Hospodársky denník
USD50,508 Sk
EUR42,919 Sk
CHF28,074 Sk
CZK1,237 Sk
  Utorok  21.Novembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Slovenská politika opäť raz na rázcestí

Pravidelná hodnotiaca správa Európskej komisie o Slovensku a výsledok referenda o predčasných voľbách nastavili slovenským politikom, koaličným aj opozičným, n. . .

Výsledky sú, aké si zaslúžime

Šéfredaktor Hd oslovil tromi otázkami v závere októbra dvadsaťdva osobností z hospodárstva. Dnes uverejňujeme odpovede Slavomíra Hatinu, prezidenta a. s. Slovnaft a p. . .

Ceny bez väčších prekvapení

Slovensko z hľadiska Československej obchodnej banky

Dnes uverejňujeme druhú (prvá 14. 11.) časť analýzy stavu ekonomiky Slovenskej republiky. Jej autori Petr Dufek . . .

Poľnohospodárstvo nástrojom v rukách politikov?

Rezortný rozpočet je nižší, nie je rozvojový

K vládnemu návrhu rozpočtu na rok 2001 v rezorte pôdohospodárstva s. . .

Palácový prevrat?

Peter Kasalovský

Poslanci NR SR z KDH takmer teatrálne opustili SDK. Nový predseda P. Hrušovský deklaroval v nedeľu nielen odchod, ale aj zotrvanie na pozíciách koalície a jej . . .

Vysoký prebytok

Britské verejné financie vykázali v októbri vysoký prebytok, pričom saldo rozpočtu zaznamenalo v prvých siedmich mesiacoch rozpočtového roku najvyšší objem v novodobej histórii. Vl. . .

Rast tržieb

Maďarské maloobchodné tržby dosiahli v období od januára do septembra objem 3,376 bil. forintov, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 2,9 %. V bežných cenách sa pritom tržby. . .

Viac investícií

Prílev priamych zahraničných investícií (PZI) do eurozóny v tomto roku dosiahol v prvých ôsmich mesiacoch 272 mld. EUR, čo v porovnaní s únikom vo výške 199 mld. EUR predstavuje pr. . .

Spomalenie rastu

Vysoké ceny ropy v tomto roku znížia hospodársky rast v Európe, a to približne o 0,4 %. Prudký rast ceny ropy by sa mal na konečnej výške inflácie podieľať približne 50 percentami. . .

Odmeny štatutárov a povinné poistné

Odmeny členov štatutárnych orgánov, správnych rád, dozorných rád, kontrolných komisií a iných samosprávnych orgánov právnických osôb patria medzi príjmy zo zá. . .

Dostanú výpovede

KLF - ZVL Kysucké Nové Mesto, ktoré v súčasnosti zamestnávajú 3100 ľudí, prepustia 18. 1. 2001 až 599 zamestnancov. Dôvodom je zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu, ako aj pok. . .

Vyššie výnosy

Slovena Žilina vyrobila a predala za prvých desať mesiacov produkty v hodnote 264,6 milióna Sk, čo je medziročný nárast o 4 %. Celkové výnosy spoločnosti dosiahli 289,1 milióna Sk.. . .

Dohoda sa plní, ale...

Stále chýbajú systémové riešenia

Generálna dohoda (GD) sa priebežne plní, hoci vznikajú nedorozumenia pri interpretácii niektorých bodov. Vyhlásil to včera v Bratislave. . .

Pomoc talentom

S cieľom pomôcť nadaným študentom slovenských vysokých škôl v týchto dňoch vyhlásil SPP, š. p., druhý ročník projektu Slovensko a zemný plyn v 3. tisícročí. Študenti, ktorí sa zap. . .

Zvýšenie cien plynu

Ďalší návrh na stole

Hoci diskusie okolo témy zvýšenia cien plynu pre podnikateľskú sféru pred referendom utíchli, potreba zreálniť ich je z pohľadu predstaviteľov Sl. . .

