Hospodársky denník
USD50,344 Sk
EUR42,541 Sk
CHF28,01 Sk
CZK1,229 Sk
  Štvrtok  23.Novembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Uplatnenie paušálnej dane

Píšte na adresu redakcie, faxujte na číslo 07/6381 0413 alebo mailujte do schránky: nazory@hd-dennik.sk

Mailová schránka nazory@hd-dennik.sk sa opäť zaplnila ďalšími otázkami do našej poradenskej rubriky. Do redakcie dostávame od vás otázky aj faxom či listami. Začínate sa zaujímať o problémy súvisiace s blížiacim sa koncom zdaňovacieho obdobia a o otázky v súvislosti s podmienkami uplatnenia paušálnej dane. Dnes na jednu z nich odpovedáme. Stále vás zaujímajú problémy spojené so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti a ďalšími druhmi príjmov.

Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete v najbližších dňoch na poslednej strane nášho denníka v poradenskej rubrike. Keďže našou snahou je pritiahnuť vašu pozornosť na stránky našich novín, na otázky neodpovedáme písomne osobitne každému z vás.

Vaše podnety, otázky a názory z praxe očakávame na adrese: Hospodársky denník, Gogoľova 18, 854 03 Bratislava alebo prostredníctvom mailu na uvedenej adrese.

Od 1. 1. 2001 má platiť novela zákona o paušálnej dani. Medzi činnosti, z ktorých príjmy sa nemôžu zdaňovať paušálnou daňou, patrí aj vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom. Čo znamená „dodávateľským spôsobom“? Týka sa to len výrobcov kotlov a tlakových nádob? Ďalej slovo „revízie“ sa od nadobudnutia účinnosti vyhlášky. č. 74/1996 Z. z. nepoužíva. Teraz sa vykonávajú odborné prehliadky tlakových nádob. Môže si živnostník-fyzická osoba zdaňovať príjmy paušálnou daňou, ak vykonáva odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob?

- Osobitný spôsob zdaňovania príjmov daňovníkov prevádzkujúcich niektoré živnosti - paušálnu daň - zaviedol do systému zdaňovania zákon č. 366/1999 Zb. o daniach z príjmov, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. 1. 2000. Pri splnení istých, zákonom určených kritérií, sa pre uvedený spôsob zdaňovania za rok 2000 mohli rozhodnúť daňovníci, ktorých príjmy plynuli z taxatívne vymenovaných činností, vykonávaných na základe živnostenského oprávnenia. Tento princíp pozitívneho vymedzenia živností nepriniesol očakávaný efekt, keď sa pre zdaňovanie príjmov paušálnou daňou rozhodol iba zanedbateľný počet daňovníkov, preto podľa novelizácie vykonanej zákonom č. 358/2000 Z. z. došlo k jeho zmene tak, že v prílohe zákona o daniach z príjmov sú uvedené činnosti, z ktorých príjmov sa paušálna daň uplatňovať nemôže (negatívne vymedzenie).

Nie je v zozname

Pokiaľ ide o platný právny stav, zákon o daniach z príjmov neumožňuje uplatnenie paušálnej dane pri činnostiach uvedených v jeho prílohe č. 1, medzi ktorými je zaradená aj živnosť „Výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom a periodické skúšky nádob na plyn“. Ide o činnosť, ktorá bola do živnostenského zákona zaradená v čase platnosti vyhlášky č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti. Podľa § 4 ods. 1 uvedenej vyhlášky, ktorá bola dňom 1. 4. 1996 zrušená (vyhláškou Úradu bezpečnosti práce SR č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových zariadení a o odbornej spôsobilosti), „vyrábať, montovať, opravovať a rekonštruovať zariadenia a vykonávať revízie a skúšky kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom a periodické skúšky nádob na plyny smú organizácie len na základe oprávnenia“. Svojím obsahom obdobné ustanovenie bolo do vyhlášky č. 74/1996 Z. z. zapracované v jej § 3 ods. 1, ktorý znie: „Právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na prevádzkovanie živností (ďalej len „organizácia“), ktoré vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu vyhradených technických zariadení a ich častí, vykonávajú ich odborné prehliadky a odborné skúšky, označujú vyhradené technické zariadenia a plnia tlakové nádoby na dopravu plynov, preukazujú svoju odbornú spôsobilosť oprávnením.“ Táto nová dikcia, v ktorej sa už výraz „dodávateľským spôsobom“ nevyskytuje, nebola zatiaľ z objektívnych dôvodov (vyhláškou nie je možné novelizovať zákon) premietnutá do živnostenského zákona a stane sa tak až v novele tohto zákona, ktorá sa t. č. pripravuje. To však nič nemení na skutočnosti, že aj platné znenie sa týka subjektov, ktoré predmetné činnosti vykonávajú ako živnosť, teda na účely zisku, ktorý možno dosiahnuť iba „dodávateľským spôsobom“. Uvedený výraz možno preto interpretovať tak, že ide o poskytovanie predmetných činností subjektmi oprávnenými na podnikanie. Nevzťahuje sa však len na výrobcov kotlov a tlakových nádob, ale na všetkých podnikateľov, ktorí kotle a tlakové nádoby montujú, opravujú, rekonštruujú a vykonávajú ich revízie a skúšky.

Odborná prehliadka

Čitateľ má pravdu, keď tvrdí, že slovo „revízie“ sa už vo vyhláške č. 74/1996 Z. z. nepoužíva a namiesto neho sa zaviedol pojem „odborná prehliadka“. Pri uplatňovaní zákona o daniach z príjmov je potrebné vychádzať z obsahu činnosti, ktorý v súčasnosti vyplýva z platných predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Z uvedeného je zrejmé, že ak podnikateľ má oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok tlakových nádob, ktoré svojím charakterom zodpovedajú (obsahu) činnosti, ktorá je uvedená v prílohe zákona č. 358/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov, nie je v takomto prípade možné uplatniť paušálnu daň.

Ing. František Urmín

počasie

n Dnes bude zrána a predpoludním v nižších polohách ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň od západu polojasno, miestami ešte oblačno. Najvyššia denná teplota 10 až 15, na miestach s dlhšie trvajúcou hmlou alebo nízkou oblačnosťou chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 6 stupňov. Juhovýchodný až južný vietor 2 až 5 m/s, na juhozápade popoludní postupne zosilnie na 4 až 8 m/s. V piatok bude polooblačno až oblačno, v nižších polohách sa miestami bude vytvárať hmla alebo nízka oblačnosť. V sobotu bude prevažovať oblačné počasie a miestami sa vyskytne dážď. Najnižšia nočná teplota 7 až 3, v piatok v údoliach pri nočnom vyjasnení okolo 0, najvyššia denná teplota v piatok 10 až 15, v sobotu 8 až 12 stupňov. n Slnko vyjde zajtra o 7.10 a zapadne o 16.06 hod.

Amsterdamdážď7
Aténypolooblačno17
Belehradoblačno14
Berlínoblačno8
Bratislavapolooblačno12
Bruselveľká oblačnosť9
Budapešťpolooblačno12
Bukurešťjasno10
Frankfurtoblačno9
Helsinkidážď so snehom4
Istanbuljasno14
Kodaňoblačno8
Kyjevdážď so snehom1
Lisabonoblačno14
Londýndážď8
Madridoblačno10
Milánodážď9
Moskvajasno-1
Oslo dážď so snehom
Paríždážď8
Prahaoblačno4
Rímoblačno15
Sofiapolooblačno9
Štokholmdážď6
Varšavazamračené7
Viedeňpolooblačno12
Záhrebpolojasno12
Ženevaoblačno9

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.