Hospodársky denník
USD47,085 Sk
EUR43,871 Sk
CHF28,759 Sk
CZK1,255 Sk
  Štvrtok  28.Decembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

SR v skupine strategickych trhov

Michal Vrábel: Minimálne zastúpenie Slovenska v Spojenom kráľovstve

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska má zo Slovenskou republikou štandardné vzťahy, porovnateľné s ostatnými krajinami Visegradskej štvorky a v roku 2001 bolo na 8. mieste zahraničných investícií na Slovensku. Na aspekty obchodnej a ekonomickej spolupráce sme sa opýtali Michala Vrábela, obchodného radcu na ZÚ SR v Londýne.

m Ako hodnotíte súčasné podmienky pre rozvoj britsko-slovenskej hospodárskej spolupráce?

- Súčasné podmienky pre ďalší rozvoj bilaterálnej spolupráce SR - Spojené kráľovstvo (SK) je možné v porovnaní s predchádzajúcim obdobím hodnotiť ako výrazne lepšie. Hlavné faktory, ktoré mi umožňujú toto konštatovanie, sú: nedávne zvýšenie investičnej klasifikácie SR ratingovými agentúrami Standard & Poors a Moody´s, hodnotenie SR renomovanou americkou investičnou bankou Morgan Stanly ako investičného favorita v roku 2002, priaznivá perspektíva na vstup do NATO, výrazné úspechy SR v prístupovom procese do EÚ reflektované počtom uzavretých kapitol, pozitívnym hodnotením krajín strednej Európy (vrátane SR) nezávislými odbornými inštitúciami ako medzinárodným priestorom v globálnom meradle, ktorý by mal, v strednodobom časovom horizonte, byť relatívne najmenej ovplyvnený súčasným globálnym ekonomickým spomalením a jedným z najvhodnejších priestorov na umierňovanie zahraničných investícií. Uvedené faktory majú veľký význam pri náročnom budovaní imidžu SR v SK, čo je z môjho hľadiska jedným z kľúčových predpokladov pre podstatne väčšie rozšírenie bilaterálnej spolupráce. Avšak postupné budovanie pozitívneho imidžu SR v britskej verejnosti je mimoriadne náročné, z mnohých dôvodov prirodzene spätých s touto problematikou.

Na rozdiel od európskych krajín geograficky blízkych k SR, v SK sa dosť často možno stretnúť s neznalosťou britských podnikateľov a iných subjektov o SR, kde Slovensko vlastne je, akú má charakteristiku, pričom je často radené do oblasti Juhoslávie, Balkánu a niekedy aj do južnej Afriky. SR, na rozdiel od ostatných krajín V4, má v SK najmenšie, možno povedať minimálne zastúpenie zastupiteľského úradu. Napríklad ZÚ ČR má v OBEO 4 pracovníkov (SR jedného a jednu pomocnú silu), Czech Centre tiež 4, Czech Invest 2, Czech Trade 2, Czech Tourist Authority 2, okrem toho ČSA lietajú z Heathrow, Stanstedu, Birminghamu a z Manchestru a ČR má generálnych konzulov v rôznych častiach krajiny, ako aj rozsiahle zastúpenia českých firiem. Rovnaké, ak nie väčšie zastúpenie, má aj Poľsko a Maďarsko.

m V čom spočíva vaša práca na podporu britsko-slovenských hospodárskych vzťahov a kontaktov medzi firmami oboch krajín?

- Z praktického hľadiska ide najmä o nasledujúce činnosti:

* poskytovanie proexportného servisu slovenským podnikateľským subjektom, ktoré majú záujem presadiť sa na britskom trhu,

* propagovanie exportu slovenských výrobkov,

* pomáhanie zvyšovania exportu slovenských podnikateľských subjektov a v prípade pasívneho salda obchodnej bilancie navrhovať opatrenia na jeho odstránenie,

* získavanie a poskytovanie trhových informácií,

* navrhovanie propagačných a reklamných aktivít a spolupráca pri ich realizácii s vládnymi a podnikateľskými inštitúciami a podnikateľskými subjektmi SR (semináre, misie, veľtrhy, výstavy a pod.),

* pomáhanie aktivitám, ktoré zvýšia prílev zahraničného kapitálu do ekonomiky SR a poskytovanie informačných služieb podnikateľským subjektom v krajine pôsobenia v tejto oblasti,

* všestranne pomáhanie rozvoju cestovného ruchu smerom do SR,

* vyhľadávanie bezplatnej rozvojovej pomoci pre SR v krajine pôsobenia a navrhovanie postupov na jej využívanie,

* vyhľadávanie možností spolupráce podnikateľských subjektov v krajine pôsobenia so slovenskými podnikateľskými subjektmi pri získavaní a realizácii tendrov pre zapojenie slovenských expertov a firiem do verejných súťaží,

* nadväzovanie a udržiavanie stykov s príslušnými inštitúciami na úrovni vládnej, finančnej, bankovej a colnej a s partnermi zastupiteľských úradov akreditovanými v krajine pôsobenia s cieľom vytvárať podmienky na realizáciu slovenského vývozu, zahraničných investícií a aktívneho cestovného ruchu,

* spolupracovanie s delegátmi slovenských podnikateľských subjektov,

* podporovanie obchodných kontaktov na využívanie služieb našich poisťovní, bánk a prepravcov,

* a iné

V prípade záujmu firiem o presadenie sa na britskom trhu s konkrétnou komoditou, resp. oblasťou záujmu, OBEO vyšpecifikuje potenciálnych partnerov s kontaktnými údajmi prípadných partnerov a poskytne ich slovenskej firme, čím jej umožní realizovať priamu akvizičnú činnosť.

