Hospodársky denník
USD51,802 Sk
EUR43,477 Sk
CHF28,621 Sk
CZK1,248 Sk
  Štvrtok  2.Novembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Cieľom je prežiť. Ale dokedy sa to bude dať?

Pokles súkromnej spotreby tvrdo dopadá na podnikateľov

Augustový pokles súkromnej spotreby o 7,7 % ukazuje, že slovenské . . .

Želanie: dohrať...?

Peter Kasalovský

O deväť dní bude referendum o tom, či si občania želajú predčasné parlamentné voľby. Predpoveď o jeho výsledku som vyslovil dávnejšie a nemám dôvod na jej opr. . .

Prínosy EFPA čoraz viditeľnejšie

Slovnaft strojnásobil prevádzkový zisk

Slovnaft, a. s., Bratislava dosiahol za deväť mesiacov tohto roka zisk pred zdanením vo výške 781,9 mil. Sk, pričom v rov. . .

Hd v novembri 2000

Adresne je dodávaných 6200 výtlačkov a v stánkoch sa predá 2100 výtlačkov Hd. Prostredníctvom internetu má denne 4000 otvorení. Celkový náklad je nad 13 000 výtlačkov.

Koľk. . .

Petr Mihok stručne a jasne

Šéfredaktor Hd P. Kasalovský oslovil tromi otázkami v závere októbra 22 osobností z hospodárstva. Dnes uverejňujeme odpovede Prominenta ekonomiky ´97 a predsedu SOPK Pet. . .

Zbytočné legislatívne prekážky

Slovakofarma má otvorené dvere do USA

Slovakofarma Hlohovec dosiahla aj za prvých 9 mesiacov tohto roka výrazne pozitívne výsledky . Predaj ich výrobkov v SR síce k. . .

Tošovský končí

Guvernér Českej národnej banky J. Tošovský rezignoval v utorok na svoju funkciu, ktorú prezident republiky V. Havel prijal. Hneď po uvoľnení z funkcie guvernéra ku koncu novembra nas. . .

Charles v SR

Na prvú oficiálnu návštevu samostatnej SR priletel včera príslušník britskej kráľovskej rodiny princ Charles. Návštevu vykonáva na pozvanie prezidenta SR R. Schustera. Následník . . .

Horúci kandidát

Kľúčová postava ekonomických reforiem v Poľsku a bývalý minister financií L. Balcerowicz je jedným z hlavných kandidátov na obsadenie pozície guvernéra Poľskej národnej banky. Doter. . .

Jamal spoločne

Ruský plynárenský monopol Gazprom a jeho francúzsky partner Gaz de France podpísali na parížskom summite EÚ-Rusko dohodu o výstavbe plynovodu v hodnote jednej až dvoch miliárd USD.. . .

Dohoda o rozvoji

IBM Japan Ltd., ktorá je divíziou spoločnosti IBM Corp. a japonská spoločnosť NTT sa v utorok dohodli na blízkej spolupráci v oblasti rozvoja informačných technológií. Toto spoje. . .

Mohutné zvýšenie

Svetový bankový gigant Deutsche Bank AG zvýšil za prvých deväť mesiacov tohto roka čistý zisk o 139 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Celková suma zisku po odpočíta. . .

Tatraľan prepustí

Hromadné prepúšťanie ohlásila a. s. Tatraľan Kežmarok, ktorá v nadväznosti na vyše 20-percentný pokles odbytu a výroby utierok pre zahraničného zákazníka postupne zníži poč. . .

SE v zisku

Slovenské elektrárne, a. s., vykázali podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS) zisk po zdanení ku koncu prvého polroka vo výške 486 mil. Sk. Suma výnosov bola 20,03 mld. Sk a n. . .

Podnikatelia sú rizikoví...

Podiel obyvateľstva na úveroch vzrastie

Súčasné tempo rastu bankových úverov poskytovaných pre obyvateľstvo, ktoré o viac ako 25 % prekračuje rast úverov pre podnik. . .