Ďalšie Tesco

Spoločnosť Tesco Store SR otvorí 2. decembra svoj prvý hypermarket v Bratislave a v poradí piaty v SR. Obrat Tesca by mal tento rok prekročiť 10 mld. Sk, čo tomuto obchodnému reťa. . .

Menej začatých

Dokončenie výstavby 1125 bytov prispelo k tomu, že v októbri bolo v SR vydaných 10 118 kolaudačných rozhodnutí. Menej priaznivá situácia je v počte začatých bytov, ktorých počet s. . .

Rozpočtový deficit vzrastie

Schodok zvýšili výdavky na reštrukturalizáciu bánk

Schodok štátneho rozpočtu za 10 mesiacov je 11,9 mld. Sk (pred rokom 12,3 mld.), bežné hospodárenie rozpočtu však. . .

Vynikajúce obchodné vzťahy

Na Slovensku pôsobí 1500 rakúskych firiem

Vynikajúce hospodárske vzťahy našej krajiny s Rakúskom dokazuje jeho vysoká angažovanosť na Slovensku. V SR je prítomných p. . .

Slovnaft zvyšuje

Ceny všetkých druhov benzínu a motorovej nafty v sieti čerpacích staníc Slovnaft a Benzinol sa od dnešného dňa paušálne zvýšia o 20 halierov za liter.

(TASR). . .

Všetko je osiate

Poľnohospodári už skončili všetky osevné práce, ako aj zber komodít okrem kukurice a cukrovej repy. Kukuricu zatiaľ pozberali na 82,3 % z celkovej výmery 165,2 tis. hekt. . .

Viac drôtu

Spoločnosti skupiny Drôtovňa Hlohovec dosiahli za prvých 9 mesiacov tržby 1,622 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 11,3 %. Produkcia drôtu a výrobkov z neho dosiahla objem . . .

Málo výdavkov na výskum

Slovenská republika medzi najaktívnejšími

Podľa údajov štatistického úradu EÚ so sídlom v Luxemburgu výdavky na výskum a rozvoj v kandidátskych krajinách sú nižšie . . .

Najťažšie v Košickom kraji

Nezamestnanosť na východnom Slovensku tradične 23 %

Podľa posledných informácií Národného úradu práce (NÚP) najnižšiu mieru nezamestnanosti vo výške 7. . .

Nové autobusy

V budúcoročnej verejnej súťaži na dodávku 154 autobusov pre verejnú dopravu sa zúčastnia tohtoroční víťazi podobnej súťaže Karosa, Bratislava a Motor-Car Wiesenthal, Bratislav. . .

Čiastkové výsledky našej ankety k 20. 11.

Na tretí anketový lístok odpovedalo poštou tridsaťsedem a e-mailom šestnásť čitateľov, pričom niektoré kolónky nevyplnili. Celkovo prišlo 164 platných . . .

Slovensko sa spamätúva, má už čo ponúknuť

Iba tie firmy vystavujú, ktoré sú úspešné

Brnianske veľtrhy a výstavy (BVV) v spolupráci s obchodným oddelením Veľvyslanectva ČR na Slovensku a so sv. . .

Bude v zborovniach prázdno?

Komentuje Eleonóra Bujačková

Mnoho riaditeľov základných škôl bojuje s personálnymi problémami. Vekový priemer učiteľských zborov prevyšuje zvyčajne štyridsať rokov. . .

Pozemky v centre si uchránia

Mesto podporuje budovanie hypermarketov

Oživenie aktivít stavebných firiem, vznik nových pracovných príležitostí a konkurencia medzi obchodníkmi, čo bude mať vpl. . .

Otázky čistej energie v praxi

Osvetové aktivity jadrovej elektrárne

Okrem každodenných exkurzií v areáli Jadrovej elektrárne Mochovce organizuje tamojšie Informačné centrum aj externé poduj. . .

Čo ponúkame?

