Hospodársky denník
USD47,24 Sk
EUR43,721 Sk
CHF28,649 Sk
CZK1,256 Sk
  Streda  27.Decembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Kauza diaľničných nálepiek s otáznikom

Sprenevera za 56 mil. Sk je stále otvorená

Pred rokom odvolal minister dopravy Jozef Macejko vtedajšieho riaditeľa Štátneho fondu cestného hospodárstva (ŠFCH) SR V. Markuša. Na občerstvenie pamäti, aspoň stručne prečo. Urobil tak na základe kontroly, ktorá zistila „miliónové škody“ spôsobené machináciami s diaľničnými nálepkami. V. Markuš reagoval na svoje odvolanie vyhlásením, že kontrolu, o ktorú sa minister opieral, inicioval on sám. Do funkcie nastupoval až 15. decembra 1998. Minister na čelo fondu nadväzne dosadil šéfa odboru kontroly ministerstva dopravy M. Križana. Prvým krokom nového riaditeľa (deň po nástupe) bola výpoveď pracovníkom, ktorí podľa detailného harmonogramu dokončovali a objektivizovali evidenciu o platbách jednotlivých predajcov za rok 1999. Ak by podľa V. Markuša nechal nový riaditeľ tento tím pracovať ešte tri týždne, mohli byť ešte v decembri 1999 k dispozícii kompletné a detailné údaje o úhradách všetkých predajcov za rok 1999. Stále nezodpovedanou otázkou zostáva, prečo museli spomínaní pracovníci tak expresne odísť zo ŠFCH, keďže neporušili žiadne predpisy, ani právne normy. Ak by totiž dokončili kontrolu, mohli byť známe mená firiem a osôb, ktoré sa na ilegálnych operáciách s diaľničnými známkami zúčastnili. Navyše M. Križan tvrdil, že „k rozkrádaniu diaľničných známok prichádzalo u jednotlivých predajcov na čerpacích staniciach a vinu na tomto stave nesie aj bývalý riaditeľ ŠFCH, ktorý tomuto rozkrádaniu nezabránil“. Podľa V. Markuša je to opäť cynické a lživé obvinenie, pretože podľa znenia zmlúv, ktoré uzatváral predchádzajúci manažment, nebola možná kontrola predajcov pracovníkmi fondu. Kontrola predajcov je možná až po podpise zmlúv od roku 2000. Ministerstvo malo podľa súčasného riaditeľa M. Križana „iniciovať trestné oznámenie za neoprávnené nakladanie s prostriedkami štátu“. Od tejto - v tichosti držanej kauzy - uplynulo niečo vyše roka.

Objasnilo sa niečo? Podľa ministra J. Macejka, vo fonde došlo k spáchaniu trestného činu sprenevery štátneho majetku nevhodným hospodárením s diaľničnými známkami. Objasňovanie činnosti ŠFCH ešte stále nie je skončené, takže zatiaľ nemožno vzniesť konkrétne otázky nielen na súčasného riaditeľa V. Križana (ten riaditeľuje naďalej dosadením, hoci na jeho miesto mala byť vyhlásená verejná súťaž), ale aj na vtedajšieho zástupcu riaditeľa Ing. M. Marčáka a ďalších. Aby sa situácia znovu neopakovala, distribúciou a predajom diaľničných známok v tomto roku poverili Slovenskú poštu, š. p. Známky sú v predaji aj na čerpacích staniciach Slovnaftu, pričom na rozdiel od predchádzajúcich rokov, uzatvorí ŠFCH zmluvu priamo s majiteľom čerpacej stanice a nie s prevádzkovateľom staníc. Ďalšou novinkou je zavedenie 14-dňových nálepiek pre nákladnú dopravu, čím chce ministerstvo odľahčiť cesty a preniesť ťažisko nákladnej dopravy na diaľnice.

Jozef Kunik

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.