Hospodársky denník
USD50,344 Sk
EUR42,541 Sk
CHF28,01 Sk
CZK1,229 Sk
  Štvrtok  23.Novembra 2000

Vzrastú aj ceny elektriny

Domácnosti o 20, podnikatelia od 5 do 10 percent

Po plynároch sa ozvali aj Slovenské elektrárne, a. s., ktoré tiež požadujú zvýšiť cenu elektriny pre domácnosti o 20 % a pre podnikateľov o 5 alebo 10 %. Ján Dohňanský, riaditeľ Domu energetického poradenstva SE, a. s.: „Pri návrhu vychádzame zo strednodobého plánu, ktorý schválila Porada ekonomických ministrov. Podľa prvého variantu pre najväčších podnikateľov navrhujeme 6-percentný nárast cien. Ceny elektriny pre stredný priemysel a služby by sa meniť nemali. Malí podnikatelia by mali platiť o 10 % viac. V druhej alternatíve zvýšenia cien elektriny sa uvažuje s 10-percentným zvýšením cien u veľkých odberateľov a strední podnikatelia a poskytovatelia služieb by platili za elektrinu o 8 % viac a malí podnikatelia o10 % viac. ŽSR budú teraz v prípade prvého variantu platiť o 25 % viac a podľa druhého variantu až o 45 % viac. Pri zvýšení ceny elektrickej energie v domácnostiach sa nezvyšuje všetko konštantne, ale iba čistá spotreba elektriny a tzv. pevné poplatky zostávajú bez zmeny.“ Nové ceny by mali platiť od 1. januára 2001.

Jozef Kunik

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.