Komentuje Peter Farárik

V porovnaní so susednými krajinami sa k nám investori i napriek zmene prístupu vládnej politiky k zahraničnému kapitálu veľmi neponáhľajú. V tejto súvislo. . .

Priestor pre boom

Komentuje Zuzana Krútka

Objavili sme Ameriku: Centralizovaný nákup a ponuka veľkého trhu je pri rokovaní s dodávateľmi konkurenčnou výhodou silných obchodných subjektov. Oča. . .

Peňažné toky v skupine podnikov

Zachovať kritériá vysokej vypovedacej schopnosti

Vo finančnej analýze konsolidovanej súvahy skupiny podnikov sa posudzuje likvidita ako schopnosť udržiavania st. . .

Atmosféru určili argumenty

Desaťročný vývoj, ale nie vždy k lepšiemu

Likvidačná legislatíva, najmä v oblasti daní, svojvôľa štátnych úradníkov, brzdenie podnikateľských aktivít, stále pretrváv. . .

Zloženie nových orgánov

Generálna rada a Dozorná komisia

Delegáti snemu Združenia podnikateľov si v sobotu zvolili novú Generálnu radu, ktorá má 19 členov: Sú nimi –Ján Badžgoň, Zoltán Demján. . .

Priority ZPS na rok 2001

Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) počas celej svojej desaťročnej existencie svoju činnosť orientovalo na budovanie slobodnej, modernej a rozvinutej trhovej ekonomi. . .

Ak chce SR žiť, musí vyvážať

Z misií obchodných komôr: prvá cesta neznamená kontrakt

Košická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (KRK SOPK) si pripomína v týchto d. . .

Peniaze určené najmä na štart

Fond PHARE poskytne podnikateľom zdroje aj v roku 2001

V rámci poradenstva a vzdelávania malých a stredných podnikateľov sa začne v budúcom roku výstavba inkubát. . .

Úloha štátu je nezastupiteľná

Podnikatelia o legislatívnom prostredí pre svoju prácu

„Najväčším problémom, ktorý pociťuje podnikateľská sféra na Slovensku, je neúnosná daňová zaťaženosť,“ . . .

Kto neplatí daň zo stavieb

Oslobodenie od dane z nehnuteľnosti

V našom okresnom meste je farská budova, ktorej časť slúži ako úradovňa osôb. Túto časť nehnuteľnosti správca dane oslobodil od d. . .

Zvuk a rytmus rozozná dieťa už v maternici

Iba štvordňové nemluvňatá dokážu rozlíšiť cudzí jazyk od materského. Ešte pred narodením ľudské tvory vnímajú zvuk matkinho hlasu, niekoľko dní po nar. . .

Pochádzame z Marsu?

Baktérie ako prví kozmonauti, meteority ako prvé raketoplány. Prvá medziplanetárna cesta Mars-Zem. Je to síce hypotéza, ale opiera sa o exaktné vedecké dôkazy.

Tím kanadsk. . .

Darček v podobe výstavy

V poslednom roku milénia (v októbri) vstúpil smelo do klubu slovenských výtvarných umelcov „päťdesiatnikov“ už aj Dušan Polakovič. Svoj vzácny medzník na životnej púti os. . .

Láska víťaziaca nad vojnou

Názov románu Wilbura Smitha, rodáka zo strednej Afriky, absolventa Rhodesovej univerzity, spisovateľa - profesionála, ktorý má za sebou dvadsaťdva románov, vychádzajúc. . .

Reportér svojho času

Napriek tomu, že malacký rodák Miroslav Hucek (1934) fotografuje takmer polstoročie, až teraz má na Slovensku prvú autorskú výstavu. Postaralo sa o to občianskej združenie. . .

drobničky

l Film Tajomné Mamberamo režiséra Pavla Barabáša - po úspechu na VIII. ročníku Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade, kde získal druhú cenu a Cenu divákov - získal hlavn. . .

Vieme predvídať zemetrasenie?

Naučíme sa niekedy predvídať príchod zemetrasenia? Túto otázku si ľudstvo kladie od nepamäti. Veda postupne odhaľuje nové a nové skutočnosti.

