľ určite nie je ľahké a ja stále nie som spokojný. Je to zrejme aj generačná otázka a určite prejde ešte niekoľko rokov, aby sme si uvedomili, že každý z nás je určitú časť dňa v pozícii zákazníka a časť dňa v pozícii obchodníka. Toto si musíme uvedomiť, a preto sa musíme správať k našim zákazníkom tak ako chceme, aby sa správali voči nám, keď my vystupujeme v úlohe zákazníka.

Naznačil som váš životný, pracovný trojuholník: Horehronie - Praha - Bratislava. Vy ste ma jemne poopravili, že raz sa možno vrátite do rodného kraja. Prikúpite k rodičovskému domu veľkú záhradu a budete na jeseň života predávať automobily SEAT na Horehroní?

- Určite má ťahá na rodné Horehronie, ale táto vízia sa zrejme neuskutoční, pretože dnes sa predaj osobných automobilov nedá robiť ako rekreačno-zábavný džob dôchodcu. Zákazník má za nemalé sumy, ktoré vynaloží na kúpu automobilu, právo nielen na špičkovú profesionalitu ľudí, ale aj na profesionálne podmienky predaja. Auto je skutočne fenomén, bez ktorého si už nevieme predstaviť život, takže musíme vytvoriť aj v oblasti biznisu s autami tie najlepšie podmienky. Musíme mať k zákazníkovi úctu, a preto nech predaj automobilov robia fundovaní ľudia a v peknom prostredí.

Jozef Kunik

počasie

n Dnes bude prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď, cez deň oblačno až polooblačno a zrážky len ojedinele. Najvyššia denná teplota 12 až 16, na juhu miestami aj vyššia, na horách vo výške 1500 m 9 stupňov. Juhovýchodný až južný vietor 3 až 6 m/s. V sobotu bude veľká oblačnosť a na viacerých miestach občasný dážď alebo prehánky, na horách snehové. V nedeľu bude polooblačno, na východe až oblačno a ojedinele prehánky. Najnižšia nočná teplota 8 až 4, v nedeľu 6 až 2, najvyššia denná 8 až 12, na severozápade okolo 6 stupňov. n Slnko vyjde zajtra o 7.05 a zapadne o 16.08 hod.

Amsterdamprehánky8
Atényslnečno21
Belehradslnečno20
Berlínprehánky10
Bratislavadážď10
Bruseloblačno8
Budapešťoblačno12
Bukurešťpolooblačno18
Frankfurtprehánky10
Helsinkipolooblačno7
Istanbulpolooblačno19
Kodaňdážď7
Kyjevhmla8
Lisabonslnečno16
Londýnprehánky7
Madridpolooblačno14
Milánodážď10
Moskvahmla6
Oslo dážď6
Parížpolooblačno10
Prahadážď10
Rímprehánky18
Sofiapolooblačno18
Štokholmoblačno4
Varšavaoblačno10
Viedeňdážď10
Záhreboblačno17
Ženevapolooblačno10

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.