Prvé úlohy: projekt a výber

Riadiaca skupina pre privatizáciu SP

Ministerka financií SR B. Schmögnerová vymenovala Riadiacu skupinu pre privatizáciu Slovenskej poisťovne (SP), a. s., Bratislava. . .

Hľadajú klientov

Vzhľadom na počet poukazov, ktoré Sociálna poisťovňa odkúpila na 4. štvrťrok tohto roka, majú Kúpele Brusno zabezpečenú prevádzku iba do 22. novembra. Manažment preto vyhľad. . .

Dane a energetika výnimkou

Scenár priblíženia SR Európskej únii

Vláda v utorok schválila ďalších šesť negociačných pozícií, a to ku kapitolám slobodný pohyb tovaru, právo obchodných spoločnost. . .

Nový vrt

Vyše 80 metrov z plánovaného 250 metrov hlbokého vrtu realizovala od začiatku októbra na Donovaloch spišskonovoveská firma Uranpres. Výdatnosť vrtu dosiahne 10 litrov pitnej vody za . . .

Nové príležitosti

V priebehu novembra vznikne v Trnave približne tisíc pracovných príležitostí. Strojársky podnik Boge Slovakia vytvoril okolo dvesto pracovných miest , hypermarket Tesco 560. . .

strany a hnutia

SNS - Za dôkaz cenzúry a toho, že vládna moc využíva všetky prostriedky na znemožnenie informovanosti občanov, označujú predstavitelia SNS skutočnosť, že ich predreferendový šot . . .

Pôžička pre priemyselný park

Projekt na Záhorí s jasnými črtami

Vláda na svojom utorkovom zasadaní rozhodla o vyčlenení účelovej pôžičky v objeme 500 miliónov Sk na financovanie infraštruktúrny. . .

Z tisíc na 450

Spoločnosť Elektrovod, a. s., Bratislava stabilizovala počet svojich zamestnancov na 450. V minulom roku mala viac ako tisíc pracovníkov. K prepúšťaniu došlo v dôsledku reštruktura. . .

Pokles zisku

Zisk vo výške 17,064 milióna Sk zaznamenala za deväť mesiacov Slovenská plavba a prístavy, a. s., čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles zisku o 40,609 milióna Sk. Cel. . .

Vyššie výnosy

Celkové výnosy 623 miliónov Sk dosiahla za 9 mesiacov tohto roka akciová spoločnosť Slovglass z Poltára. Oproti rovnakému obdobiu vlani sa jej výnosy zvýšili takmer o 69 milión. . .

Úspešná SSL

Zlepšenie hospodárskeho výsledku oproti plánovanému vyrovnanému rozpočtu o 9,6 milióna Sk zaznamenala za prvých 9 mesiacov tohto roka Slovenská správa letísk, štátna príspevková o. . .

Stále chýba vhodná technika

Hasenie vysokých budov problémom

Pre hasenie požiarov v ťažko prístupných terénoch na území SR by podľa Úradu požiarnej ochrany (ÚPO) Ministerstva vnútra SR boli p. . .

Sprísnia sa dotačné kritériá

Snaha vyrovnať sa podmienkam v únii

V tomto roku ministerstvo pôdohospodárstva overilo metódu diaľkového prieskumu zeme vo vybraných regiónoch Slovenska. Na budúci . . .

Motoristi si budú môcť vybrať

Zákonné poistenie bude nahradené povinným zmluvným poistením

Doterajšie zákonné poistenie zodpovednosti za škodu, spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, by mal o. . .

Obchod so zemným plynom

Vplyvy: rast výroby, úspory ľudí

SPP, š. p., zrealizoval za deväť mesiacov tohto roka predaj 4,867 mld. kubíkov zemného plynu. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka t. . .

Presun právomocí z MF SR

Dnes štartuje Úrad pre finančný trh

Dnes začína svoju činnosť novozriadený Úrad pre finančný trh, ktorý preberie kompetencie Ministerstva financií (MF) SR v oblasti výk. . .

Zatiaľ nenašli riešenie

Ako zaplátať schodok Sociálnej poisťovne?

