Hospodársky denník
USD48,166 Sk
EUR43,301 Sk
CHF28,744 Sk
CZK1,244 Sk
  Pondelok  18.Decembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

SAD ráznym krokom...

Privatizáciu Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) sme po mnohých rokoch čakania konečne v októbri odštartovali. Každý jeden podnik sa bude privatizovať samostatne, pričom tento proces bude mať dve etapy. Podľa vlády SR 49 % akcií nových spoločností predáme prostredníctvom Fondu národného majetku (FNM) priamym predajom cez výberové konanie. Štát si svoj 51-percentný podiel zachová iba dočasne, pretože po dvoch rokoch od budúcoročného predaja ponúkne ďalší 17-percentný balík. Získať ho môže buď úspešný investor z prvého kola, alebo ďalší záujemca. Zvyšných 34 % akcií si štát ponechá vo svojom vlastníctve alebo prevedie na vyššie územné celky, pod podmienkou ich fungovania. Predaj 49 % akcií bude riadiť výberová komisia. So skončením privatizácie štátnych podnikov SAD sa uvažuje k 1. júlu 2001. Za 49-percentný balík akcií zaplatia investori sumu vo výške 1 až 5 % hodnoty majetku. Určené percento bude závisieť od toho či ide o podnik zabezpečujúci len prímestskú, alebo aj zahraničnú dopravu, od zastaranosti autobusov a techniky. Zmyslom privatizácie podnikov SAD takouto formou je, okrem odštátnenia podnikov SAD, aj motivovanie investorov, aby nakúpili nové autobusy, pretože zostatok ceny akcií musia investovať vo forme nákupu nových autobusov. V súčasnosti podniky SAD využívajú približne 5160 autobusov, z ktorých až 85 % je morálne a technicky opotrebovaných. Za prvých desať mesiacov vykázali podniky SAD z dopravných činností stratu 19 mil. Sk.

Overovali sme si aký je záujem o privatizáciu podnikov SAD.

- Ing. Ján Vrba, riaditeľ SAD Nitra: „Privatizačný projekt sme podali v určenom termíne. Záujemcov o našu SAD-ku je viac, predovšetkým zo zahraničia. Strategickí investori ktorí kúpia 49 % akcií však musia mať do dňa kúpy jasne stanovené pravidlá hry, najmä z hľadiska licenčných a koncesných podmienok. Významnou bude aj informácia o tom, kto bude uhrádzať stratu z výkonov vo verejnom záujme.“

- Ing. Ľubomír Gerši, riaditeľ SAD Košice: „Záujemcov o privatizáciu je viac, ba aj súčasný manažment. Problémom budú určite peniaze, ale keďže už začínajú fungovať banky, nevzdávame to a verím, že vo výberovom konaní uspejeme.“

- Ing. Peter Pobeha, riaditeľ SAD Žilina: „Súčasný manažment žilinskej SAD nemá záujem o privatizáciu, pretože na to treba mať značné voľné finančné zdroje.“

Podľa informácií ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, pokiaľ ide o straty z výkonov vo verejnom záujme, budú sa aj naďalej riešiť prostredníctvom neinvestičnej dotácie od štátu, ktorá by na budúci rok mala predstavovať približne 1 mld. Sk. Tým sa budú dopravcom uhrádzať straty vzniknuté poskytovaním zľavneného cestovného.

Matej Zahoran

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.