Hospodársky denník
USD48,166 Sk
EUR43,301 Sk
CHF28,744 Sk
CZK1,244 Sk
  Pondelok  18.Decembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Po novom doplnkové dôchodkové poistenie

Zákonom č. 409/2000 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nový zákon rozširuje pôsobnosť rozširuje i na zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií a samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len SZČO) a spolupracujúce osoby. Okruh poistencov sa rozšíril. Okrem zamestnancov nevýrobnej sféry aj o SZČO a spolupracujúce osoby týchto SZČO za podmienky, že nemajú uzatvorenú zamestnaneckú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou ako zamestnanci. SZČO budú uzatvárať s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou tzv. poisteneckú zmluvu, podľa ktorej bude SZČO platiť a odvádzať príspevky poisťovni nielen za seba, ale aj za spolupracujúcu osobu v zmysle dohody a podmienok v nej uvedených. Okrem toho sa skrátila tzv. čakacia doba, ako čas trvania pracovného alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi z jedného roka na tri mesiace, a že zamestnávateľ môže zahrnúť do daňovo uznateľných výdavkov (nákladov) sumu do výšky 6 % úhrnu zúčtovaných miezd poistencov (zamestnancov) a náhrady miezd poistencov, ak ide o zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategorizácie rizika práce 3 alebo 4 na základe rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu zdravia vydaného podľa zákona o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov (č. 272/1994 Z. z.). Podstatnou informáciou pre SZČO je, že nimi platené príspevky budú položkou znižujúcou čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, teda ide o výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov. Z novelizovaného cit. zákona, ktorý schválili 5. decembra 2000 vyplýva, že najviac je to možné do výšky 10 % z príjmu, najviac však 24-tisíc Sk ročne.

Možno sa SZČO tejto zmene potešili, zdá sa však, že tento zákon sa stále nepozerá rovnako na každého občania platiaceho dane tejto spoločnosti. Ako k tomu prídu tí, ktorí si nebudú platiť od budúceho roka doplnkové dôchodkové poistenie u zamestnávateľa, a ani ako SZČO či spolupracujúce osoby? Ide o tých, ktorí sú pripoistení v iných poisťovniach (z rovnakého dôvodu - pripoistiť sa v starobe a iných životných situáciách). Prečo aj oni nemajú možnosť odpočtu na daňové účely? Veď je to také jednoduché, každému dať možnosť spravodlivo zvýšiť nezdaniteľnú sumu základu dane o pripoistenie v rámci ustanovenia § 12 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov. Výsledok daňovej povinnosti by bol rovnaký. Prečo je tento daňový zákon po poslednej novelizácii opäť nelogicky zmenený? Veď akú logiku má zníženie čiastkového základu dane z príjmov z podnikania o poistné, ktoré je osobným plnením podnikateľa a nijakým spôsobom fakticky s dosiahnutým príjmom nesúvisí? Je tiež otázne, ako sa na tento problém pozerajú iné poisťovne, nevykonávajúce tento druh poistenia, keď sa takto do budúcnosti znevýhodňujú.

Ďalšou zmenou v tejto oblasti je, že dávky poskytnuté z tohto druhu poistenia budú zdaňované výhodnejšie ako doteraz, a to 10-percentnou osobitnou sadzbou dane (v súčasnosti je to 15 %). Zdá sa, že ešte bude mnoho otáznikov, kým sa naše zákonodarstvo naozaj priblíži na európsku úroveň.

Dagmar Piršelová

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.