Hospodársky denník
USD50,344 Sk
EUR42,541 Sk
CHF28,01 Sk
CZK1,229 Sk
  Štvrtok  23.Novembra 2000

Úľavy v agrorezorte sú potrebné

Okrem priamych dotačných podpôr považuje predseda SPPK I. Oravec za významný nástroj stabilizácie podnikateľského prostredia v agropotravinárskom sektore aj daňové úľavy. Agrokomora očakáva, že k podstatnému zníženiu dane z ornej pôdy a úplnému odbúraniu dane z trvalých trávnych porastov prostredníctvom novelizácie zákona o dani z nehnuteľností by malo dôjsť už na začiatku budúceho roka.

Doterajšia sadza dane z trvalých trávnych porastov činí 0,25 % z úradnej ceny. Pri ornej pôde je to 0,75 %, pričom podľa MP SR by sa sadzba mala znížiť len na tretinu. Po prijatí úľav by tak poľnohospodárom každoročne zostalo asi 350 miliónov Sk. Zníženie týchto daní však zasiahne obce a mestá, a preto SPPK pripravuje spoločné rokovania so ZMOS. Zmeny sú podľa I. Oravca potrebné pri DPH z potravín. Pri nich by sa mala znížiť z 10 % na 6 % a pri niektorých iných komoditách aj na nulu.

(TASR)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.