Hospodársky denník
USD48,166 Sk
EUR43,301 Sk
CHF28,744 Sk
CZK1,244 Sk
  Pondelok  18.Decembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Lahôdky pre Ivora?

V súvislosti so zaujímavými riešeniami š. p. SPP o Naftoprojekte Poprad sme požiadali o prehodnotenie stanoviska ministra hospodárstva SR Ľ. Haracha. Okrem iných dokumentov sa nám za posledných desať dní dostal do redakcie aj list z 28. 6. 2000 jedného z konateľov Naftoprojektu Ing. L. Mayera, CSc., adresovaný ministrovi hospodárstva, poslaný na vedomie vicepremiérovi I. Miklošovi. Obsah listu by bol lahôdkou pre vyšetrovateľov gen. Ivora, ale pre generálneho riaditeľa sekcie energetiky, nerastných surovín a hutníctva MH SR Ing. O. Studenca nebol takpovediac dostatočne podnetný. Z poverenia ministra sa síce podnetmi L. Mayera zaoberal a vo svojej reakcii z 10. 8. t. r. uviedol, že preveril skutkový stav v SPP, š. p., Bratislava, avšak nenaznačil výsledok svojej previerky. Oznámil mu lakonicky, že SPP, š. p., Bratislava „vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Ministerstvo nevstupuje do právnych vzťahov štátneho podniku...“ Pod ďalší dokument z 15. 12. sa podpísal výbor OZO pri Naftoprojekte Poprad. Je to otvorený list - žiadosť predsedovi Krajského súdu v Košiciach, aby posúdil činnosť správkyne konkurznej podstaty, ktorú ustanovil pre Naftoprojekt. Uvádza sa v ňom, že v dôsledku činnosti správkyne vznikli a ďalej môžu vznikať škody nielen veriteľom, ale aj štátu. Na ilustráciu sú vyrátané viaceré vskutku zaujímavé, ba až tradične-netradičné jej „opatrenia“, inak v našich pomeroch ani nie také výnimočné.

V Naftoprojekte nejde o guľôčky, ale všetko nasvedčuje tomu, že pravda síce zvíťazí, ale podnik už bude stuhnutý!

(Hd, vs)

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.