Hospodársky denník
USD47,24 Sk
EUR43,721 Sk
CHF28,649 Sk
CZK1,256 Sk
  Streda  27.Decembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Konkurz a daň z príjmov

Od 1. januára iné ustanovenia

Podľa zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov sú do konca roku 2000 od dane oslobodené všeobecne príjmy zo speňaženia konkurznej podstaty (podľa zákona o konkurze a vyrovnaní). Keďže v súvislosti s konkurzom vznikajú aj ďalšie príjmy, okrem príjmov zo speňaženia majetku, ktorý tvorí súčasť konkurznej podstaty, túto nezrovnalosť v zákone odstránili pri jeho poslednej novelizácii. Od 1. 1. 2001 bude platiť, že od dane budú oslobodené len príjmy z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty. Ďalšie príjmy v súvislosti s konkurzom už nebudú od dane z príjmov oslobodené. Napríklad také, ako sú úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch a príjmy z prenájmu majetku. Uvedená zmena sa týka rovnako zdanenia príjmov fyzických osôb (§ 4 ods. 1 písm. j)), ako aj príjmov právnických osôb (§ 19 ods. 1 písm. f)).

Jana Zátopková

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.