Hospodársky denník
USD49,937 Sk
EUR43,438 Sk
CHF28,426 Sk
CZK1,254 Sk
  Pondelok  6.Novembra 2000

Klaniame sa zlatému teľaťu?

Šéfredaktor Hd P. Kasalovský oslovil tromi otázkami v závere októbra 22 osobností z hospodárstva. Dnes uverejňujeme odpovede riaditeľa pre predaj Auto Škoda Slovensko Štefana Chudobu, ktorý bol nominovaný na prestížnu výročnú cenu Hospodárskeho klubu (NEF) Zlatý biatec 2000.

* Ako vnímate hospodársku situáciu SR v závere storočia?

- Zle, peniaze sa stali zlatým teľaťom našej doby, ktorému sa všetci klaňajú.

Zabúdame, že našou povinnosťou je zaistiť reprodukciu ľudí, hmotných zdrojov

v ekonomike, prírody - proste celého spoločensko-ekonomického systému.

* Aké opatrenia, resp. právne normy treba prijať, aby sa výkonnosť slovenskej ekonomiky priblížila sile a tempám rastu v štátoch EÚ skôr ako za tridsať-tridsaťpäť rokov?

- Koncentrovať sa predovšetkým na efektívnu prácu v produkcii a tvorbe

nových hodnôt pre potreby trhu. Vytvoriť tím zopár múdrych ľudí a dokončiť

hospodársku víziu Slovenska. Predĺžiť plánovacie cykly aspoň na 3 - 5 rokov.

No a zbaviť sa vo výrobe hodnôt rezortizmu a začať konečne systémovo

pracovať. Pokúsiť sa privatizáciou vytvoriť viac strategických firiem s

globálnym významom, aby vznikol v ekonomike ťažný efekt.

* Čo by ste okamžite vykonali pre akceleráciu podnikateľskej sféry a stredného manažmentu vo vašej pôsobnosti, vo vašej brandži a vôbec v celej spoločnosti?

- Vrátil by som kvalifikácii jej rozmer - myslím hodnotenie nielen podľa

vzdelania, ale i praxe - no a predovšetkým podľa výsledkov. Ihneď by som zmenil

Zákon o oceňovaní nehnuteľnosti z roku 1992, ktorý likviduje podnikateľské

princípy, pretože znalecké ceny nekopírujú trh. Za špičkovú prácu by bolo

treba špičkovú plácu. Sociálne dávky by som vyplácal pod kontrolou obecných

úradov, zaviedol by som natrvalo inštitút verejnoprospešných prác.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.