Dnes už presne vieme. . .

Slávičie bodovanie

Skupina Elán, Jana Kirschnerová a Jožo Ráž sú víťazmi tohtoročnej ankety o najpopulárnejšieho speváka, speváčku a skupinu - Slávik 2000. V ankete organizovanej Produkčný. . .

Pripravený aj na rok 2535!

Približne osemnásťtisíc kusov kartičkových kalendárov vlastní zberateľ Ondrej Piar, dôchodca z Brezna. Medzi najzaujímavejšie z nich považuje dva exempláre, ktoré . . .

Vláda odvolávala a vymenúvala

Kabinet Mikuláša Dzurindu minulý týždeň odsúhlasil návrh ministra kultúry SR Milana Kňažka na zmenu členov Rady vlády SR pre masmédiá. Z postu podpredsedu rady. . .

V dominantnom postavení lídra na slovenskom trhu doplnkového dôchodkového poistenia zamestnancov

Prvá doplnková dôchodková poisťovňa TATRY-SYMPATIA vznikla 9. apríla 1997 zápisom do registra MPS. . .

Meniny

Na Slovensku

dnes Elvíra

v stredu Cecília

V Českej republike

dnes Albert

v stredu Cecílie. . .

Pracovný úraz, okamžité zrušenie pracovného pomeru

Sestrin manžel (zamestnanec) zomrel následkom pracovného úrazu. Majú rodinní príslušníci (sestra a jej dve maloleté deti) nárok na náhradu napr. . .

Odber plynu

Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3 a vykurovacia krivka č. 1.

Tlak

Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 19. 11. 2000: Bratislav. . .

Rádio Slovensko

0.05 - 5.00 Nočná pyramída

5.05 Dobré ráno

8.30 LUK - literatúra, umenie, kritika

9.50 Literárna aktualita

10.00 Minižurnál

10.30 Skicár - Vladimír Straka,. . .

Utorok 21. novembra

STV 1

*18.00*Kráľ dobytka. Brazílsky seriál

*19.00*Ľudia ľuďom. Mesačník

*19.15*Keno 10

*19.30*Noviny STV

*20.0. . .

. . .

počasie

n Dnes bude polojasno až oblačno, lokálne sa vyskytnú slabé zrážky. Zrána a predpoludním miestami hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa na niektorých miestach udrží po celý deň. Najvyššia denná teplota 9 až 13, na horách vo výške 1500 m okolo 6 stupňov. Juhovýchodný až južný vietor 2 až 5, na horách 10 až 15 m/s. V stredu bude prevažne veľká oblačnosť a na viacerých miestach občasný dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie, postupne od západu ubúdanie zrážok. Vo štvrtok polooblačno až oblačno a ojedinele slabý dážď. V nižších polohách zrána hmlisto alebo miestami zamračené nízkou oblačnosťou. Najnižšia nočná teplota 6 až 2 stupne, vo štvrtok v horských dolinách aj chladnejšie. Najvyššia denná teplota 7 až 11, na juhu vo štvrtok miestami až 13 stupňov. n Slnko vyjde zajtra o 7.07 a zapadne o 16.07 hod.

Amsterdamdážď10
Atényjasno21
Belehradoblačno15
Berlínoblačno8
Bratislavapolooblačno12
Bruseldážď10
Budapešťoblačno11
Bukurešťpolooblačno13
Frankfurtoblačno7
Helsinkioblačno5
Istanbulpolooblačno19
Kodaňoblačno6
Kyjevoblačno7
Lisabonoblačno15
Londýnprehánky7
Madridpolooblačno14
Milánodážď11
Moskvadážď5
Oslo dážď4
Paríždážď10
Prahaoblačno6
Rímoblačno13
Sofiapolooblačno10
Štokholmoblačno5
Varšavadážď7
Viedeňoblačno11
Záhrebhmla6
Ženevaoblačno7

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.