MF SR zatiaľ nevidí priestor na riešenie časti deficitu Sociálnej poisťovne na budúci rok inak ako polpercentným zvýšením odvod. . .

Sucho zemiakom neuškodilo

Jesenné práce na poliach idú do finále

Zber jesenných plodín domácim poľnohospodárom do konca minulého týždňa priniesol 320 000 ton kukurice, 314 000 t zemiakov, 517. . .

Rozhodne spojenie

Komentuje Peter Farárik

Nielen v regiónoch, ktoré sa nálepkujú ako zaostávajúce, už pochopili, že pomôcť si musia predovšetkým sami, aj keď odpoveď ako, nie je už taká jed. . .

SAPARD v apríli

Komentuje Vladimír Turanský

Zástupcovia členských štátov Európskej komisie v poradnom výbore v týchto dňoch schválili Plán rozvoja vidieka SR. Je jedným z najdôležitejších pred. . .

Nezamestnanosť je testom

Komentuje Eleonóra Bujačková

Každá solídna učebnica hospodárskej politiky nás poučí o nezamestnanosti ako o ekonomickom fenoméne. O jej zdravom vplyve i o jej neblahých. . .

Nákup nie je zlatá baňa

Kŕmnych zmesí vyrábajú o polovicu menej

Súčasný názov nákupnej organizácie Poľnonákup prešiel mnohými zmenami. Po druhej svetovej vojne to bolo RSD - Roľnícke skladištné. . .

Lesníci získali európsky bronz

Po Švajčiarsku a Fínsku najlepšia starostlivosť je na Slovensku

Lesnícky stav na Slovensku vždy tvoril vysoko profesijnú a medzinárodne uznávanú komunitu. Je to. . .

SAV vytvára imidž

Program Veda pre mier

V roku 1958 vytvorilo NATO svoj vedecký program. Založilo aj vlastný Vedecký výbor. Program prešiel viacerými vývojovými etapami a po roku 1990 sa doňho. . .

Hydrostav v centre Bratislavy

Hranice pozemku sú obvodom staveniska

Aj keď stavebníctvo avizuje už niekoľko rokov krízu, v hlavnom meste dostalo množstvo budov nový šat a v centre Bratislavy i . . .

Vyššie výnosy, vyššie riziko

Záujem najmä o dynamicky rastúce sektory

Podľa posledných údajov zaznamenáva slovenský trh s podielovými listami dynamický rast. Správcovské spoločnosti na Slovensk. . .

Problém divokých skládok

Krédom je: kto odpad tvorí, musí aj platiť

Nové Mesto nad Váhom v oblasti likvidácie tuhého komunálneho odpadu predbehlo súčasnú platnú legislatívu. V mestskom rozpočte. . .

Vývoj spotrebiteľských cien v septembri 2000

Spotrebiteľské ceny sa v septembri oproti augustu zvýšili v úhrne o 0,6 %. Najrýchlejšie rástli ceny v odboroch vzdelanie o 2,2 %, doprava o 1,7 %, po. . .

To najlepšie z dvoch

Agentúra CD - Creative Department uzavrela v októbri 2000 afilačnú zmluvu s celosvetovou reklamnou sieťou Ogilvy & Mather Worldwide. Na základe tejto zmluvy bude agentúra pod. . .

Ponuka Komfortu

Spoločnosť UPC Slovensko, s. r. o., najväčší prevádzkovateľ prístupu k televíznym a rozhlasovým programom na Slovensku, uviedol na trh nový programový balík UPC Komfort pre z. . .

Aby sme pochopili...

K už vydaným a domnievam sa, že aj ojedinelým dielam Hinduizmus od Stephena Crossa a Buddhizmus od Johna Snewllinga dostalo sa pred krátkym časom na pulty kníhkupectiev ďalš. . .

Propagácia tvorby

Dvojjazyčná publikácia Sto rokov slovenskej literatúry sa bude používať na propagáciu našej tvorby vo svete. Vyšla v anglickom a slovinskom jazyku a po prvý raz ju predstav. . .

