Hospodársky denník
USD50,344 Sk
EUR42,541 Sk
CHF28,01 Sk
CZK1,229 Sk
  Štvrtok  23.Novembra 2000

Čo s výnosmi z privatizácie?

Šéfredaktor Hd P. Kasalovský oslovil tromi otázkami v závere októbra 22 osobností z hospodárstva. Dnes uverejňujeme odpovede Michala Němca, generálneho riaditeľa Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne TATRY-SYMPATIA, ktorý bol jedným z nominovaných na prestížnu a výročnú cenu Hospodárskeho klubu (NEF) Zlatý biatec 2000.

Ako vnímate hospodársku situáciu SR v závere 20. storočia?

- Hospodárska situácia Slovenskej republiky je výrazne poznamenaná doterajším transformačným úsilím, prípadne stavom samej ekonomiky. Obdobie od roku 1989 ukázalo, že zmeny sú omnoho náročnejším a dlhším procesom než predpokladali optimisti. Aj preto si myslím, že koniec 20. storočia nie je pre Slovensko a pre stav jeho ekonomiky jednoduchý, akokoľvek by sme si želali, aby ekonomika bola skôr v dobrej situácii. Samozrejme, ekonomicky silnejšie krajiny majú lepšie možnosti riešiť závažné spoločenské problémy. Avšak tie, ktoré sú ekonomicky menej výkonné, musia väčšmi dbať na prerozdeľovanie, počas transformačných procesov zápasia s vyššou nezamestnanosťou a pod. Pochopiteľne, chceme, aby hospodárska situácia bola lepšia, ale potrebná je aj trpezlivosť.

Aké opatrenia alebo právne normy treba prijať na to, aby sa výkonnosť slovenskej ekonomiky priblížila tempám rastu ekonomík štátov EÚ skôr ako za 30 - 35 rokov?

- Neviem, či je vhodný takýto alebo iný časový horizont. Samozrejme, chceme sa vyrovnať s tempami rastu štátov EÚ, ale niektoré procesy sa nedajú skrátiť. Musíme ich riešiť v celkových súvislostiach. K takým opatreniam, ktoré treba reálne dokončiť čím skôr, patrí prechod majetku, ktorý doteraz spravuje štát, do rúk konkrétnych vlastníkov. To domôže k nástupu zodpovedajúcich pravidiel, využívaniu know-how, ale aj iných noriem, ktoré najmä investori zo zahraničia dokážu u nás veľmi rýchlo implementovať. Skultivujú doterajšie procesy a výrazne ich naštartujú. Ďalej treba jednoznačne riešiť systémové otázky financovania verejných fondov. Je potrebné, aby sme sa vážne zaoberali napríklad výnosmi z privatizácie a ich použitím do oblasti transformácie sociálneho poistenia, takisto zdravotníctva, pričom nemyslím na kozmetické úpravy. Obidve tieto oblasti treba transformovať tak, aby boli v kontexte s tým, čo je v Európe bežné, ale aj v kontexte s tým, čo dokáže ekonomika Slovenska.

Čo by ste okamžite vykonali pre akceleráciu podnikateľskej sféry a stredného manažmentu vo vašej pôsobnosti, ale aj vo vašej brandži a vôbec v celej spoločnosti?

- Poznám celý rad dobrých a kvalitných projektov, ktoré nestroskotali ani tak pre nedostatok peňazí a nepripravené podmienky. Stroskotali na ľuďoch, ktorí neboli pripravení projekt rozbehnúť a zabezpečiť jeho fungovanie. Niekedy bol neúspech spôsobený nedostatkom odborných znalostí, inokedy nedostatkom ekonomického či právneho povedomia a podobne. Som presvedčený, že profesionalitu v podnikaní nemožno obchádzať, nedá sa obísť. Mám skúsenosť z poisťovníctva, že čím viac profesionálov budeme mať v brandži, tým lepšie dokážu uskutočniť zámery, napĺňať dobré projekty alebo pomáhať pri ich napĺňaní. V tomto boli a sú základné predpoklady a momenty úspechu Všeobecnej sociálnej poisťovne Tatry, a. s., ktorá je správcom Prvej DDP TATRY-SYMPATIA. Rovnako to však platí pre živnostníkov, ale aj pre vrcholových a stredných manažérov vôbec, ktorí sú, pravdaže, v trochu zložitejšej situácii, pretože riadenie je odbornosť ako každá iná, pritom nezameniteľná. Nestáva sa totiž často, aby odborník, ktorý je dobrý napríklad v oblasti počítačov, bol úspešný aj v oblasti riadenia. Pre akceleráciu podnikateľskej sféry, ale aj jej manažmentov je potrebné lepšie využívať odbornú zdatnosť vrátane dispozícií odborníkov na riadenie. Myslím si, že v mojej pôsobnosti sa nám to darí. Dôkazom sú veľmi dobré výsledky Prvej DDP TATRY-SYMPATIA a jej pozícia na slovenskom trhu doplnkového dôchodkového poistenia. Skúsenosti využijeme aj v dohľadnej budúcnosti, v novej situácii, teda už od 1. januára 2001, keď nadobudne účinnosť novela zákona o doplnkovom dôchodkovom poistení.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.