Hospodársky denník
USD51,802 Sk
EUR43,477 Sk
CHF28,621 Sk
CZK1,248 Sk
  Štvrtok  2.Novembra 2000

Petr Mihok stručne a jasne

Šéfredaktor Hd P. Kasalovský oslovil tromi otázkami v závere októbra 22 osobností z hospodárstva. Dnes uverejňujeme odpovede Prominenta ekonomiky ´97 a predsedu SOPK Petra Mihóka.

* Ako vnímate hospodársku situáciu SR v závere storočia?

- Ako štandardnú pre tranzitívnu spoločnosť a ekonomiku. Táto sa nijako nevyníma z priemeru krajín strednej Európy.

* Aké opatrenia, resp. právne normy treba prijať, aby sa výkonnosť slovenskej ekonomiky priblížila sile a tempám rastu v štátoch EÚ skôr ako za tridsať-tridsapäť rokov?

- Začať na všetkých úrovniach seriózne pracovať.

* Čo by ste okamžite vykonali pre akceleráciu podnikateľskej sféry a stredného manažmentu vo vašej pôsobnosti, vo vašej brandži a vôbec v celej spoločnosti?

- Koncentrovať sa na priority, hlavnú pozornosť venovať ekonomike a nie politikárčeniu.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.