Základné informácie o podmienkach vývozu slovenských výrobkov do SK s uvedenými adresami a kontaktmi relevantných subjektov sú uvedené v exportnom pláne teritória, vypracovanom naším obchodno-ekonomickým oddelením. V tomto materiáli sú uvedené možnosti a spôsoby presadenia sa na britskom trhu.

Aktívna podpora na zvýšenie prílevu zahraničných investícií spočíva jednak v investičnej prezentácii SR a jednak v úzkej spolupráci s možnými zahraničnými investormi. Tu treba konštatovať, že len vo veľmi málo prípadoch sa potenciálny investor zaujíma len o SR. V prevažnej väčšine prípadov ide o prieskum súčasných podmienok investovania, budúceho vývoja krajiny a ich porovnanie najmä v krajinách V4 s následným vyhodnotením.

m V ktorých oblastiach majú slovenskí podnikatelia a slovenské firmy najväčšiu šancu nadviazať spoluprácu?

- Zjednodušene možno uviesť, že tieto oblasti sú reflektované najmä v súčasnej štruktúre obchodnej výmeny, ktorá je uvedená v nami vypracovanom Exportnom pláne teritória. Pokiaľ ide o spoluprácu ako takú, britské ministerstvo priemyslu a obchodu vyšpecifikovalo nasledujúce prioritné sektory, ktoré bude v rámci svojich možností podporovať pri ďalšom rozvoji spolupráce s krajinami SVE: automobilový priemysel, elektronika a informačné technológie, životné prostredie, potravinársky a spracovateľský priemysel. Tieto sektory sú označované za cielené s priamou podporou britských inštitúcií (Trade Partners UK - TP UK), a to aj v oblasti britských investícií v krajinách SVE z hľadiska ich umiestňovania v blízkosti veľkých výrobných liniek s cieľom dodávať pre ne výrobné komponenty.

Podľa TP UK je automobilový priemysel jediným priemyselným rozvojovým sektorom, kde Slovensko dosiahlo pri kategorizácii priorít SK rovnocenné zaradenie ako ostatné krajiny V4, čo by mala SR a SK využiť.

Spojené kráľovstvo v rámci svojej zahraničnej obchodnej politiky rozlišuje krajiny podľa svojich kritérií na cielené, zavedené, strategické a špeciálne, pričom SR, ako jedna z krajín Vyšehradskej štvorky je zaradená až do tretej skupiny priorít SK (o skupinu nižšie než ČR, Poľsko a Maďarsko), čo v praxi znamená menej vládnych zdrojov na rozvoj bilaterálnych ekonomicko-obchodných aktivít. Prvé dve skupiny krajín tvorí 40 najväčších obchodných partnerov SK, pričom Rusko je niekde na tejto hranici. SR sa s objemom exportu z SK na úrovni asi 170 mil. GBP do tejto skupiny nedostala. Dynamika britského vývozu do SR však tohto roku (v období január-október) pokračovala v raste a po tretí mesiac za sebou sa relatívna hodnota záporného salda obchodnej bilancie pri porovnávaní rovnakého obdobia za rok 2000 znižuje (medziročný index 0,82). Pri dlhodobom pokračovaní tohto tendu by bolo možné očakávať vyrovnanie obchodnej bilancie.

Iaromír Novák

Počasie

Dnes bude veľká oblačnosť až zamračené a hmlisto. Od juhu postupne na celom území dážď, od nadmorskej výšky 1500 m cez deň pri intenzívnych zrážkach už od 1000 m sneženie. Najvyššia denná teplota 1 až 5 stupňov. Väčšinou severný, na východnom Slovensku južný vietor 2 až m/s, na horách 10 až 15 m/s. Teplota vo výške 1500 m okolo 2 stupne. V piatok a sobotu bude prevažne oblačno a miestami občasný dážď alebo prehánky, v polohách nad 1200 m, na západe už nad 600 m zrážky snehové. Nočná teplota 1 až -3, najvyššia denná 1 až 5 stupňov.Slnko vyjde zajtra o 7.44 a zapadne o 16.04 hod.

Amsterdamobčasný dážď0
Atényoblačno15
Belehradprehánky12
Berlínobčasný dážď0
Bratislavadážď4
Bruselobčasný dážď0
Budapešťdážď5
Bukurešťoblačno11
Frankfurtoblačno2
Helsinkijasno-7
Istanbuloblačno14
Kodaňdážď1
Kyjevdážď3
Lisabondážď13
Londýnoblačno2
Madriddážď6
Milánooblačno5
Moskvasneženie-6
Oslosneženie-5
Parížoblačno3
Prahazamračené 1
Rímoblačno14
Sofiaoblačno8
Štokholmdážď0
Varšavadážď3
Viedeňdážď3
Záhrebdážď9
Ženevaoblačno3

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.