Slovensko v akvareloch diplomatky

Nikomu z tých, ktorí zavše zazreli útlu, nenápadnú ženu za maliarskym stojanom, by ani nenapadlo, že by to mohla byť žena na mimoriadne dôležitom poste. Počas a. . .

Pozvánka do Ríše zla

Otvorili výstavu fotografií Alana Hyžu

„Ako napísal Boris Pasternak vo svojom Doktorovi Živagovi - človek sa narodil, aby žil, nie preto, aby sa na život pripravoval... My . . .

Bunková smrť je...

...geneticky regulovaný proces nevyhnutný na odstraňovanie chorých, nevhodných či nadbytočných buniek z organizmu, a to počas vývoja a rastu, alebo pri regenerácii a v . . .

Supravodivý transformátor

Získať skúsenosti s technológiou a technikou aplikácie vysokoteplotných supravodičov v transformátoroch a prispieť tak k zlepšeniu parametrov supravodivých transformáto. . .

Krásni mozog zanedbávajú

Krásna, ale hlúpa. Spojenie týchto dvoch slov sa objavuje veľmi často a zrejme má svoje príčiny.

Sharon Stoneová, hollywoodsky symbol sexu, zaujala nielen odvážnymi in. . .

Opravné položky

Spoločnosť vedie podvojné účtovníctvo. Aká má byť správna výška opravnej položky ? Je výška opravných položiek záväzne ustanovená v nejakých predpisoch?

- Výšku opravnej polož. . .

Rádio Slovensko

0.00 Nočná pyramída

5.05 Dobré ráno

8.30 Hudba

9.00 Referendová kampaň

11.15 Štúdio Kontakt

12.00 Rádiožurnál

13.00 Pozor, zákruta!

14.05 Popoludnie s ro. . .

Meniny

Na Slovensku

dnes Pamiatka zosnulých

v piatok Hubert

V Českej republike

dnes Památka zesnulých

v piatok Hubert. . .

Štvrtok 2. novembra

STV 1

*18.00*Kráľ dobytka. Brazílsky seriál

*19.00*Rozália. Dokumentárny film

*19.15*Keno 10

*19.30*Noviny STV

*. . .

. . .

Počasie

Dnes bude zrána oblačno až zamračené, v nižších polohách hmlisto, na severe a východe miestami slabý dážď. Cez deň polojasno až oblačno a zrážky už len ojedinele. Najvyššia denná teplota 10 až 14 stupňov. Slabý premenlivý, neskôr na juhozápade juhovýchodný vietor 3 až 6 m/s. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 5 stupňov.V piatok bude polojasno až oblačno, zrána miestami hmla. V sobotu v západnej polovici územia prevažne zamračené a občas dážď. Najnižšia nočná teplota 2 až -3, na juhozápade okolo 6 stupňov. Najvyššia denná teplota 14 až 18, v sobotu na západe pri daždi okolo 10 stupňov.Slnko vyjde zajtra o 6.42 a zapadne o 16.28 hod.

Amsterdamdážď11
Atényoblačno19
Belehradoblačno16
Berlínprehánky11
Bratislavaoblačno13
Bruseldážď10
Budapešťoblačno14
Bukurešťpolojasno20
Frankfurtprehánky13
Helsinkidážď9
Istanbuloblačno18
Kodaňdážď8
Kyjevdážď12
Lisabondážď16
Londýndážď10
Madriddážď13
Milánodážď12
Moskvadážď9
Oslodážď8
Paríždážď11
Prahaoblačno12
Rímprehánky15
Sofiadážď14
Štokholmdážď10
Varšavaoblačno12
Viedeňoblačno13
Záhreboblačno15
Ženevaoblačno13

Odber plynu

Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3 a vykurovacia krivka č. 1.Tlak

Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 29. 10. 2000: Bratislava 100, 25, Sliač 98,40, Košice 99,42, Poprad 93,70, za 30. 10. 2000: Bratislava 99,49, Sliač 97,85, Košice 98,92, Poprad 93,27, za 31. 10. 2000: Bratislava 98,80, Sliač 97,08, Košice 98,26, Poprad 92,70.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.