Hospodársky denník
USD47,085 Sk
EUR43,871 Sk
CHF28,759 Sk
CZK1,255 Sk
  Štvrtok  28.Decembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Evidencie pri paušálnej dani

Podnikateľ nesmie podľahnúť dojmu, že bude zbavený administratívy

Je povinný podnikateľ, ktorý spĺňa nárok na uplatnenie paušálnej dane, viesť účtovníctvo? Čo znamená ustanovenie § 15 ods. 3 zákona o daniach z príjmov „viesť evidenciu o ...“? Znamená to, že musí odkladať doklady, napr. faktúry a kontrola potom z nich zistí, či platil správne paušálnu daň? Alebo má viesť nejakú účtovnícku evidenciu a vyčísľovať si podklad pre daň sám?

- Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanoví, že účtovníctvo, okrem iných, vedú fyzické osoby - podnikatelia, ktorí preukazujú na daňové účely svoje výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje týmto osobám zvoliť si aj dva ďalšie spôsoby stanovenia daňovej povinnosti. Prvým spôsobom je uplatňovanie výdavkov percentom z príjmov (§ 7 ods. 9), známe už aj počas účinnosti bývalého zákona o daniach z príjmov č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Tieto osoby nevedú účtovníctvo, zákon im však ukladá viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede o zásobách a pohľadávkach. Je tu väzba na ustanovenie § 23 ods. 12 zákona o daniach z príjmov, podľa ktorého pri skončení činnosti tieto osoby musia upraviť svoj základ dane o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok. Druhým spôsobom je osobitný spôsob zdaňovania príjmov daňovníkov prevádzkujúcich niektoré činnosti, a platenia ich dane, nazývanej aj „paušálna daň“. Pretože ani tieto osoby nepreukazujú na daňové účely výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, nie sú povinné viesť účtovníctvo. Zákon im ukladá počas celého zdaňovacieho obdobia viesť evidencie o príjmoch v časovom slede preukázateľným spôsobom. Tu je odkaz na vyhlášku o elektronických registračných pokladniciach, hoci veľká časť daňovníkov, ktorí môžu využiť ustanovenia o paušálnej dani, nie je povinná evidovať tržby registračnou pokladnicou odhliadnuc od toho, že môžu prijímať úhrady aj iným spôsobom ako v hotovosti. Ďalej je stanovená povinnosť viesť evidenciu o hmotnom majetku a nehmotnom majetku využívanom na podnikanie, evidenciu o pohľadávkach a záväzkoch a evidenciu o prijatých a vydaných účtovných dokladoch.

Daňové zákony

Ustanovenia o vedení evidencií nie sú v oblasti daňových zákonov nové. Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov už od svojho prvého znenia obsahuje ustanovenie § 37 ods. 4 o tom, že daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa osobitného predpisu (teda podľa zákona o daniach z príjmov), je povinný vždy viesť evidenciu príjmov a evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku. Vedenie evidencií ukladá zákon o daniach z príjmov aj poberateľom príjmov z prenájmu (§ 9). Ani v zákone, ani v nijakom vykonávacom predpise či metodickom materiáli nebolo nikdy bližšie vysvetlené, čo majú tieto evidencie obsahovať, ba ani sám pojem evidencií nie je v daňových zákonoch definovaný. Preto treba podporne použiť terminológiu z predpisov o účtovníctve. Pod evidenciu sa vždy rozumejú systematické písomné záznamy, akési zoznamy skutočností v súvislosti s činnosťou sledovanej jednotky. Nikdy sa za evidenciu nepovažujú súbory dokladov. Zákon o účtovníctve používa výraz „uschovávanie“ dokladov a iných účtovných písomností, čím rozumie usporiadanú archiváciu. Zákon o daniach z príjmov v § 15 ods. 4 ustanovuje, že daňovník - platiteľ paušálnej dane je povinný evidenciu „uchovávať“ po stanovené obdobie.

