Hospodársky denník
USD47,24 Sk
EUR43,721 Sk
CHF28,649 Sk
CZK1,256 Sk
  Streda  27.Decembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Časový sklz reštrukturalizácie

Tlačí ich prenosová sústava i úverová zaťaženosť

Hoci model transformácie a čiastočnej privatizácie elektroenergetiky vláda SR schválila ešte koncom septembra, jej verdikt utlmil búrlivé diskusie na túto tému len čiastočne. Schválený model predpokladá odčlenenie prenosovej sústavy od Slovenských elektrární (SE) a postupne privatizáciu jej časti. Pod SE majú aj naďalej patriť všetky výrobné zdroje, to znamená jadrové, vodné a tepelné elektrárne. Z dvoch rozvodných elektrárenských podnikov a tiež zo SE sa vyčlenia len teplárne, v ktorých získajú účasť aj samosprávy. Práve rozdielnosť názorov medzi odborníkmi na rozdrobenie SE je však zrejme jedným z dôvodov, prečo už dnes kompetentní konštatujú, že transformácia nejde takým tempom, ako sa očakávalo. Podľa schváleného modelu bolo treba pripraviť transformáciu jednotlivých rozvodných podnikov – Východoslovenských, Severoslovenských a Západoslovenských energetických závodov, š. p., na akciové spoločnosti do konca tohto roka. Dokonca z optimistických vyjadrení niektorých čelných predstaviteľov ministerstva hospodárstva vyplýval pred rokom ešte skorší termín. No už dnes je jasné, že reálny termín je najskôr apríl budúceho roka.

V rámci transformácie Východoslovenských energetických závodov (VSE) ako úvodného projektu sa síce pokročilo výrazne dopredu, ale aj preto, že ich transformácia je najjednoduchšia. Ako jediné z troch rozvodných podnikov nemajú vo svojom majetku teplárne, a preto nie je treba rokovať s veriteľmi. Okrem rozdielnosti názorov odborníkov na transformáciu a privatizáciu elektroenergetiky brzdí celý proces práve získanie súhlasu veriteľov. Západoslovenské energetické závody (ZSE) síce už svojich veriteľov oboznámili s odčlenením troch teplární, ako aj s pripravovanou transformáciou na akciovú spoločnosť, ale rokovania s nimi na túto tému sa majú uzatvoriť až začiatkom roka. Ešte v zložitejšej situácii sú SE. Ich úverová zaťaženosť, pod ktorú sa podpísala najmä dostavba Mochoviec, ekologizácia výroby elektrickej energie a zdeformované ceny elektriny, predstavujú okolo 64 mld. Sk. Znižovanie zadlženosti chce manažment SE dosiahnuť nielen predajom akcií Globtelu a podielov SE v ďalších spoločnostiach, ale aj znížením investícií. Napriek uvedeným iniciatívam vyriešenie tejto otázky nebude doriešenie úverovej zaťaženosti také jednoduché, ako si tvorcovia modelu transformácie mysleli. A tak v tichosti zbiera body druhý tábor odborníkov, ktorý presadzuje, aby aspoň prenosová sústava zostala pod Slovenskými elektrárňami.

Zdena Rabayová

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.