Pokiaľ nebude ustanovenie o evidenciách platiteľov paušálnej dane, ale aj iných daňovníkov (§ 7 ods. 9, § 9 ods. 3 a 4) výslovne upravené, možno odporúčať, aby sa podporne použila prax uplatňovaná v účtovníctve.

Príjmy

Evidencia príjmov je obdobou účtovania o príjmoch v peňažnom denníku, pričom aj tu bude musieť daňovník rozoznať príjmy oslobodené od dane, príjmy zdaňované osobitnou sadzbou, prípadne príjmy, ktoré nie sú príjmami zo živnostenskej a z poľnohospodárskej činnosti. Evidencia o hmotnom a nehmotnom majetku je obdobou inventárnej knihy, vedenej v sústave jednoduchého účtovníctva. Musí obsahovať aj údaje o odpisoch, hoci tieto neuplatňuje ako výdavky. Evidenčné vedenie odpisov u týchto daňovníkov výslovne predpokladá ustanovenie § 26 ods. 9 zákona o daniach z príjmov. Evidencia o pohľadávkach a záväzkoch je obdobou knihy pohľadávok a záväzkov, vedenej v sústave jednoduchého účtovníctva. Napriek tomu, že výdavky nie sú u platiteľov paušálnej dane rozhodujúce, ukladá zákon viesť evidenciu o prijatých účtovných dokladoch, ktoré v podstate obsahujú informácie o výdavkoch. Zákon nehovorí o ich ukladaní, ale evidovaní, čo predpokladá nejaký spôsob písomného zoznamu týchto dokladov. Nie je jasný význam evidencie o vydaných účtovných dokladoch, ktorými sa v podstate dokumentujú príjmy či už promptné (pokladničné príjmové doklady) alebo budúce (napr. vydané faktúry). Evidenciu by mohol nahradiť odkaz na doklad v evidencii príjmov a v evidencii pohľadávok. Hoci pre stanovenie výšky paušálnej dane je rozhodujúca jedine výška príjmov, majú ustanovenia o evidenciách svoj racionálny význam v tom, že u platiteľa paušálnej dane môžu v priebehu zdaňovacieho obdobia nastať skutočnosti, na základe ktorých stratí oprávnenie využívať osobitný spôsob zdaňovania a vznikne mu povinnosť začať účtovať (§ 15 ods. 5 zákona o daniach z príjmov). V žiadnom prípade nesmie podnikateľ, ktorý uvažuje o možnostiach platenia paušálnej dane, podľahnúť dojmu, že bude zbavený všetkej administratívy.

Počasie

Dnes bude veľká oblačnosť až zamračené a hmlisto. Od juhu postupne na celom území dážď, od nadmorskej výšky 1500 m cez deň pri intenzívnych zrážkach už od 1000 m sneženie. Najvyššia denná teplota 1 až 5 stupňov. Väčšinou severný, na východnom Slovensku južný vietor 2 až m/s, na horách 10 až 15 m/s. Teplota vo výške 1500 m okolo 2 stupne. V piatok a sobotu bude prevažne oblačno a miestami občasný dážď alebo prehánky, v polohách nad 1200 m, na západe už nad 600 m zrážky snehové. Nočná teplota 1 až -3, najvyššia denná 1 až 5 stupňov.Slnko vyjde zajtra o 7.44 a zapadne o 16.04 hod.

Amsterdamobčasný dážď0
Atényoblačno15
Belehradprehánky12
Berlínobčasný dážď0
Bratislavadážď4
Bruselobčasný dážď0
Budapešťdážď5
Bukurešťoblačno11
Frankfurtoblačno2
Helsinkijasno-7
Istanbuloblačno14
Kodaňdážď1
Kyjevdážď3
Lisabondážď13
Londýnoblačno2
Madriddážď6
Milánooblačno5
Moskvasneženie-6
Oslosneženie-5
Parížoblačno3
Prahazamračené 1
Rímoblačno14
Sofiaoblačno8
Štokholmdážď0
Varšavadážď3
Viedeňdážď3
Záhrebdážď9
Ženevaoblačno3

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.